centrum_panorama_hostshopping
Foto: Pressbild/SigtunaHem

Det finns inget rivningsbeslut

Vi har stor förståelse för att hyresgäster kan känna oro inför förslag som – om de förverkligas – skulle medföra förändringar i deras boendesituation. Att våra hyresgäster känner ”enorm stress och ångest” inför ett förslag om att bygga nytt i Sigtuna känns mycket tråkigt.

centrum_artikel_host

Vi upplever att vi har haft en öppen och direkt dialog med hyresgästerna, att vi har informerat i den utsträckning som vi kan, och att vi har gjort det i så god tid som vi kan.

Redan när planerna för att renovera fastigheten Sätuna 3:181 stoppades för mer än ett år sedan så gick vi ut med information om orsaken. Men det är viktigt att inte föregripa skeenden och beslut som ännu inte har fattats. Och här finns det inte något färdigt förslag att ta ställning till ännu.

Så här ser situationen ut i dag:
• Det finns inget beslut om att riva och bygga nytt vid Smedsgårdarna
• SigtunaHem tänker inte ansöka om rivningslov
• Det pågår inget detaljplanarbete för området

Däremot så håller SigtunaHem på att ta fram ett förslag för hur fastigheten Sätuna 3:181 skulle kunna utvecklas. Det sker i linje med det uppdrag vi har från vår ägare, Sigtuna kommun – att utreda var och hur vi kan bygga nya bostäder. SigtunaHem anser att det går att skapa fler bostäder på fastigheten och därigenom utnyttja marken på ett bättre sätt, vi gör också bedömningen att det blir mer kostnadseffektivt att bygga nya hus än att renovera de befintliga.

Detta utreds för närvarande och nästa naturliga steg är att ett detaljplanarbete påbörjas, vilket är en demokratisk process som normalt sett tar flera år och där en mängd aspekter tas i beaktande – till exempel kulturhistoriska värden, social hållbarhet, miljö, ekonomi och demografi.

Under den här processen ska vi självklart också fortsätta att ha en öppen och direkt dialog med alla hyresgäster som berörs, eftersom vi bryr oss och tar frågor om medbestämmande och boendeinflytande på största allvar.

  • Göran Langer, Vd SigtunaHem
mp_tack_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

brobygget_2024

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

connys_helsida

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

centrum_host_helsida
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

pantamera_avc_helsida
eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

fritidsbanken_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nrh_sigtuna
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
brobygget_outsider
connys
mp_tack_outsider
fritidsbanken_outsider