centrum_panorama_hostshopping
Foto: Pressbild

Dåligt försök att mörka katastrofala nedskärningar

Moderaterna säger att hållbarhetsmålen ska integreras i kommunens övriga mål, men hur ska de mätas och följas upp när kommunledningen samtidigt säger upp kommunens hållbarhetsspecialister? Där står Moderaterna svarslösa och försöker blanda bort korten. De duckar också helt frågan om miljömässig hållbarhet.

centrum_artikel_host

Den avveckling av hållbarhetsarbetet som M-SD-KD-SfS-styret nu genomför kommer att få stora konsekvenser och borde ha föregåtts av ett politiskt beslut. I stället försöker styret smyga igenom nedskärningar som kommer att påverka både nuvarande och framtida invånare.

Vi vill se att Sigtuna kommun tar långsiktigt ekonomiskt ansvar som ger förutsättningar för ett innovativt näringsliv och möjligheter för alla invånare att leva goda liv. Det innebär bland annat seriösa satsningar på minskad miljö- och klimatpåverkan, proaktiv klimatanpassning och arbete med folkhälsa, barns rättigheter och minskad segregation.

I brist på svar fyller M, SD, KD och SfS sin replik med luddiga begrepp och personangrepp. De konkreta åtgärderna lyser med sin frånvaro. Det enda exemplet är byggandet av ett kultur- och aktivitetscenter. Samtidigt avvecklar man den tjänst som ansvarar för folkhälsa, barns rättigheter, suicidprevention och andra områden inom social hållbarhet.

Även tjänsterna med övergripande ansvar för kommunens klimat- och miljöarbete avvecklas, och de ersätts inte någon annanstans i kommunorganisationen. Det kan låta bra att “hållbarhetsarbetet ska genomsyra alla verksamheter” – givetvis behöver alla förvaltningar arbeta med klimat- och miljöfrågorna på ett effektivt sätt. Men det förutsätter att varje förvaltning får de resurser och den kompetens som behövs.

Så är inte fallet: samtidigt som M-SD-KD-SfS-styret avvecklar samordning och stöd till verksamheterna aviseras ytterligare nedskärningar inför nästa år. Att svänga sig med begreppet hållbarhet utan att tillföra de resurser som krävs för att genomföra arbetet – är inte det själva definitionen av plakatpolitik?

Om styret hade gjort en mer seriös omvärldsbevakning hade man noterat att kommuner med ett framgångsrikt hållbarhetsarbete har betydligt mer konkreta mål i styrande dokument än vad Sigtuna kommun har. Kommuner som får resultat förstår också att det förutsätter både kompetensutveckling (inte avveckling) och funktioner som samordnar arbetet. Även i kommuner där varje verksamhet arbetar aktivt med frågorna har man centrala funktioner med övergripande ansvar. Sigtuna kommun ska tydligen varken ha det ena eller det andra – en ansvarslös prioritering av M-SD-KD-SfS-styret.

  • Karolina Windefalk, gruppledare Miljöpartiet de Gröna i Sigtuna kommun
  • Pernilla Bergqvist, gruppledare Liberalerna i Sigtuna kommun
  • Johan Stomberg, gruppledare Centerpartiet i Sigtuna kommun

Läser mer: Ansvarslöst av kommunledningen

Replik: För tusende gången

centrum_host_helsida

Ansvarslöst av M-SD-KD-SfS-styret

Insändare Ett av kommunens absolut viktigaste ansvarsområden är att utveckla Sigtuna kommun på ett hållbart sätt som värnar både nuvarande och framtida invånare. Men i en tid när de flesta kommuner höjer ambitionerna väljer M, SD, KD och SfS att avveckla Sigtuna kommuns arbete med miljömässig och social hållbarhet. Efter att ha avvecklat såväl Agenda 2030-utskottet som hållbarhetsenheten och dess budget fortsätter styret nedmonteringen.

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

fritidsbanken_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

pantamera_avc_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

connys_helsida
eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

brobygget_2024
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
centrum_outsider_host
brobygget_outsider
pantamera_out
klara_outsider
fritidsbanken_outsider
ridskola_2020_outsider