centrum_panorama_hostshopping
Man får inte åka flakFoto: Jamshid Jamshidi

Coronarestriktioner slår mot studentfirandet

Coronarestriktionerna slår mot studenfirandet i år igen. Det innebär att man inte får åka flak bland annat.

centrum_artikel_host

Det klassiska flakåkandet för studenter i länet stoppas, detta sedan Transportstyrelsen förlängt det tillfälliga förbudet. Länsstyrelsen skriver att firandet måste ske enligt FHM:s rekommendationer vilket innebär att man ska avstå från större sociala sammanhang.

Man får inte vara fler än åtta personer i en festlokal, buss eller båt eftersom det betraktas som privat sammankomst i hyrd lokal. Om Länsstyrelsen vid kontroller märker att det förekommer stora fester så kan vite utdömas, det gäller dock inte i hem utan enbart i hyrda lokaler.

centrum_host_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

fritidsbanken_helsida
pantamera_avc_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Nyheter SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

brobygget_2024
mp_tack_helsida
connys_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Nyheter Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Nyheter Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

fritidsbanken_outsider
connys
centrum_outsider_host
mp_tack_outsider
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
nrh_sigtuna
brobygget_outsider