centrum_panorama_hostshopping
Foto: Jamshid Jamshidi

Dyrare bilförsäkringar i kommunen

Bilförsäkringarna i kommunen uppges vara dyrare i jämförelse med grannkommuner enligt en ny undersökning som Compricer gjort.

centrum_artikel_host

Bostadsorten spelar en avgörande roll för kostnaden av bilförsäkringar, enligt Compricers nya verktyg Bilförsäkringskollen. Data visar att bilister i Sigtuna betalar mer för sina bilförsäkringar än de i närliggande kommuner. Förra året var snittpriset för en bilförsäkring i Sigtuna 6 855 kronor, vilket är högre än i alla dess åtta grannkommuner. Till exempel var snittpriset i Håbo 5 198 kronor, vilket är 1 657 kronor lägre än i Sigtuna.

Christina Sahlberg, sparekonom på Compricer, förklarar att geografiska faktorer spelar en stor roll i hur försäkringsbolagen prissätter bilförsäkringar. I större städer, där fler bilar och människor rör sig och många parkerar på gatan istället för i garage, är risken för stölder och olyckor högre. Detta leder till högre premier. Även på mindre orter kan problem med stölder påverka premiekostnaderna.

Den dyraste bilförsäkringen i landet finns i Botkyrka kommun med ett snittpris på 8 361 kronor, medan den billigaste finns i Hammarö kommun med ett snittpris på 4 003 kronor. Rikssnittet ligger på 6 020 kronor, vilket är lägre än medelpriset i Sigtuna.

Compricers Bilförsäkringskollen gör det möjligt för användare att se vad det i genomsnitt kostar att helförsäkra en personbil i sin kommun och jämföra detta med andra kommuner. Verktyget visar också prisskillnader mellan 2022 och 2023, vilket ger insikt i hur försäkringspremierna har förändrats över tid.

Trots den allmänna trenden av stigande försäkringspremier har snittpremierna i riket som helhet endast ökat marginellt det senaste året. I Sigtuna kommun har det inte skett någon större prisförändring mellan 2022 och 2023, enligt Sahlberg. Inflationen har påverkat prisökningarna, men effekten har inte varit så stor som förväntat med tanke på den senaste tidens höga inflation.

connys_helsida

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Politik I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

fritidsbanken_helsida
pantamera_avc_helsida
brobygget_2024

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

mp_tack_helsida
centrum_host_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
fritidsbanken_outsider
brobygget_outsider
mp_tack_outsider
pantamera_out
ridskola_2020_outsider