Foto: Street view/Google

Bostadsmarknaden står sig stark

Bostadsmarkanden i kommunen visar inga röda siffror för varken bostadsrätter eller villor den senaste tremånadersperioden. Villapriserna har gått upp med hela tolv procent sedan juni.

Prisutvecklingen på bostadsrätter i kommunen visar en ökning på tre månader med 2,5 procent. Dock finns det en klar nedgång mellan augusti och september med 900 kronor/kvadratmeter. Sett över tolv månader är nedgången 0.6 procentenheter. Kvadratmeterpriset på bostadsrätter har gått ner med cirka 1500 kronor under perioden.

På villamarknaden är ökningen kraftfull den senaste tremånadersperioden med hela 12 procent. 39 villor har sålts under perioden till ett medelpris på 5,17 miljoner kronor. Senaste året visar villamarknaden en uppgång med 0,6 procentenheter baserat på 142 sålda objekt. Februari 2022 stod villamarknaden som högst i kommunen, sedan dess har det successivt skett en nedgång fram till maj 23. Sedan maj i år har en uppgång synts tre månader i rad innan en liten nedgång i september.

Hyresförhandlingen går till skiljeman

Bostad Fastighetsägarna Stockholm har valt att vända sig till hyresnämnden för att få en skiljeman utsedd, som kommer att hantera hyresförhandlingarna för 2024 års hyror i elva stockholmskommuner.

Liten nedgång i bostadspriserna

Bostad Senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna i Sigtuna kommun går upp med 1 procent under de senaste tre månaderna. Även i hela Stockholms län noteras en ökning på 1 procent för bostadsrätter.

Oron för höjda hyror växer hos hyresgäster

Bostad Hyresgästföreningen rapporterar om pågående förhandlingar med SigtunaHem där hyresnivåerna står i fokus. Det råder en spänning mellan parterna då fastighetsägarna tidigare uttryckt en önskan om en höjning på 12 procent, en siffra som mötts av betydande förvåning.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening