vintermarknad_pan

Covidfallen sjunker

Covidfallen uppges sjunka totalt sett i Region Stockholm enligt de första siffrorna för vecka 41.

centrum_artikel_host

Mellan 12-18 oktober rapporterades 1146 nya fall av covid-19 in till region Stockholm. Tidigare veckor har antalet fall legat över 1500.
– Både antalet smittade och antalet patienter med covid-19 vid våra sjukhus tycks nu ligga på en platå runt drygt 1000 smittade varje vecka och ett 80-tal patienter vid våra sjukhus, säger Johan Bratt chefläkare vid Region Stockholm.

Vaccineringen är inne i en fas med hög takt där man vaccinerar 40 000 doser i veckan. Utmaningen är dock att nå fler fullvaccinerade i länets alla stadsdelar. I Märsta finns det denna vecka en vaccinbuss.
– Utmaningen nu är att få fler fullvaccinerade i länets alla delar och i olika grupper för att minska risken för att smittan får fäste i något geografiskt område eller inom olika grupper, säger Johan Bratt.

centrum_host_helsida
budget2023

(S)-kritik mot besparingar på 27 miljoner

Nyheter Den borgerliga kommunledningens budget klubbade på onsdagen men Socialdemokraterna är kritiska till besparingar i budgeten: - Vi har ställt frågan flera gånger under budgetdebatten men inte fått svar på vilka nedskärningar det är som ligger på bordet. Vi får inga svar och det är fegt, säger Marie Axelsson (S).

moderat_pan_helsida
connys_helsida
dackskifte_helsida
julmarknad_2022
budget2023

Budgetdebatt på onsdagen: Stora utmaningar väntar

Politik Onsdag 30:e november ska budgeten klubbas för 2023: - Att Sverige, Sigtuna och resten av världen står inför mycket stora ekonomiska utmaningar 2023 på grund av flera sammanvägda faktorer råder ingen oenighet kring, säger Bengt Hellström (KD), gruppledare.

defacto_helsida
agy_oppethus
vintermarknad_helsida
advent_kyrka_helsida
pantamera_avc_helsida

Ljusmanifestation för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor

Notiser En Ljusmanifestation hölls i Valsta i torsdags för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor: - Vi är tacksamma för att varje år få vara med och bidra med en aktiv ståndpunkt mot våldet mot kvinnor och det är en självklarhet för oss att medverka med andra föreningar, organisationer och kommunen kring frågan, sa Sibtain Govani från Shiamuslimska församlingen i Valsta

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

marknaden_outsider
pantamera_out
dackskifteoutsider
centrum_outsider_host
swedol_outsider
kyrka_outsider_advent
vintermarknad_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh
connys