centrum_panorama_hostshopping
Foto: Sigtuna kommun

Därför kan det ta tid att få besked om avhopparverksamhet

Nyligen rapporterades att det tog lång tid för kriminella som hoppar av att få beslut av kommunen, men Sigtuna kommun hävdar att det är en process som tar tid.

centrum_artikel_host

En person som ville hoppa av kriminalitet sökte stöd av Sigtuna kommun som skulle utreda om det var möjligt för honom att bevilja stöd. Men hanteringen tog tid och personen väntade på besked kring jul som aldrig kom.

Sigtuna kommun skriver på sin hemsida att det finns en samverkansöverenskommelse tillsammans med polisen där man ska prioritera arbetet för att minska risken att ungdomar rekryteras av kriminella nätverk men också att ge stöd till individer som vill lämna kriminella miljöer. De som vill hoppa av en kriminell bana tar kontakt med kommunen och därefter görs en ansökan som bedöms i samråd med polisen. Stöd och insatser kan ges tillsammans med polis, brottsofferjour. Därför tar besluten olika lång tid för de som söker.

Klicka här för att läsa mer om avhopparverksamheten

mp_tack_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

fritidsbanken_helsida
brobygget_2024

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

connys_helsida
centrum_host_helsida
pantamera_avc_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

fritidsbanken_outsider
connys
nrh_sigtuna
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
mp_tack_outsider
brobygget_outsider
pantamera_out