centrum_panorama_hostshopping
Foto: Jamshid Jamshidi

Byggstart på E4:an förbi Arlandastad

I måndags startade arbetet med att bygga om E4:an förbi Trafikplats Märsta.

centrum_artikel_host

En tunnel ska byggas mellan östra och västra Arlandastad, arbetet startade i måndags enligt Trafikverket. I samband med arbetet kan det uppstå en del köer norrut och vägen smalnas av samtidigt som hastigheten sänks till 70 km/h. Antalet körfält förändras inte men det kan ändå uppstå köer när det är mycket trafik. Med den nya tunneln kommer bilar, gående och cyklar kunna passera mellan båda sidor av E4. Det kommer även förekomma att körfält flyttas under arbetets gång. 2021 kommer E4:an att återställas.

connys_helsida
brobygget_2024
fritidsbanken_helsida
centrum_host_helsida

Nedfallet träd blockerar väg 893

Nyheter På väg 893 mellan Starmossen och Benstocken har ett nedfallet träd blockerat stora delar av körbanan i båda riktningarna. Personal är på väg för att åtgärda situationen.

pantamera_avc_helsida

Får sprang ut på 263:an

Nyheter Under morgonen hamnade ett får ute på väg 263 i höjd med Österby. Fåret avlägsnades snabbt och orsakade inga större störningar i trafiken.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
centrum_outsider_host
connys
klara_outsider
fritidsbanken_outsider
brobygget_outsider
ridskola_2020_outsider