centrum_panorama_hostshopping
Foto: Genrebild/Stockholms stads Bostadsförmedling

Bostadsprogrammet skapar ökad segregation

Kommunledningen har nyligen klubbat ”Mål och budget 2021-2023” och där finns två bilagor, nr 4 och 5, som i hög grad kommer att påverka oss då det gäller boendet och vilka som är välkomna att bo i vår kommun.

centrum_artikel_host

Till grund för dessa bilagor ligger till stor del en beställd rapport, en rapport som man konstaterar kommer fram till det man redan trodde sig veta. Det är med andra ord tveksamt om kostnaden för att ta fram rapporten var väl använda pengar, huvudsyftet verkar mest vara att kunna skylla på någon annan för de beslut som man sedan ska ta.

Olov Holst skriver i sin Nyårskrönika ”resultatet var nedslående, men ingen överraskning”. Rapporten ger ingen djupare analys eller förslag på åtgärder, och det tycks även kommunledningen sakna.

Det man kommer fram till kan sammanfattas till två punkter
1. Bygg färre hyresrätter
2. Locka hit personer med hög skattekraft och se till att de med hög skattekraft stannar i kommunen.

Detta väcker flera frågor. Var ska de, för närvarande 13 000 personer, som står i kö för en hyresrätt bo? Vart ska de som inte har hög skattekraft ta vägen? Ska de skickas iväg till någon fattig kommun i Norrlands inland? Detta är ju ett redan prövat koncept.

Man väljer att peka ut Valsta som ett segregerat område, men låt oss lyfta blicken och se hela kommunen. I huvudsak består Sigtuna stad av egna hem och bostadsrätter, och nu finns också planer på att avveckla delar av de hyreshus som finns där. Resultatet kommer att bli att Sigtuna stad skiljer sig ännu mer från Märsta, eller med andra ord, att segregationen ökar mellan dessa kommundelar.
Idag saknas det planer för att göra Sigtuna stad mindre segregerat, något som skulle kunna ske genom att bygga hyresrätter blandat med befintlig byggnation. Men icke, istället vill man göra tvärt om och ombilda befintliga hyresrätter till bostadsrätter.

Är då vi i Hyresgästföreningen blinda för att det finns problem i vår kommun, nej det är vi absolut inte. Men vi saknar en riktig analys på hur vi ska komma till rätta med problemen.
Att minska byggandet av hyresrätter är inte lösningen, resultatet blir bara ökad bostadslöshet och trångboddhet. Och just dessa faktorer är stora, och bidragande, orsaker till de problem vi har idag t ex ungdomar som inte har plats hemma för att göra sina läxor och som inte kan ta hem kompisar utan istället hänvisas till att driva omkring på gator och torg.

Titta hur det ser ut på sina håll i vår kommun, gigantiska villor, och där det är hyreshus, många hyresrätter som är så små att man knappt kan möblera dem. Är det så vi ska ha det, då lär vi knappast lösa några problem. Snart lär vi också stå inför ett annat problem och det är hur marken som vi kan bygga på ska räcka till. På samma yta som en normalstor villa, som det bor 3-4 personer i, skulle man kunna bygga flerbostadshus åt tio gånger så många personer.

Helt klart är att vi behöver ett nytt sätt att tänka när det gäller bostäder, men den linje som kommunledningen vill gå är inte lösningen. Deras linje kommer skapa ökad segregation istället för tvärtom, och riskerar också att öka motsättningarna i samhället. Den bostadskö som vi har idag och den förväntade samhällsutvecklingen visar att vi behöver fler hyresrätter och att dessa ska vara bra, ändamålsenliga samt ha en rimlig hyra.

Vi i Hyresgästföreningen är för olika upplåtelseformer, och ser gärna att dessa också blandas. Men något sådant ser vi inga spår av i kommunens bostadsförsörjningsprogram. Här fortsätter i stället samma tankesätt som kommunledningen tidigare påstått vara orsaken till segregation och sociala problem.

Det enda konkreta i programmet är att de anser att andelen hyresrätter måste minska.
Det är alltså antalet hyresrätter som är problemet, inte hur man planerar och bygger dessa. I programmet står att det behövs en större blandning av bostäder, men blandningen blir ju tunn utan hyresrätter i blandningen.

SigtunaHem är en s k allmännytta, ett kommunägt bostadsbolag, som styrs av Allbolagen vilken trädde i kraft 2011. På Sveriges Allmännyttas (tidigare SABO) hemsidan står att läsa: ”Enligt lagen ska bolagen, i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, främja bostadsförsörjningen i ägarkommunen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. I det allmännyttiga syftet ingår ett samhällsansvar samtidigt som verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer”

Med kommunledningens nya ägardirektiv är SigtunaHem på väg bort från det allmännyttiga då direktivet ger SigtunaHem i uppdrag att ombilda hyresrätter till bostadsrätter och dessutom bygga nya bostadsrätter och egna hem. Där står inte ett ord om att bygga hyresrätter. När det i Allbolagen står att bostadsbolagen ska tillhandahålla bostäder, så är det hyresrätter som åsyftas. Syftet är alltså inte att bygga bostadsrätter eller egna hem. Att man tonar ner SigtunaHems roll som allmännytta är allvarligt, och vi befarar att man nu påbörjar avvecklingen av allmännyttan i vår kommun. Om så blir fallet kan vi räkna med ökade svårigheter att få en hyresrätt.

Idag finns nyproducerade bostadsrätter i kommunen, som man inte lyckas sälja, och trots det vill man alltså öka antalet bostadsrätter samtidigt som tusentals står i kö för en hyresrätt. Ursäkta, men är inte det en totalt snurrig politik, en politik som enbart tycks premiera eget ägande? Är de som styr vår kommun helt tondöva? Faktum är ju att alla inte kan eller vill äga sin bostad. Tro det eller ej men många är nöjda med att vara hyresgäster, de är det av egen fri vilja, och just nu verkar dessa vara fler än de som vill äga.

Ett annat problem är nuvarande lagstiftning som premierar ägande, det är inget som kommer hyresgäster och hyresboende till del. Att bygga och äga hyresfastigheter är därför dyrt, höga hyror och allt mindre lägenheter blir följden. I Hyresgästföreningen arbetar vi för att lagstiftningen ska förändras så att de ekonomiska förutsättningarna blir likvärdiga för alla boendeformer, inte missgynna hyresfastigheter som det är idag. Rättvisa mellan boendeformer är en förutsättning för att få hyror på rimlig nivå.

Hjälp oss försvara hyresrätten och allas rätt till en bostad. Protestera mot minskat byggande av hyresrätter och utförsäljning av våra bostäder.

  • HGF Sigtuna
    Hans Törnqvist, ordförande

märsta.nu söker kommunledningen för ett bemötande

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

connys_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

brobygget_2024

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

centrum_host_helsida
eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

mp_tack_helsida
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

pantamera_avc_helsida
eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

fritidsbanken_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

brobygget_outsider
pantamera_out
mp_tack_outsider
fritidsbanken_outsider
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
connys
nrh_sigtuna