centrum_panorama_hostshopping
Foto: Karolinska sjukhuset/Carin Tellström

Coronafallen minskar totalt sett i Region Stockholm

Antalet coronafall i hela länet minskade med cirka 15 procent förra veckan till strax över 8000.

centrum_artikel_host

Ett trendbrott syns nu kurvan gällande antal covid-19-fall. 8000 konstaterade fall rapporterats in i hela länet vecka 16, en minskning jämfört med de cirka 10 000 fall i veckan som varit sedan vecka 12.
– Trots ett minskat antal konstaterat smittade patienter med covid-19 och minskat antal personer på sjukhus är det viktigt att vi alla fokuserar på att hålla kvar vid råd och rekommendationer. Annars riskerar kurvan att vända upp igen. Att hålla råd och rekommendationer samt att vaccinera sig så snart som man erbjuds det kommer att vara grunden till att vi kan återgå till ett mer normalt liv igen. Vi är inte där än så vi måste fortsätta att hålla ut ett tag till, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

479 stockholmare var i behov av sjukvård för covid-19 på något av länets akutsjukhus. Två personer rapporterades ha avlidit med covid-19 i Stockholm vecka 16, under vecka 15 avled 32 personer. Totalt under pandemin har 4160 stockholmare avlidit, cirka 100 av dessa var boende i Sigtuna kommun. Antalet fall i Sigtuna kommun presenteras på torsdag efter lunch. Vecka 15 var det cirka 180 fall.

fritidsbanken_helsida

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Politik I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

pantamera_avc_helsida
brobygget_2024
mp_tack_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

connys_helsida
centrum_host_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

brobygget_outsider
fritidsbanken_outsider
centrum_outsider_host
pantamera_out
connys
ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna
mp_tack_outsider