eu_valet_panorama

Boende positiva till nya Hamnplanen

Kommunen har sedan en tid informerat oss grannar om ombyggnad av dagens hamnområde till ett mer attraktivt område än dagens parkeringsplats. Detta med syfte att göra Sigtuna mer attraktivt vilket vi delvis är positiva till men vi vill dela våra synpunkter.

centrum_artikel_host

Det planeras nu för planteringar, sittplatser, en byggnad där verksamhet skall bedrivas 12 månader om året samt ett mindre antal parkeringsplatser.

Byggnad
Den planeras för en verksamhet som har driften öppen 12 månader om året. Dock vet man idag inte vilken slags verksamhet utan byggnad kommer att ske i flexibelt utförande så att det kan anpassas efter behov.

Byggnad som tidigare utlovades vara i sjöbodstil för att passa in i Sigtunahamnens miljö har nu blivit en jättebyggnad med 5,2 meters takhöjd och två nockar, detta i ett enplanshus, vilket blir svårt att förknippa med sjöbodstil. Vi anser att takhöjden är för hög och inte möter tidigare uttalande om sjöbodstil. Vi önskar att om byggnad skall byggas så skall takhöjd sänkas till 3,5 meter med 3-4 nockar vilket skulle bli mer sjöbodstil alternativt ett platt sedumtak som ger miljöprofil.

Vi anser även att det är viktigt att kommunen kan presentera vilken verksamhet som skall bedrivas i denna byggnad innan den byggs. Detta så att byggnad inte byggs i spekulation.

Den största frågan och obesvarade frågan är dock, behövs denna byggnad?

Parkering
En annan fråga är när vi nu gör Sigtuna attraktivare, var skall besökare parkera? redan idag är det ett jätteproblem dom dagarna vi har vackert väder. En annan viktig fråga är var skall Sigtunaborna parkera, båtägare, butiksanställda etc.

Kommunen har rätt, vi måste förbättra det gamla Varvsområdet men är det rätt att bygga ett så högt hus i spekulation?

  • Boende på Varvsgränd
eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eldsjal2024_helsida
eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

mp_helsida_eu
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

bygdensdag_helsida

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

pantamera_avc_helsida
connys_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

centrum_host_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

seniormassa_pan

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

bygdensdag_outsider
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
nrh_sigtuna
connys
eldsjal2024_out
centrum_outsider_host
eu_valet_outsider
nationaldag_outsider
seniormassa_outsider