centrum_panorama_hostshopping
Brodd och ErikssonFoto: Pressbild

Borgerlig politik = utveckling, kvalitet och valfrihet

I en nyligen publicerad debattartikel hävdar oppositionen att borgerlig politik är ett dåligt val för äldre. Som grund för sitt påstående lyfts en rapport från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, där Sigtuna kommun hamnar lågt i rankingen.

centrum_artikel_host

Rapporten är baserad på en rad faktorer som kommunen inte kan påverka. Exempelvis hög flyttskatt och höga hyror. En naturlig konsekvens av att Sigtuna kommun finns i ett expansivt område där hyror är högre än i glesbygdskommuner och bostadspriserna stiger mer vilket leder till ökad reavinst eller flyttskatt.

Ett annat mått i rapporten är antal äldreboendeplatser i förhållande till invånare +65. Ett mer trovärdigt mått vore att titta på hur lång kö det är till äldreboenden. I Sigtuna kommun finns ingen kö som skulle motivera bygget av fler platser. Hur dumt vore det inte då att bygga fler? Intressant var också att bara två av tio svenskar ger godkänt till regeringens bostadspolitik för pensionärer.

Samtidigt finns det siffror vi kan och behöver påverka. Vi är naturligtvis inte nöjda med dåliga resultat i brukarundersökningar. Värt att notera är ändå att brukarnöjdheten inom hemtjänsten har gått upp med 10% sedan förra mätningen. Hemtjänsten var inte bättre förr. Sedan 2012 har hemtjänsten i Sigtuna kommun varit bland de 25% sämsta i landet. Förändringar var nödvändiga, medborgarna ville ha valfrihet och kvaliteten behövde stärkas. En del i detta arbete är de kommande upphandlingarna där vi arbetar med att ytterligare stärka valfrihet och kvalitet.

Oppositionen kallar det för ”marknadsexperiment”. Lag om valfrihet, LOV, som öppnar upp för externa utförare har funnits sedan 2009. 156 kommuner har infört LOV. Det kan knappast kallas experiment utan är beprövade metoder. Oppositionen kritiserar också vad man menar är privatisering av särskilda boenden. Vi kommer tillåta privata utförare, ja. Men det betyder inte per automatik att våra egna boenden kommer att privatiseras. Kan de leverera samma höga service till samma kostnad som de privata har vi inga planer på att privatisera dem.

Förvaltningen har under våren, på eget initiativ, tagit fram 30 punkter för att presentera det arbete som pågår för att stärka kvaliteten inom äldreomsorgen. Utbildningsinsatser inom många olika områden, språkkunskaper, ökad bemanning, kvalitetscertifiering av samtliga boenden är bara några av dessa insatser. Andra insatser är att förbereda införandet av heltid som norm under 2023. Det är viktigt att sprida kunskap om det kvalitetsarbete som pågår och att visa uppskattning och respekt för det arbete som 500 medarbetare utför varje dag för att göra livet bättre för våra äldre.

  • Kerstin Eriksson (KD), ordförande äldre- och omsorgsnämnden
  • Josefin Brodd (M), vice ordförande äldre- och omsorgsnämnden
mp_tack_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

connys_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

centrum_host_helsida

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

pantamera_avc_helsida
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

fritidsbanken_helsida
eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

brobygget_2024
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nrh_sigtuna
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
connys
pantamera_out
fritidsbanken_outsider
mp_tack_outsider
brobygget_outsider