centrum_panorama_hostshopping
Foto: Privat

De vill att vi flyttar från kommunen

Den borgerliga minoriteten i Sigtuna – med stöd av SD – ser gärna att vi, de äldsta kommunmedlemmarna, när vi behöver bo på särskilt boende (Säbo), flyttar ut från kommunen. Detta framgick tydligt vid ett långt sammanträde i Äldre- och omsorgsnämnden nu i slutet av mars. Det framgick också klart, att man inte följer sin egen Vision 2030 om Sigtuna som ”en bra kommun genom hela livet.”

centrum_artikel_host

Efter ett långt liv som Sigtuna-bor så ska vi äldre lockas att flytta till särskilda boenden (Säbo) utanför kommunen. Vi ska ”behovsprövas” och bli åsatta en slags ”Säbo-peng”, som sen följer med flyttlasset till Vallentuna, Solna, Järfälla, Uppsala, Täby eller Kungsängen, där det finns aktiebolagsdrivna Säbon som ska ta emot oss.

Varför vill de borgerliga och SD det? Jo, genom att några av oss bringas att välja privata alternativ utanför kommunen, så ska vi – är det tänkt – hjälpa de borgerliga + SD att sätta press på kommunens egna Säbon Ärlinghem, Arhem, Ymer och Hemskogen, så att dessa blir effektivare. Något man i och för sig redan vet hur det ska gå till via en gjord utredning. Men de borgerliga + SD har så dåligt självförtroende gällande ledningen av Ärlinghem, Arhem, Ymer och Hemskogen, att man ändå vill ha hjälp från oss äldre för att det ska kunna bli så.

Man frågar sig: hur kan detta vara möjligt? Många – kanske de flesta – äldre-äldre har bott i kommunen i decennier, kanske hela livet, och därmed varit med och byggt upp Säbo-resurserna i kommunen. De har också säkert sett framför sig att de ska vara odelat välkomna att bo på Säbon i sin hemkommun de sista åren, om så behövs. De kanske till och med har tagit kommunen på orden, när den säger så här: ”Sigtuna kommuns Vision 2030: Sigtuna kommun är den mest attraktiva kommunen i landet att bo, leva och verka i. Här är invånarna trygga och känner stolthet för kommunen. Vi når vår vision genom att: Vi levererar tjänster och bemötande av högsta kvalitet. Här får invånarna maximal nytta för sina skattepengar, leveransen av välfärdstjänster är en av de bästa i landet. Hos oss kommer invånaren först, alltid. En bra kommun genom hela livet.”

Lägg märke till ”genom hela livet”.

För mig är det nästan obegripligt hur de borgerliga och SD kan införa ett system där de äldsta ska lockas att flytta ut från kommunen den sista tiden av sin levnad. De har nog inte läst sin egen Vision 2030 och knappast heller frågat de 7 460 65-plussarna.

Vad borde de göra då? Jo, ha självförtroende nog att genomföra de effektiviseringar på Ärlinghem, Arhem, Ymer och Hemskogen som de anser behövs. Den utredning som presenterades för Äldre- och omsorgsnämnden angav nästan i detalj hur denna effektivisering kan genomföras. Det vill säga: någon hjälp från äldre-äldre Säbo-behövande med den effektiviseringen är inte nödvändig. Dessutom: planeringen och byggandet av ett nytt, femte kommundrivet särskilt boende borde skyndsamt sättas i gång.

  • David Lundqvist (S), Ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden

slutreplik: Dåligt försök att mörka katastrofala nedskärningar

Insändare Moderaterna säger att hållbarhetsmålen ska integreras i kommunens övriga mål, men hur ska de mätas och följas upp när kommunledningen samtidigt säger upp kommunens hållbarhetsspecialister? Där står Moderaterna svarslösa och försöker blanda bort korten. De duckar också helt frågan om miljömässig hållbarhet.

connys_helsida

Ansvarslöst av M-SD-KD-SfS-styret

Insändare Ett av kommunens absolut viktigaste ansvarsområden är att utveckla Sigtuna kommun på ett hållbart sätt som värnar både nuvarande och framtida invånare. Men i en tid när de flesta kommuner höjer ambitionerna väljer M, SD, KD och SfS att avveckla Sigtuna kommuns arbete med miljömässig och social hållbarhet. Efter att ha avvecklat såväl Agenda 2030-utskottet som hållbarhetsenheten och dess budget fortsätter styret nedmonteringen.

pantamera_avc_helsida

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

centrum_host_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

fritidsbanken_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

brobygget_2024

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

fritidsbanken_outsider
brobygget_outsider
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
klara_outsider
pantamera_out
connys