centrum_panorama_hostshopping
Foto: Genrebild/Jamshid Jamshidi

Bygg kulturaktivitetshuset i Valsta – men behåll vår kulle!

Det kräver Valsta/Steninge stadsdelsförening, som arbetar för trygghet och gemenskap, tillsammans med Hyresgästföreningen Sigtuna, som vill skapa ett bättre boende för dagens och morgondagens hyresgäster.

centrum_artikel_host

I åratal har ett aktivitetshus utlovats till Valsta. Det borde redan ha varit byggt. Nu är planeringen i gång och platsen man valt är den mycket välbesökta kullen vid Valsta centrum.

Det råder ingen tvekan om att det behöver göras satsningar på den här kommundelen också. Möjligheten att träffas för aktiviteter, möten och utbyten är begränsad. Ett kulturaktivitetshus är ett välkommet tillskott och stärker gemenskapen. Vi är positiva till att aktivitetshuset äntligen ska byggas, men…

Att välja just den här placeringen för ett kulturaktivitetshus visar på att man varken känner till området eller vad platsen betyder för oss som bor här. Kullen har i alla tider varit ett kännetecken och en naturlig samlingspunkt i Valsta. Det är en mycket omtyckt och uppskattad plats för såväl boende som besökare. Den populära lekplatsen är viktig för både stora som små och bidrar till möten mellan människor. Kullen, lekplatsen och torget har också stor betydelse för dem som bor i husen intill. Försvinner detta försämras även deras boendemiljö.

Tidigare planer på att bygga på kullen har dragits tillbaka efter invånarnas protester. Det är dags att göra det nu igen. Det finns många bättre platser att bygga aktivitetshuset på än kullen, torget eller p-platsen vid Valsta centrum.

Nu stressas en detaljplan fram för att komma i gång med byggnation av aktivitetshus, oavsett om placeringen är bra eller inte. Vi har redan väntat i 12 år och kan vänta lite till. Bara det blir bra. Ta ett steg tillbaka, lyssna på oss som bor här och tänk en gång till.

I samband med Valsta vintermarknad den 10 december startar vi en namninsamling där vi säger JA till aktivitetshus och NEJ till att det byggs på kullen. Skriv på du också!

  • Valsta/Steninge stadsdelsförening
    Hyresgästföreningen Sigtuna

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

centrum_host_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

fritidsbanken_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

pantamera_avc_helsida
eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

brobygget_2024
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

connys_helsida
eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

mp_tack_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
brobygget_outsider
mp_tack_outsider
connys
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
fritidsbanken_outsider
nrh_sigtuna