centrum_panorama_hostshopping
Sofia Mir och Niklas AnderssonFoto: Pressbild

Byggs för ett fåtal

Som kommunpolitiker är ett av våra största uppdrag att trygga rätten till bostad. Det står med i såväl rikets grundlag som i Agenda 2030.

centrum_artikel_host

Alla invånare ska ha någonstans att bo och det är upp till oss politiker att säkra tillgången för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder. Därför är det med bestörtning vi i Vänsterpartiet ser högermajoritetens bostadspolitiska inriktning för Sigtuna kommun.

Året har avslutats med två viktiga fullmäktigemöten. Vid mötet den 30 november klubbades kommunens budget tillsammans med bland annat SigtunaHems ägardirektiv och vid årets sista fullmäktigemöte den 16 december klubbades programmet för bostadsbyggande för de närmaste åren. I det nya ägardirektivet från den moderatledda kommunledningen nämns inte ens att det ska byggas hyresbostäder. Istället ska vår gemensamma allmännytta bygga bostadsrätter och egna hem. Dessutom vill man ombilda befintliga hyresrätter till bostadsrätter. Vi känner inte till något annat kommunalägt bostadsbolag som har så långtgående ägardirektiv.

Från programmet för bostadsbyggande och debatten i kommunfullmäktige är det tydligt vilket mål majoriteten har. Man vill reducera takten på bostadsbyggandet och se till att det som byggs lockar fler ekonomiskt starka invånare till kommunen. Högermajoriteten vill med andra ord bygga för ett fåtal och inte för alla.

I Hem och hyras artikel från 7 december citeras SigtunaHems styrelseordförande, Erik Langby, med: ”Det är inte brist på lägenheter i kommunen.” På senaste fullmäktige ställdes frågan till Erik Langby vad han menar med detta då vi definitivt har en brist på lägenheter i Sigtuna kommun. Eftersom vi inte fick något svar ställer vi nu frågan igen. Vill du förklara ditt resonemang Erik Langby?

Förutom allt detta så har majoriteten, via den nya bostadskön, infört en kö-avgift vilken man nu höjer med 25%. Dessutom har man en kostnad för själva förmedlingen. Denna förmedlingsavgift är vi i Vänsterpartiet särskilt kritiska till. Det finns kö-avgifter runtom i landet men förmedlingsavgifter är sällsynta. Kommuner som har infört dem har också valt att ta bort dem igen eftersom så många inte kunde betala. Det kostade för mycket när man drog personer till inkasso. Så varför ska vi ha något sådant här i vår kommun?

När behoven av hyresbostäder med rimlig hyra är så stora så ser vi i Vänsterpartiet inte hur högerstyrets agerande överhuvudtaget är att ta det kommunala bostadsansvaret på allvar. Vanliga arbetare har inte råd med de få bostäder man planerar för. För oss så är det självklart att vi behöver sätta agendan för bostadsbyggandet och utvecklingen utifrån medborgarnas behov. Eftersom bristen på hyresrätter är så stor ska byggandet av fler hyresrätter säkras. Bara så kan vi bygga en kommun och trygga hem åt alla kommunens invånare.

  • Niklas Andersson (V), Gruppledare
  • Sofia Mir (V), Ordförande

slutreplik: Dåligt försök att mörka katastrofala nedskärningar

Insändare Moderaterna säger att hållbarhetsmålen ska integreras i kommunens övriga mål, men hur ska de mätas och följas upp när kommunledningen samtidigt säger upp kommunens hållbarhetsspecialister? Där står Moderaterna svarslösa och försöker blanda bort korten. De duckar också helt frågan om miljömässig hållbarhet.

brobygget_2024

Ansvarslöst av M-SD-KD-SfS-styret

Insändare Ett av kommunens absolut viktigaste ansvarsområden är att utveckla Sigtuna kommun på ett hållbart sätt som värnar både nuvarande och framtida invånare. Men i en tid när de flesta kommuner höjer ambitionerna väljer M, SD, KD och SfS att avveckla Sigtuna kommuns arbete med miljömässig och social hållbarhet. Efter att ha avvecklat såväl Agenda 2030-utskottet som hållbarhetsenheten och dess budget fortsätter styret nedmonteringen.

pantamera_avc_helsida

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

centrum_host_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

connys_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

fritidsbanken_helsida

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
brobygget_outsider
pantamera_out
connys
centrum_outsider_host
fritidsbanken_outsider
klara_outsider