Foto: Daniel Iskandar

Bostadsmarknaden 2023: Varierande trender präglar året

Kommunen upplever skiftande trender på bostadsmarknaden under 2023, med prissvängningar för både bostadsrätter och villor.

Under de senaste tre månaderna har priset på bostadsrätter i Sigtuna kommun minskat med 1,2 procent. På årsbasis noteras en nedgång på 0,7 procentenheter. Året 2023 avslutades med försäljningen av 445 bostadsrätter till ett genomsnittligt pris av 2,1 miljoner kronor. Trots den kortsiktiga minskningen speglar helårsstatistiken en relativ stabilitet på bostadsmarknaden för bostadsrätter.

Hösten har varit präglad av en markant nedgång på villafronten i Sigtuna kommun, där priset sjunkit med hela 9,1 procentenheter under de senaste tre månaderna. Trots denna avmattning noteras en marginell uppgång på 0,1 procentenheter för helåret 2023. Totalt sett såldes 164 villor under året till ett medelpris av 5,3 miljoner kronor. Det är tydligt att bostadsmarknaden för villor har genomgått skiftande perioder under 2023, vilket kan vara en följd av olika påverkande faktorer och marknadsdynamik.

Sammantaget indikerar dessa siffror en varierande bostadsmarknad i Sigtuna kommun under året, där både bostadsrätter och villor har påverkats av olika faktorer. Det återstår att se hur marknaden kommer att utvecklas framöver och vilka faktorer som kommer att påverka prisutvecklingen.

Hyresförhandlingen går till skiljeman

Bostad Fastighetsägarna Stockholm har valt att vända sig till hyresnämnden för att få en skiljeman utsedd, som kommer att hantera hyresförhandlingarna för 2024 års hyror i elva stockholmskommuner.

Liten nedgång i bostadspriserna

Bostad Senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna i Sigtuna kommun går upp med 1 procent under de senaste tre månaderna. Även i hela Stockholms län noteras en ökning på 1 procent för bostadsrätter.

Oron för höjda hyror växer hos hyresgäster

Bostad Hyresgästföreningen rapporterar om pågående förhandlingar med SigtunaHem där hyresnivåerna står i fokus. Det råder en spänning mellan parterna då fastighetsägarna tidigare uttryckt en önskan om en höjning på 12 procent, en siffra som mötts av betydande förvåning.

Bostadsmarknaden står sig stark

Bostad Bostadsmarkanden i kommunen visar inga röda siffror för varken bostadsrätter eller villor den senaste tremånadersperioden. Villapriserna har gått upp med hela tolv procent sedan juni.

Stor ökning av vräkningar som drabbar barn

Bostad Enligt färsk statistik från Kronofogden var det första halvåret i år många barn som drabbades av vräkningar: – Antalet barn som berörs ökar när det totala antalet vräkningar går upp. Det kan vara barn som mister sitt hem, men det kan också handla om barn som bor på deltid hos en förälder som vräks, säger Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening