centrum_panorama_hostshopping
Foto: Sigtuna kommun

Brist på flygtekniker – Nu vill kommunen starta utbildning

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun har ansökt om att få bedriva en yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) för flygtekniker. Ansökan har lämnats in till myndigheten för yrkeshögskolan och syftar till att möta det stora behovet av utbildade flygtekniker på arbetsmarknaden, särskilt i och runt Arlanda flygplats.

centrum_artikel_host

Enligt en rapport från Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) finns det en betydande brist på flygtekniker och flygmekaniker i Sverige. 74 procent av flyg- och helikopterunderhållsverkstäderna planerar att anställa nya flygtekniker under de kommande åren. Sigtuna kommun, där Arlanda flygplats är en viktig del av den lokala arbetsmarknaden, vill därför möta efterfrågan på arbetskraft genom att erbjuda en YH-utbildning till flygtekniker.

Om ansökan blir godkänd planerar Sigtuna kommun att ta emot 24 elever per år från och med hösten 2024. Utbildningen skulle vara ett komplement till den befintliga utbildningen i flygteknik vid Arlandagymnasiet. Enligt Mattias Askerson (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun, är målet att öppna fler jobbmöjligheter för invånarna och möta efterfrågan på arbetskraft i det lokala näringslivet.

Ansökan om att bedriva YH-utbildningen är ett exempel på hur Sigtuna kommun lyssnar på företagens behov, enligt Annika Bröms, näringslivschef i kommunen. Företagen har ett påtagligt behov av utbildade flygtekniker, och rätt kompetens är avgörande för att flygplanen ska kunna flyga, vilket i sin tur är viktigt för hela näringslivet.

Enkäter bland eleverna på Arlandagymnasiets nuvarande utbildning till flygmekaniker visar att ett tiotal avgångselever varje år planerar att söka vidare till högre utbildning inom flygteknik, men tvingas söka sig till andra orter. I en färsk enkät uppger också 90 procent av eleverna på gymnasieutbildningen att de är positiva till en YH-utbildning till flygtekniker på Arlanda.

För att kunna starta YH-utbildningen krävs det dock godkännande från både myndigheten för yrkeshögskolan och Transportstyrelsen. Även fler lärare behöver anställas, även om lokalerna, materialet och en del av lärarkompetensen redan finns tillgänglig genom den befintliga gymnasieutbildningen.

Enligt erfarenhet från tidigare YH-utbildningar är jobbmöjligheterna goda efter avslutad utbildning enligt ett pressmeddelande från Sigtuna kommun.

Fotnot: Denna text genererades med hjälp av en textrobot

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Nyheter SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

connys_helsida
pantamera_avc_helsida
mp_tack_helsida
centrum_host_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Nyheter Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

brobygget_2024

Skyfall förväntas i kommunen idag

Nyheter Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

fritidsbanken_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
pantamera_out
centrum_outsider_host
brobygget_outsider
nrh_sigtuna
mp_tack_outsider
fritidsbanken_outsider
ridskola_2020_outsider