sap_feb_pan
Foto: Privat

De vill att vi flyttar från kommunen

Den borgerliga minoriteten i Sigtuna – med stöd av SD – ser gärna att vi, de äldsta kommunmedlemmarna, när vi behöver bo på särskilt boende (Säbo), flyttar ut från kommunen. Detta framgick tydligt vid ett långt sammanträde i Äldre- och omsorgsnämnden nu i slutet av mars. Det framgick också klart, att man inte följer sin egen Vision 2030 om Sigtuna som ”en bra kommun genom hela livet.”

centrum_artikel_host

Efter ett långt liv som Sigtuna-bor så ska vi äldre lockas att flytta till särskilda boenden (Säbo) utanför kommunen. Vi ska ”behovsprövas” och bli åsatta en slags ”Säbo-peng”, som sen följer med flyttlasset till Vallentuna, Solna, Järfälla, Uppsala, Täby eller Kungsängen, där det finns aktiebolagsdrivna Säbon som ska ta emot oss.

Varför vill de borgerliga och SD det? Jo, genom att några av oss bringas att välja privata alternativ utanför kommunen, så ska vi – är det tänkt – hjälpa de borgerliga + SD att sätta press på kommunens egna Säbon Ärlinghem, Arhem, Ymer och Hemskogen, så att dessa blir effektivare. Något man i och för sig redan vet hur det ska gå till via en gjord utredning. Men de borgerliga + SD har så dåligt självförtroende gällande ledningen av Ärlinghem, Arhem, Ymer och Hemskogen, att man ändå vill ha hjälp från oss äldre för att det ska kunna bli så.

Man frågar sig: hur kan detta vara möjligt? Många – kanske de flesta – äldre-äldre har bott i kommunen i decennier, kanske hela livet, och därmed varit med och byggt upp Säbo-resurserna i kommunen. De har också säkert sett framför sig att de ska vara odelat välkomna att bo på Säbon i sin hemkommun de sista åren, om så behövs. De kanske till och med har tagit kommunen på orden, när den säger så här: ”Sigtuna kommuns Vision 2030: Sigtuna kommun är den mest attraktiva kommunen i landet att bo, leva och verka i. Här är invånarna trygga och känner stolthet för kommunen. Vi når vår vision genom att: Vi levererar tjänster och bemötande av högsta kvalitet. Här får invånarna maximal nytta för sina skattepengar, leveransen av välfärdstjänster är en av de bästa i landet. Hos oss kommer invånaren först, alltid. En bra kommun genom hela livet.”

Lägg märke till ”genom hela livet”.

För mig är det nästan obegripligt hur de borgerliga och SD kan införa ett system där de äldsta ska lockas att flytta ut från kommunen den sista tiden av sin levnad. De har nog inte läst sin egen Vision 2030 och knappast heller frågat de 7 460 65-plussarna.

Vad borde de göra då? Jo, ha självförtroende nog att genomföra de effektiviseringar på Ärlinghem, Arhem, Ymer och Hemskogen som de anser behövs. Den utredning som presenterades för Äldre- och omsorgsnämnden angav nästan i detalj hur denna effektivisering kan genomföras. Det vill säga: någon hjälp från äldre-äldre Säbo-behövande med den effektiviseringen är inte nödvändig. Dessutom: planeringen och byggandet av ett nytt, femte kommundrivet särskilt boende borde skyndsamt sättas i gång.

  • David Lundqvist (S), Ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden

Hållbart barnrättsarbete

Debatt Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

skridskodisco_helsida
funkisfest_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Debatt Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

pantamera_avc_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Debatt Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

connys_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Debatt Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Debatt Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

fritidsbanken_sportlov

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Debatt Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

sportlov

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Debatt Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

foraldranatverk_helsida
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Debatt Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

steningekompani_helsida
spedition_helsida

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Debatt Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

centrum_host_helsida

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Debatt Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
pantamera_out
foraldranatverk_outsider
connys
stentekompani_outsider
nrh_sigtuna
skridskodisco_outsider
spedition_outsider
funkisfest_outsider
ridskola_2020_outsider