centrum_panorama_hostshopping
Foto: Insändarbild

Bullrig tid att vänta över Sätunaområdet när bygget av Stationshusen går vidare

Närmaste veckorna kan det vara en del störande ljud över Sätunaområdet med anledning av att bygget av Stationshusen.

centrum_artikel_host
SigtunaHems bygge av Stationshusen går vidare och den närmaste tiden kommer VA-arbeten pågå, Diagonalen ska grävas upp stängas ner för biltrafik, dock kommer gående och cyklister ha möjlighet att använda den. Entreprenören NCC startar med så kallad spontning vilket kommer orsaka en del buller över Sätunaområdet den närmaste tiden.
Med spontning drivs stålplankor ner i marken, därefter ska det pålas, något som pågår fram till juni.
– Både spontnings- och pålningsarbeten medför oundvikliga bullerstörningar för de som bor eller verkar i närområdet.
I maj kommer en 50 meter hög lyftkran att resas på arbetsplatsen och under sommaren kommer platta att gjutas och under sensommaren börjar källarväggar resas, berättar Katarina Karlsson, kommunikatör på SigtunaHem.
centrum_host_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

fritidsbanken_helsida
brobygget_2024

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

connys_helsida
mp_tack_helsida
pantamera_avc_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

mp_tack_outsider
nrh_sigtuna
centrum_outsider_host
brobygget_outsider
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
connys
fritidsbanken_outsider