Foto: Jamshid Jamshidi/Arkiv

Därför inleds rekordtidig hyresförhandling

märsta.nu kunde tidigare i veckan rapportera om att privata hyresvärdar i kommunen startat hyresförhandlingar redan nu och dessutom yrkat höjning med över 14 procent. Nu bemöter Fastighetsägarna kritiken från Hyresgästföreningen

Fastighetsägarna Stockholm har påkallat förhandlingar om bostadshyrornas utveckling för 2025, två månader tidigare än vanligt, för att undvika retroaktiva hyreshöjningar som drabbade hyresgäster och hyresvärdar i år.
– Det innebär att vi bygger våra yrkanden på förvaltningens kostnadsökningar. I de kommuner vi nu påkallar förhandlingar handlar det, lågt räknat, om kostnadsökningar mellan 14,1 och 15,4 procent,” säger Nathalie Brard.

Förhandlingarna sker i tre steg. Först fastställs kostnadsökningarna. Därefter relateras dessa till hyresvärdarnas och hyresgästernas perspektiv. Målet är att nå en överenskommelse med Hyresgästföreningen. Misslyckas detta kommer hyresnämnden att utse en skiljeman för att lösa tvisten.

Brard uttrycker förhoppning om att kunna jämka ihop perspektiven i en överenskommelse för att undvika framtida konflikter och skapa stabilitet för både hyresgäster och hyresvärdar.

Fotnot: Förhandlingen avser privata hyresvärdar och inte SigtunaHem som redan har förhandlat klart för 2025.

Läs mer: Yrkar 15-procentig höjning

Hyresförhandlingen går till skiljeman

Bostad Fastighetsägarna Stockholm har valt att vända sig till hyresnämnden för att få en skiljeman utsedd, som kommer att hantera hyresförhandlingarna för 2024 års hyror i elva stockholmskommuner.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening