valstadagen_pan
Foto: Privat

De vill att vi flyttar från kommunen

Den borgerliga minoriteten i Sigtuna – med stöd av SD – ser gärna att vi, de äldsta kommunmedlemmarna, när vi behöver bo på särskilt boende (Säbo), flyttar ut från kommunen. Detta framgick tydligt vid ett långt sammanträde i Äldre- och omsorgsnämnden nu i slutet av mars. Det framgick också klart, att man inte följer sin egen Vision 2030 om Sigtuna som ”en bra kommun genom hela livet.”

centrum_artikel_host

Efter ett långt liv som Sigtuna-bor så ska vi äldre lockas att flytta till särskilda boenden (Säbo) utanför kommunen. Vi ska ”behovsprövas” och bli åsatta en slags ”Säbo-peng”, som sen följer med flyttlasset till Vallentuna, Solna, Järfälla, Uppsala, Täby eller Kungsängen, där det finns aktiebolagsdrivna Säbon som ska ta emot oss.

Varför vill de borgerliga och SD det? Jo, genom att några av oss bringas att välja privata alternativ utanför kommunen, så ska vi – är det tänkt – hjälpa de borgerliga + SD att sätta press på kommunens egna Säbon Ärlinghem, Arhem, Ymer och Hemskogen, så att dessa blir effektivare. Något man i och för sig redan vet hur det ska gå till via en gjord utredning. Men de borgerliga + SD har så dåligt självförtroende gällande ledningen av Ärlinghem, Arhem, Ymer och Hemskogen, att man ändå vill ha hjälp från oss äldre för att det ska kunna bli så.

Man frågar sig: hur kan detta vara möjligt? Många – kanske de flesta – äldre-äldre har bott i kommunen i decennier, kanske hela livet, och därmed varit med och byggt upp Säbo-resurserna i kommunen. De har också säkert sett framför sig att de ska vara odelat välkomna att bo på Säbon i sin hemkommun de sista åren, om så behövs. De kanske till och med har tagit kommunen på orden, när den säger så här: ”Sigtuna kommuns Vision 2030: Sigtuna kommun är den mest attraktiva kommunen i landet att bo, leva och verka i. Här är invånarna trygga och känner stolthet för kommunen. Vi når vår vision genom att: Vi levererar tjänster och bemötande av högsta kvalitet. Här får invånarna maximal nytta för sina skattepengar, leveransen av välfärdstjänster är en av de bästa i landet. Hos oss kommer invånaren först, alltid. En bra kommun genom hela livet.”

Lägg märke till ”genom hela livet”.

För mig är det nästan obegripligt hur de borgerliga och SD kan införa ett system där de äldsta ska lockas att flytta ut från kommunen den sista tiden av sin levnad. De har nog inte läst sin egen Vision 2030 och knappast heller frågat de 7 460 65-plussarna.

Vad borde de göra då? Jo, ha självförtroende nog att genomföra de effektiviseringar på Ärlinghem, Arhem, Ymer och Hemskogen som de anser behövs. Den utredning som presenterades för Äldre- och omsorgsnämnden angav nästan i detalj hur denna effektivisering kan genomföras. Det vill säga: någon hjälp från äldre-äldre Säbo-behövande med den effektiviseringen är inte nödvändig. Dessutom: planeringen och byggandet av ett nytt, femte kommundrivet särskilt boende borde skyndsamt sättas i gång.

  • David Lundqvist (S), Ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden

Vatten – en källa till sommarglädje!

Insändare Vatten är en förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Att få uppleva friheten att simma eller bara plumsa omkring i vattenbrynet är något vi tar för självklart, liksom att badvattnet ska vara rent utan risk när barn och barnbarn får en kallsup.

pantamera_avc_helsida
joes-helsida

Blir det någon kommunalskattesänkning, M?

Insändare I Sigtuna-valrörelserna före maktskiftet 2017 pratade Moderaterna rätt mycket om kommunalskatten. Om de fick styra, skulle Sigtunas skattesats sänkas ner mot medelnivån i Stockholms län eller i vart fall till medelnivån i angränsade kommuner.

Årsredovisning 2022

Insändare Vi lägger nu ännu ett år till handlingarna. Ett år som i hög grad präglats av mycket stora oroligheter i vår omvärld. Redan innan pandemin fanns det tecken på att världen var på väg in i en lågkonjunktur.

mp_helsida

slutreplik: Viktigt att stärka ungdomarna

Insändare Det är sorgligt att se hur Moderaterna, som också en gång stod för arbetslinjen nu tycks ha förlorat riktningen helt när det gäller sommarjobb för ungdomarna i kommunen. I deras replik om kommunala sommarjobb visar de tydligt att de inte förstår vad det handlar om, nämligen att stärka ungdomarna och förbereda dem för det kommande arbetslivet.

Att ställa krav är att bry sig

Insändare I socialdemokraternas insändare rörande kommunala sommarjobb framkommer tydligt skillnaderna mellan våra partier. När Moderaterna ställer krav vill Socialdemokraterna återgå till kravlöshet och när Moderaterna tror att ett sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden är en bättre erfarenhet tror Socialdemokraterna på politiskt konstruerade jobb i kommunal verksamhet.

ica_helsida

Ge kommunens ungdomar en chans

Insändare Vi socialdemokrater vill satsa fyra miljoner kronor mer än kommunledningen för att nästan 300 elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet ska bli garanterade kommunala sommarjobb. Oavsett om elever i gymnasiet har godkänt i matematik eller svenska anser vi att eleverna ska erbjudas sommarjobb och lovskola. Men det ena ska inte villkoras av det andra.

Konsten att ropa vargen kommer  

Insändare Marie Axelsson fortsätter oroa sig och gör ett grundligt jobb för att även försöka oroa andra. Problemet med att ropa varg för många gånger utan att vargen faktiskt kommer är att trovärdigheten minskar för varje gång.

defacto_helsida

Islossning i bilpoolen

Insändare Den här veckan tar kommunen ett litet, men viktigt, kliv mot en hållbar utveckling av vårt samhälle. Det handlar om hur tjänstemännen tar sig runt i närområdet.

Viktigt för barn att både utveckla sitt minoritetsspråk och svenska

Insändare Det är viktigt att komma ihåg att förskolan ska medverka till att barn får möjlighet att utveckla alla sina språk. Ett av alla mål i förskolans läroplan är att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet.

connys_helsida
finska förskolan

slutreplik: Öppna upp den finskspråkiga avdelningen

Insändare Omorganisationen som har skett innebär att undervisningsgruppen har integrerats med andra avdelningar. Integreringen med andra avdelningar kan bara tolkas som att majoritetsspråket blir svenska istället för finska. Då Sigtuna kommun har ett finskt förvaltningsområde är det av yttersta vikt att detta reflekteras inom kommunens verksamheter.

repliken: Socialdemokraterna ljuger om finska förskolan

Insändare Det är fint att Socialdemokraterna delar vår åsikt att de nationella minoritetsspråken är en viktig del av landets historiskt språkliga och kulturella mångfald, och att det är viktigt att barnen ges möjlighet att lära sig och utveckla sitt modersmål inom dessa minoriteter.

nrh_sigtuna
valstadagen

repliken: Vi vill att de äldre själva ska få välja var de ska bo

Insändare Man upphör aldrig att förvånas över hur mycket information som missuppfattas och misstolkas. Inte minst i den politiska debatten. Äldre- och Omsorgsnämnden presenterade vid sitt senaste möte arbetet med införandet av valfrihet inom SÄBO, Särskilt boende för äldre, i Sigtuna kommun. Det var inte ett möte som uppmanade Sigtuna kommuns äldre att lockas till att flytta från kommunen, inget skulle vara oss mer främmande.

elon_helsida

Vänsterpartiet är definitivt hyresgästernas vänner

Insändare Vänsterpartiet är det parti som står bakom hyresgästerna i Sverige allra mest. Vi arbetar för att vi ska få fler miljövänliga och prisvärda hyresrätter. Alla människor behöver någonstans att bo, inte bara de som har mycket pengar. Därför vill Vänsterpartiet att det byggs fler hyresrätter. Det ska också vara med rimliga hyror som vanligt folk har råd med.

centrum_host_helsida

Kvinna, liv, frihet

Insändare Tre ord som borde vara självklara under årets alla dagar. Inte bara den åttonde mars, på internationella kvinnodagen.

Wenngarns_cafe_helsida

repliken: Moderaterna har tappat kontrollen

Insändare Aktörer som inte kan leverera god omsorg av våra äldre ska motverkas, inte belönas med förlängda avtal. Idag har Sigtuna kommun Sveriges tredje lägsta brukarnöjdhet inom hemtjänsten samtidigt som kommunens särskilda boenden har tredje lägst brukarnöjdhet bland Stockholms läns kommuner, enligt socialstyrelsen. Ändå menar den moderatledda kommunledningen att införandet av valfriheten är en kvalitetshöjande insats.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

wenngarn_outsider
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
valstadagen_outsider
connys
student_outsider
swedol_outsider
joes_outsider
pantamera_out
mp_outsider
ica_outsider
nrh