moderat_pan_nov
Brodd och ErikssonFoto: Pressbild

Borgerlig politik = utveckling, kvalitet och valfrihet

I en nyligen publicerad debattartikel hävdar oppositionen att borgerlig politik är ett dåligt val för äldre. Som grund för sitt påstående lyfts en rapport från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, där Sigtuna kommun hamnar lågt i rankingen.

centrum_artikel_host

Rapporten är baserad på en rad faktorer som kommunen inte kan påverka. Exempelvis hög flyttskatt och höga hyror. En naturlig konsekvens av att Sigtuna kommun finns i ett expansivt område där hyror är högre än i glesbygdskommuner och bostadspriserna stiger mer vilket leder till ökad reavinst eller flyttskatt.

Ett annat mått i rapporten är antal äldreboendeplatser i förhållande till invånare +65. Ett mer trovärdigt mått vore att titta på hur lång kö det är till äldreboenden. I Sigtuna kommun finns ingen kö som skulle motivera bygget av fler platser. Hur dumt vore det inte då att bygga fler? Intressant var också att bara två av tio svenskar ger godkänt till regeringens bostadspolitik för pensionärer.

Samtidigt finns det siffror vi kan och behöver påverka. Vi är naturligtvis inte nöjda med dåliga resultat i brukarundersökningar. Värt att notera är ändå att brukarnöjdheten inom hemtjänsten har gått upp med 10% sedan förra mätningen. Hemtjänsten var inte bättre förr. Sedan 2012 har hemtjänsten i Sigtuna kommun varit bland de 25% sämsta i landet. Förändringar var nödvändiga, medborgarna ville ha valfrihet och kvaliteten behövde stärkas. En del i detta arbete är de kommande upphandlingarna där vi arbetar med att ytterligare stärka valfrihet och kvalitet.

Oppositionen kallar det för ”marknadsexperiment”. Lag om valfrihet, LOV, som öppnar upp för externa utförare har funnits sedan 2009. 156 kommuner har infört LOV. Det kan knappast kallas experiment utan är beprövade metoder. Oppositionen kritiserar också vad man menar är privatisering av särskilda boenden. Vi kommer tillåta privata utförare, ja. Men det betyder inte per automatik att våra egna boenden kommer att privatiseras. Kan de leverera samma höga service till samma kostnad som de privata har vi inga planer på att privatisera dem.

Förvaltningen har under våren, på eget initiativ, tagit fram 30 punkter för att presentera det arbete som pågår för att stärka kvaliteten inom äldreomsorgen. Utbildningsinsatser inom många olika områden, språkkunskaper, ökad bemanning, kvalitetscertifiering av samtliga boenden är bara några av dessa insatser. Andra insatser är att förbereda införandet av heltid som norm under 2023. Det är viktigt att sprida kunskap om det kvalitetsarbete som pågår och att visa uppskattning och respekt för det arbete som 500 medarbetare utför varje dag för att göra livet bättre för våra äldre.

  • Kerstin Eriksson (KD), ordförande äldre- och omsorgsnämnden
  • Josefin Brodd (M), vice ordförande äldre- och omsorgsnämnden
connys_helsida

En liberal skolpolitik för framtiden

Insändare Liberalerna gick till val på att göra så att svensk skola fungerar bättre för alla. Att stoppa stök och otrygghet. Att ge eleverna riktiga skolböcker. Att sätta kunskapen först. Nu levererar vi det vi lovade.

dackskifte_helsida

repliken: Vinterpengen har inte höjts på fem år

Insändare Små insatser kan ge stora förändringar skriver Centerns Gill Brodin och Marie Unander-Scharin. Och det är verkligen små insatser det rör sig om. Beloppet har inte höjts sedan det infördes och att Vänsterpartiet i år, när förvaltningen går med miljonöverskott, ville dubbla summan håller man tyst om.

Sigtuna bör välkomna Bromma-flyget till Arlanda

Insändare En av de frågor som den nya regeringen får på sitt bord är förslaget att flytta flygtrafiken på Bromma till Arlanda. Swedavia vill ha en sådan förändring. S-MP-regeringen har låtit utreda saken i två omgångar. Den senaste utredningen är nu ute på remiss fram till 31 oktober. Utredningarna utgår från att det är möjligt att följa Swedavias förslag.

centrum_host_helsida

Stoppa uttagen från SigtunaHem!

Insändare Hyresförhandlingarna för 2023 drar snart igång, förhandlingen med SigtunaHem startar under oktober månad. Vi vet inte hur högt yrkande blir i år, men vi befarar att det blir mycket högre än vad det brukar vara.

Små insatser kan ge stora förändringar

Insändare Sigtuna kommun betalar året runt ut försörjningsstöd till ett antal familjer i kommunen. Dessa familjer har ingenting över när allt är betalt. Barn som lever i fattigdom tillsammans med sina föräldrar.

advent_kyrka_helsida
valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

defacto_helsida

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

julmarknad_2022
valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

valet2022

Upp till bevis, Gill Brodin

Insändare När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

pantamera_avc_helsida
valet2022

Liberal politik botar vården

Insändare Sjukvården fångar upp oss när livet går sönder. Med Liberalerna får du långsiktiga satsningar på goda arbetsvillkor, nära vård och fler vårdplatser.

moderat_pan_helsida
valet2022

repliken: MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten

Insändare MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten I föregående fyra mandatperioder satt Miljöpartiet med i Sigtuna kommuns politiska majoritet och styrde kommunen. Ändå tog de inte fram några av de planer och program som nu efterfrågas. Kanske är det lika bra det.

valet2022

Kommunens klimatarbete är ett luftslott

Insändare Sigtuna kommun faller i miljörankingar. Från att ha varit en av länets bästa miljökommuner är den moderatledda kommunen nu bland de sämsta. I brinnande klimatkris och med enorma miljöutmaningar hörs inte ett ord om klimat och miljö från ledande politiker. Miljö- och klimatarbetet i kommunen är ett sjunkande skepp i tider då det borde vara maximalt.

vintermarknad_helsida
valet2022

Krafttag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Insändare Det finns barn i vår kommun som växer upp i våld och utsatthet. Det finns kvinnor i vår kommun som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella trakasserier och psykisk terror. Det är helt oacceptabelt.

agy_oppethus
valet2022

Skolan först för Liberalerna

Insändare En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först. Vi har haft en positiv skolutveckling de senast åren under liberalt ledarskap. Numera är våra skolor bland toppen i Sverige på plats 37 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste ranking Öppna jämförelser. Värt att nämnas är också att vi tidigare i år lyfts fram som en förebild på skolområdet av rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA). Vi är stolta men inte nöjda. Utvecklingen måste fortsätta med full kraft.

valet2022

MP enda parti med politik för djuren

Insändare Ett modernt samhälle tar djurens välfärd på allvar och ser sambandet mellan djurs och människors hälsa. Om den politiska viljan finns kan Sigtuna kommun göra skillnad för djur i vår närhet och globalt.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

dackskifteoutsider
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider
vintermarknad_outsider
nrh
marknaden_outsider
centrum_outsider_host
connys
kyrka_outsider_advent
pantamera_out