centrum_panorama_hostshopping
Foto: Privat

Blir det någon kommunalskattesänkning, M?

I Sigtuna-valrörelserna före maktskiftet 2017 pratade Moderaterna rätt mycket om kommunalskatten. Om de fick styra, skulle Sigtunas skattesats sänkas ner mot medelnivån i Stockholms län eller i vart fall till medelnivån i angränsade kommuner.

centrum_artikel_host

När Moderaterna fick chansen att göra budgeten för 2018 lät man dock skattesatsen ligga kvar på 20 kronor per beskattningsbar 100-lapp. Och så fortsatte det även därefter: skattesatsen förblev 20 kronor i kommunbudgetarna för 2019, 2020, 2021, 2022 och nu senast även för 2023.

De ca 37 000 kommunalskattebetalarna i Sigtuna tänker väl inte så mycket på de tidigare moderata löftena om en skattesänkning. Man kan inte minnas allt som M sade under förra decenniet. Men om de 37 000 nu 2023 ändå skulle ta Sigtuna-moderaterna på orden och jämföra, så är medelskattesatsen 2023 i Stockholms län-kommunerna 18,35 kronor per 100-lapp, och för de näraliggande norrortskommunerna 18,86 kronor. I sistnämnda fall är skillnaden alltså 1,14 kronor. Målet för M skulle därmed kunna beskrivas som att Sigtunaskatten ska ner från 20 kronor till 18,86 kronor per 100-lapp. Det skulle betyda ca 110 miljoner mindre i årlig skatteintäkt för kommunen.

Det ska, till Sigtuna-moderaternas fördel, sägas att de i sitt kommunala valprogram för 2022-2026 inte talade om att sänka kommunalskatten. Tidigare löften fanns alltså inte med. Men i en valbroschyr påstod ändå M att ”vi fått ordning på ekonomin”. Och då borde det väl ändå, utifrån det påståendet, vara möjligt för M att längre fram under mandatperioden börja sänka skatten för de 37 000 kommunalskattebetalarna?

Och jo, faktiskt – detta antydde Sigtuna-moderaterna i SVT Nyheters valkompass inför senaste valet. Där svarade M om skatten: ”Sigtuna har idag bland Stockholmsregionens högsta kommunalskatter. Det beror till stor del på socioekonomiska utmaningar och en kommunal organisation som inte är hundraprocentigt effektiv. Arbetet med att ändra detta är igångsatt och när vi börjar se effekterna av effektiviseringsarbetet kommer skatten sänkas.”

Nog anser sig väl Moderaterna se effekterna? Visst har det väl låtit så på sistone? Frågan är då när skattesänkningen kommer – 2024, 2025 eller 2026? Och hur stor den blir. Här kommer dock M på riksplanet med utspel som kan sätta käppar i hjulet för Sigtuna-moderaterna. På partiets ”Sverigemöte” i Karlstad i slutet av mars sades, att regeringen ska sänka skatten före nästa val. Detta har nu konkretiserats från finansministerns (M) sida (DN 230429). Hon vill införa bland annat ett par ytterligare jobbskatteavdrag.

Men – sådana avdrag slår mot kommunernas skatteintäkter. Det betyder att utrymmet – om det finns något – för att sänka Sigtunas kommunalskatt, det kan därmed på förhand vara uppätet. Så vad gör Sigtuna-moderaterna?

Jag kräver personligen inte lägre kommunalskatt. Men nu styr ju M Sigtuna kommun, och M har faktiskt lovat även mig att försöka sänka min kommunalskatt. Så jag tycker mig trots allt ha anledning att ta upp frågan. Och det finns säkert bland de 37 000 skattebetalande invånarna de som vill ta M på orden.

För övrigt: under 2000-talet är det bara S-ledda kommunledningar som har sänkt skatten i Sigtuna kommun. 2005 sänktes skatten med 10 öre, 2006 med 23 öre och 2010 med 12 öre.

  • David Lundqvist, enskild S-debattör,
    kommunalskattebetalare

slutreplik: Dåligt försök att mörka katastrofala nedskärningar

Insändare Moderaterna säger att hållbarhetsmålen ska integreras i kommunens övriga mål, men hur ska de mätas och följas upp när kommunledningen samtidigt säger upp kommunens hållbarhetsspecialister? Där står Moderaterna svarslösa och försöker blanda bort korten. De duckar också helt frågan om miljömässig hållbarhet.

pantamera_avc_helsida

Ansvarslöst av M-SD-KD-SfS-styret

Insändare Ett av kommunens absolut viktigaste ansvarsområden är att utveckla Sigtuna kommun på ett hållbart sätt som värnar både nuvarande och framtida invånare. Men i en tid när de flesta kommuner höjer ambitionerna väljer M, SD, KD och SfS att avveckla Sigtuna kommuns arbete med miljömässig och social hållbarhet. Efter att ha avvecklat såväl Agenda 2030-utskottet som hållbarhetsenheten och dess budget fortsätter styret nedmonteringen.

centrum_host_helsida

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

brobygget_2024

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

connys_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

fritidsbanken_helsida

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
connys
klara_outsider
ridskola_2020_outsider
fritidsbanken_outsider
pantamera_out
brobygget_outsider