sap_feb_pan
Foto: Locum

Det moderatledda styret i Region Stockholm fortsätter att svika väljarna

Först lovade det moderatledda styret i regionen att behålla närakuten på Löwenströmska. Sedan när beslutet om att lägga ned den togs lovade man istället en husläkarjour som kompensation. Nu har man återigen svikit väljarna då man inte ens kan leverera på löftet om husläkarjouren.

centrum_artikel_host

Vi socialdemokrater ser mycket allvarligt på den förda politiken i regionen. Vi anser att man bör säkra sjukvården, inte försvaga den. Men om man prioriterar dyra och ineffektiva privatiseringar framför välbehövda investeringar inom vården så blir det inte mycket över för de som befinner sig längre utanför tullarna där det ofta inte är lika lönsamt för vårdaktörer att bedriva sin verksamhet. I Upplands Väsby tackade tre av de fyra vårdaktörerna nej till att inrätta en husläkarjour på Löwenströmska och nu blir kommuninvånarna i Sigtuna och Upplands Väsby kommun utan husläkarjour.

– Denna händelse utgör ännu ett irrationellt beslut som alla kommuninvånare oavsett partifärg borde uppfatta som ett sviket vallöfte. I Moderaternas region Stockholm är nedlagda närakuter, varslad vårdpersonal och dyra privatiseringar ett återkommande tema. Detta är oacceptabelt, säger oppositionsrådet Marie Axelsson (S).

– Vi vill se att en jämlik etablering av vård för regionens invånare även på kvällar och helger. Mot detta står moderaternas prioritering att öppna närakuter främst i Stockholms innerstad. Vi vill också satsa mer på den nära vården genom vårdcentralerna och på sjukhusen där de svårast sjuka patienterna vårdas. Vi vill stoppa den systematiska nedmontering och privatisering av sjukvården som Moderaterna har tillåtits bedriva i vår region under 14 år nu, säger Talla Alkurdi (S), Regionråd i opposition, hälso- och sjukvårdsfrågor

Talla Alkurdi (S), Regionråd i opposition, hälso- och sjukvårdsfrågor
Marie Axelsson, (S), oppositionsråd i Sigtuna kommun

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

centrum_host_helsida
connys_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

funkisfest_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

foraldranatverk_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

steningekompani_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

skridskodisco_helsida

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

pantamera_avc_helsida
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
skridskodisco_outsider
foraldranatverk_outsider
connys
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
stentekompani_outsider
funkisfest_outsider
nrh_sigtuna