moderat_pan_nov

Dubblering av coronafallen

Coronafallen i kommunen mer än dubblerades den gångna veckan och är nu på liknande nivåer som i vintras.

centrum_artikel_host

Antalet coronafall ökar nu i hela landet även om symtomen för det mesta är milda och risk för allvarlig sjukdom är mindre. I Sigtuna kommun var det vecka 27 46 fall, mer än dubbelt så många jämfört med vecka 26. FHM skriver i ett pressmeddelande att antalet fall ökar i landet men att ökningstakten avtagit. Den dominerande varianten är BA.5.
– Såväl vaccination som genomgången infektion ger ett mycket bra skydd mot allvarlig sjukdom och död. Det finns inget som tyder på att BA.5 skulle ge en annorlunda sjukdomsbild med allvarligare sjukdom men det är viktigt att vaccinera sig och ta emot rekommenderade påfyllnadsdoser, säger Moa Rehn, tjänsteförrättande enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

19 000 svenskar testades under förra veckan och fler testas nu. Cirka var femte som testades bar på viruset. Cirka 6-7 personer vårdas på IVA med covid-19.
– Vi har en ganska omfattande testning fortfarande och vi ser att de olika övervakningskällorna har fungerat bra för att följa trenden och signaler om ökad smittspridning. Vi har en ökande samhällsspridning men eftersom vi också har en hög vaccinationstäckning samt en hög immunitet efter genomgången infektion, bedömer vi att befolkningen i hög grad är skyddad mot svår sjukdom. Har man symtom som kan vara covid-19 ska man stanna hemma för att inte smitta andra, säger Moa Rehn.

connys_helsida
budget2023

(S)-kritik mot besparingar på 27 miljoner

Nyheter Den borgerliga kommunledningens budget klubbade på onsdagen men Socialdemokraterna är kritiska till besparingar i budgeten: - Vi har ställt frågan flera gånger under budgetdebatten men inte fått svar på vilka nedskärningar det är som ligger på bordet. Vi får inga svar och det är fegt, säger Marie Axelsson (S).

pantamera_avc_helsida
julmarknad_2022
dackskifte_helsida
vintermarknad_helsida
budget2023

Budgetdebatt på onsdagen: Stora utmaningar väntar

Politik Onsdag 30:e november ska budgeten klubbas för 2023: - Att Sverige, Sigtuna och resten av världen står inför mycket stora ekonomiska utmaningar 2023 på grund av flera sammanvägda faktorer råder ingen oenighet kring, säger Bengt Hellström (KD), gruppledare.

moderat_pan_helsida
advent_kyrka_helsida
defacto_helsida
centrum_host_helsida
agy_oppethus

Ljusmanifestation för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor

Notiser En Ljusmanifestation hölls i Valsta i torsdags för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor: - Vi är tacksamma för att varje år få vara med och bidra med en aktiv ståndpunkt mot våldet mot kvinnor och det är en självklarhet för oss att medverka med andra föreningar, organisationer och kommunen kring frågan, sa Sibtain Govani från Shiamuslimska församlingen i Valsta

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

marknaden_outsider
swedol_outsider
kyrka_outsider_advent
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
nrh
vintermarknad_outsider
connys
dackskifteoutsider
centrum_outsider_host