centrum_panorama_hostshopping

Coronafallen fortsätter ner – 50 nya fall förra veckan

Antalet coronafall i kommunen fortsätter ner och har på bara tre veckor minskat mycket kraftigt.

centrum_artikel_host
FHM rapporterar att det för vecka 7 i kommunen var 50 coronafall, den lägsta siffran sedan vecka 48 förra året. Dock så testas det inte i lika hög grad längre. Totalt under pandemin uppgår antalet fall i kommunen till 9973 stycken. I hela länet var det drygt 3500 nya fall.
FHM har även ändrat sina data och redovisar inte längre det totala antalet fall under pandemin utan för 2020-2021 är det ett fall per individ och 12-månaders period. Från 2022 redovisas nytt fall om det gått sex månader för samma individ innan tidigare infektion. Det gör att antalet fall kraftigt minskat i samtliga län och kommuner.
fritidsbanken_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

connys_helsida
centrum_host_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

brobygget_2024
mp_tack_helsida
pantamera_avc_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
fritidsbanken_outsider
mp_tack_outsider
connys
pantamera_out
brobygget_outsider
nrh_sigtuna
ridskola_2020_outsider