defacto_pan2020
Brodd och ErikssonFoto: Pressbild

Borgerlig politik = utveckling, kvalitet och valfrihet

I en nyligen publicerad debattartikel hävdar oppositionen att borgerlig politik är ett dåligt val för äldre. Som grund för sitt påstående lyfts en rapport från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, där Sigtuna kommun hamnar lågt i rankingen.

centrum_artikel_host

Rapporten är baserad på en rad faktorer som kommunen inte kan påverka. Exempelvis hög flyttskatt och höga hyror. En naturlig konsekvens av att Sigtuna kommun finns i ett expansivt område där hyror är högre än i glesbygdskommuner och bostadspriserna stiger mer vilket leder till ökad reavinst eller flyttskatt.

Ett annat mått i rapporten är antal äldreboendeplatser i förhållande till invånare +65. Ett mer trovärdigt mått vore att titta på hur lång kö det är till äldreboenden. I Sigtuna kommun finns ingen kö som skulle motivera bygget av fler platser. Hur dumt vore det inte då att bygga fler? Intressant var också att bara två av tio svenskar ger godkänt till regeringens bostadspolitik för pensionärer.

Samtidigt finns det siffror vi kan och behöver påverka. Vi är naturligtvis inte nöjda med dåliga resultat i brukarundersökningar. Värt att notera är ändå att brukarnöjdheten inom hemtjänsten har gått upp med 10% sedan förra mätningen. Hemtjänsten var inte bättre förr. Sedan 2012 har hemtjänsten i Sigtuna kommun varit bland de 25% sämsta i landet. Förändringar var nödvändiga, medborgarna ville ha valfrihet och kvaliteten behövde stärkas. En del i detta arbete är de kommande upphandlingarna där vi arbetar med att ytterligare stärka valfrihet och kvalitet.

Oppositionen kallar det för ”marknadsexperiment”. Lag om valfrihet, LOV, som öppnar upp för externa utförare har funnits sedan 2009. 156 kommuner har infört LOV. Det kan knappast kallas experiment utan är beprövade metoder. Oppositionen kritiserar också vad man menar är privatisering av särskilda boenden. Vi kommer tillåta privata utförare, ja. Men det betyder inte per automatik att våra egna boenden kommer att privatiseras. Kan de leverera samma höga service till samma kostnad som de privata har vi inga planer på att privatisera dem.

Förvaltningen har under våren, på eget initiativ, tagit fram 30 punkter för att presentera det arbete som pågår för att stärka kvaliteten inom äldreomsorgen. Utbildningsinsatser inom många olika områden, språkkunskaper, ökad bemanning, kvalitetscertifiering av samtliga boenden är bara några av dessa insatser. Andra insatser är att förbereda införandet av heltid som norm under 2023. Det är viktigt att sprida kunskap om det kvalitetsarbete som pågår och att visa uppskattning och respekt för det arbete som 500 medarbetare utför varje dag för att göra livet bättre för våra äldre.

  • Kerstin Eriksson (KD), ordförande äldre- och omsorgsnämnden
  • Josefin Brodd (M), vice ordförande äldre- och omsorgsnämnden

Vatten – en källa till sommarglädje!

Insändare Vatten är en förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Att få uppleva friheten att simma eller bara plumsa omkring i vattenbrynet är något vi tar för självklart, liksom att badvattnet ska vara rent utan risk när barn och barnbarn får en kallsup.

connys_helsida
centrum_host_helsida

Blir det någon kommunalskattesänkning, M?

Insändare I Sigtuna-valrörelserna före maktskiftet 2017 pratade Moderaterna rätt mycket om kommunalskatten. Om de fick styra, skulle Sigtunas skattesats sänkas ner mot medelnivån i Stockholms län eller i vart fall till medelnivån i angränsade kommuner.

Årsredovisning 2022

Insändare Vi lägger nu ännu ett år till handlingarna. Ett år som i hög grad präglats av mycket stora oroligheter i vår omvärld. Redan innan pandemin fanns det tecken på att världen var på väg in i en lågkonjunktur.

seniordag_helsida

slutreplik: Viktigt att stärka ungdomarna

Insändare Det är sorgligt att se hur Moderaterna, som också en gång stod för arbetslinjen nu tycks ha förlorat riktningen helt när det gäller sommarjobb för ungdomarna i kommunen. I deras replik om kommunala sommarjobb visar de tydligt att de inte förstår vad det handlar om, nämligen att stärka ungdomarna och förbereda dem för det kommande arbetslivet.

Att ställa krav är att bry sig

Insändare I socialdemokraternas insändare rörande kommunala sommarjobb framkommer tydligt skillnaderna mellan våra partier. När Moderaterna ställer krav vill Socialdemokraterna återgå till kravlöshet och när Moderaterna tror att ett sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden är en bättre erfarenhet tror Socialdemokraterna på politiskt konstruerade jobb i kommunal verksamhet.

defacto_helsida

Ge kommunens ungdomar en chans

Insändare Vi socialdemokrater vill satsa fyra miljoner kronor mer än kommunledningen för att nästan 300 elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet ska bli garanterade kommunala sommarjobb. Oavsett om elever i gymnasiet har godkänt i matematik eller svenska anser vi att eleverna ska erbjudas sommarjobb och lovskola. Men det ena ska inte villkoras av det andra.

Konsten att ropa vargen kommer  

Insändare Marie Axelsson fortsätter oroa sig och gör ett grundligt jobb för att även försöka oroa andra. Problemet med att ropa varg för många gånger utan att vargen faktiskt kommer är att trovärdigheten minskar för varje gång.

mp_helsida

Islossning i bilpoolen

Insändare Den här veckan tar kommunen ett litet, men viktigt, kliv mot en hållbar utveckling av vårt samhälle. Det handlar om hur tjänstemännen tar sig runt i närområdet.

Viktigt för barn att både utveckla sitt minoritetsspråk och svenska

Insändare Det är viktigt att komma ihåg att förskolan ska medverka till att barn får möjlighet att utveckla alla sina språk. Ett av alla mål i förskolans läroplan är att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet.

karnkraft_m_topp
finska förskolan

slutreplik: Öppna upp den finskspråkiga avdelningen

Insändare Omorganisationen som har skett innebär att undervisningsgruppen har integrerats med andra avdelningar. Integreringen med andra avdelningar kan bara tolkas som att majoritetsspråket blir svenska istället för finska. Då Sigtuna kommun har ett finskt förvaltningsområde är det av yttersta vikt att detta reflekteras inom kommunens verksamheter.

repliken: Socialdemokraterna ljuger om finska förskolan

Insändare Det är fint att Socialdemokraterna delar vår åsikt att de nationella minoritetsspråken är en viktig del av landets historiskt språkliga och kulturella mångfald, och att det är viktigt att barnen ges möjlighet att lära sig och utveckla sitt modersmål inom dessa minoriteter.

joes-helsida
ica_helsida

repliken: Vi vill att de äldre själva ska få välja var de ska bo

Insändare Man upphör aldrig att förvånas över hur mycket information som missuppfattas och misstolkas. Inte minst i den politiska debatten. Äldre- och Omsorgsnämnden presenterade vid sitt senaste möte arbetet med införandet av valfrihet inom SÄBO, Särskilt boende för äldre, i Sigtuna kommun. Det var inte ett möte som uppmanade Sigtuna kommuns äldre att lockas till att flytta från kommunen, inget skulle vara oss mer främmande.

nrh_sigtuna

Vänsterpartiet är definitivt hyresgästernas vänner

Insändare Vänsterpartiet är det parti som står bakom hyresgästerna i Sverige allra mest. Vi arbetar för att vi ska få fler miljövänliga och prisvärda hyresrätter. Alla människor behöver någonstans att bo, inte bara de som har mycket pengar. Därför vill Vänsterpartiet att det byggs fler hyresrätter. Det ska också vara med rimliga hyror som vanligt folk har råd med.

De vill att vi flyttar från kommunen

Insändare Den borgerliga minoriteten i Sigtuna – med stöd av SD – ser gärna att vi, de äldsta kommunmedlemmarna, när vi behöver bo på särskilt boende (Säbo), flyttar ut från kommunen. Detta framgick tydligt vid ett långt sammanträde i Äldre- och omsorgsnämnden nu i slutet av mars. Det framgick också klart, att man inte följer sin egen Vision 2030 om Sigtuna som ”en bra kommun genom hela livet.”

pantamera_avc_helsida

Kvinna, liv, frihet

Insändare Tre ord som borde vara självklara under årets alla dagar. Inte bara den åttonde mars, på internationella kvinnodagen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

nrh
ica_outsider
ridskola_2020_outsider
swedol_outsider
joes_outsider
mp_outsider
seniordag_outsider
connys
pantamera_out
centrum_outsider_host