centrum_panorama_hostshopping
Chelsea med mamma MadelaineFoto: Privat

Chelseas rätt till skolskjuts överklagas

Kommunen har nekat Chelsea skolskjuts till Snäckbacken i Sollentuna som är anpassad för döva/hörselskadade barn, nu överklagar mamma Madelaine Lyngbrant beslutet.

centrum_artikel_host

Anledningen till avslaget är att kommunen anser att Chelsea kan få sina behov tillgodosedda i förskola i Märsta. Barn- och ungdomsnämndens ordförande Pernilla Bergqvist (L) skriver i mail till märsta.nu att det fungerat/fungerar med hjälp av anpassningar och stöd.
– Utifrån den informationen som jag fått av kommunen så arbetar man för att döva och hörselskadade barn har möjlighet att få sina behov tillgodosedda enligt lagen, uppger Bergqvist.

Men Madelaine är av motsatt åsikt då Chelsea är ett litet barn och inte själv kan ta ur sina hörselimplantat (sk CI-implantat). Chelsea kan ha det tufft med för höga ljud och mycket stök. I sin överklagan uppger Madelaine att för att Chelsea ska utvecklas naturligt är det rimligt att hon får i en skola där hon kan kommunicera med andra barn och vuxna på det språk som hon ytan hinder oavsett CI kan behärska.
– En talspråklig omgivning betyder att hon delar av dagen inte får delaktighet och likvärdiga förutsättningar som andra barn, menar Madelaine.

Kommunen delar inte heller Madelaines uppfattning om att Chelsea behöver gå på Snäckbacken. Hon har förvisso en plats på Snäckbacken men kommunen drog in skolskjutsen på grund av att man anser sig kunna erbjuda likvärdig omsorg i Märsta. Men då Madelaine är ensamstående med två barn och börjar tidiga mornar så blir det svårt att sy ihop pusslet kring lämning och hämtning av Chelsea. Madelaine hävdar att beslutet att avslå resor till och från förskolan strider mot svensk lag.

connys_helsida
brobygget_2024
mp_tack_helsida
centrum_host_helsida
pantamera_avc_helsida
fritidsbanken_helsida

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Politik I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
fritidsbanken_outsider
nrh_sigtuna
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
mp_tack_outsider
connys
brobygget_outsider