eldsjal2024_pan
Jens Hedström, Olle KarstorpFoto: Svenskt Näringsliv

Brott ska inte löna sig – inkludera näringslivet i det brottsförebyggande arbetet

Brott lönar sig inte, lyder ett gammalt talesätt. Visst ligger det mycket i detta och framför allt ska brott inte löna sig.

centrum_artikel_host

Ändå växer otryggheten på många platser i Sverige och den organiserade kriminaliteten har bitit sig fast. Detta drabbar både privatpersoner, företagare och hela bostadsområden i Stockholms län. Kostnaderna för detta är stora i såväl kronor och ören som i fråga om oro och rädsla hos företagare, medarbetare och kunder.

I rapporten Brottslighetens kostnader framkommer att svenska företag varje år har direkta kostnader på över 40 miljarder kronor till följd av brottslighet. De totala kostnaderna överstiger sannolikt 100 miljarder.

I Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet framkommer att mer än var femte företag uppger att de påverkas negativt i mycket hög eller ganska hög utsträckning. I Stockholms län är det företag i Järfälla, Upplands-Bro och Botkyrka kommun som är allra mest utsatta. De följs av Sigtuna där 32 procent av företagen uppger att de påverkas i ganska eller mycket hög utsträckning.

Bland de 60 företagare i Sigtuna som har gett sin syn på brottsligheten de utsätts är stölder det mest återkommande svaret. Rån och inbrott är även det återkommande svar.

Undersökningen visar också skillnader mellan olika branscher. För hela Sverige är det företag i de gröna näringarna som påverkas mest negativt, följt av företag inom handeln och transportsektorn.

Detta är fullständigt oacceptabelt. Så här får det inte gå till i en rättsstat. Den omfattande brottslighet som drabbar företag behöver mötas med att alla relevanta delar av samhället bidrar med insatser. Polis och andra rättsvårdande myndigheter har ett stort ansvar i detta.

Vi menar därför att fler aktörer behöver agera tydligare för att minska brottsligheten mot företag. Kommun, region och länsstyrelse behöver ta ett steg fram.

Nyligen presenterades ett utredningsförslag (SOU 2021:49) som pekar ut områden där kommunerna kan agera i brottsförebyggande åtgärder. Förslagen går i rätt riktning men det är något som saknas. Näringslivet nämns inte alls i de föreslagna lagtexterna.

Som exemplen ovan visar drabbas företagen i Stockholms län hårt av brottslighet och otrygghet. Dessa har också mycket kunskap om var och hur brott begås samt kloka tankar om hur det kan förebyggas. I det brottsförebyggande arbetet behöver kommunerna inkludera nedanstående punkter.

För det första måste man säkerställa att ordentliga analyser av hur företag påverkas av brottslighet genomförs regelbundet och kommunen bör ha ansvarig person utsedd till detta. För det andra ska kommunen tillsamman med polisen bjuda in till särskilda företagardialoger om brottlighet och otrygghet. Och sist men inte minst bör kommunen ha en handlingsplan för brottsförebyggande arbete, där näringslivsaspekten är en integrerad del.

Detta vore viktiga steg på vägen mot ett tryggt samhälle där brott aldrig lönar sig. Utvecklingen måste vändas nu.

  • Jens Hedström, chef Region och Marknad, Svenskt Näringsliv
  • Olle Karstorp, regionchef Svenskt Näringsliv Stockholm
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

centrum_host_helsida

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

mp_helsida_eu
eldsjal2024_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

pantamera_avc_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

connys_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

storemore_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

mp_eu_outsider
storemore_out
nrh_sigtuna
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
connys
eldsjal2024_out