valstadagen_pan
Foto: Privat

Blir det någon kommunalskattesänkning, M?

I Sigtuna-valrörelserna före maktskiftet 2017 pratade Moderaterna rätt mycket om kommunalskatten. Om de fick styra, skulle Sigtunas skattesats sänkas ner mot medelnivån i Stockholms län eller i vart fall till medelnivån i angränsade kommuner.

centrum_artikel_host

När Moderaterna fick chansen att göra budgeten för 2018 lät man dock skattesatsen ligga kvar på 20 kronor per beskattningsbar 100-lapp. Och så fortsatte det även därefter: skattesatsen förblev 20 kronor i kommunbudgetarna för 2019, 2020, 2021, 2022 och nu senast även för 2023.

De ca 37 000 kommunalskattebetalarna i Sigtuna tänker väl inte så mycket på de tidigare moderata löftena om en skattesänkning. Man kan inte minnas allt som M sade under förra decenniet. Men om de 37 000 nu 2023 ändå skulle ta Sigtuna-moderaterna på orden och jämföra, så är medelskattesatsen 2023 i Stockholms län-kommunerna 18,35 kronor per 100-lapp, och för de näraliggande norrortskommunerna 18,86 kronor. I sistnämnda fall är skillnaden alltså 1,14 kronor. Målet för M skulle därmed kunna beskrivas som att Sigtunaskatten ska ner från 20 kronor till 18,86 kronor per 100-lapp. Det skulle betyda ca 110 miljoner mindre i årlig skatteintäkt för kommunen.

Det ska, till Sigtuna-moderaternas fördel, sägas att de i sitt kommunala valprogram för 2022-2026 inte talade om att sänka kommunalskatten. Tidigare löften fanns alltså inte med. Men i en valbroschyr påstod ändå M att ”vi fått ordning på ekonomin”. Och då borde det väl ändå, utifrån det påståendet, vara möjligt för M att längre fram under mandatperioden börja sänka skatten för de 37 000 kommunalskattebetalarna?

Och jo, faktiskt – detta antydde Sigtuna-moderaterna i SVT Nyheters valkompass inför senaste valet. Där svarade M om skatten: ”Sigtuna har idag bland Stockholmsregionens högsta kommunalskatter. Det beror till stor del på socioekonomiska utmaningar och en kommunal organisation som inte är hundraprocentigt effektiv. Arbetet med att ändra detta är igångsatt och när vi börjar se effekterna av effektiviseringsarbetet kommer skatten sänkas.”

Nog anser sig väl Moderaterna se effekterna? Visst har det väl låtit så på sistone? Frågan är då när skattesänkningen kommer – 2024, 2025 eller 2026? Och hur stor den blir. Här kommer dock M på riksplanet med utspel som kan sätta käppar i hjulet för Sigtuna-moderaterna. På partiets ”Sverigemöte” i Karlstad i slutet av mars sades, att regeringen ska sänka skatten före nästa val. Detta har nu konkretiserats från finansministerns (M) sida (DN 230429). Hon vill införa bland annat ett par ytterligare jobbskatteavdrag.

Men – sådana avdrag slår mot kommunernas skatteintäkter. Det betyder att utrymmet – om det finns något – för att sänka Sigtunas kommunalskatt, det kan därmed på förhand vara uppätet. Så vad gör Sigtuna-moderaterna?

Jag kräver personligen inte lägre kommunalskatt. Men nu styr ju M Sigtuna kommun, och M har faktiskt lovat även mig att försöka sänka min kommunalskatt. Så jag tycker mig trots allt ha anledning att ta upp frågan. Och det finns säkert bland de 37 000 skattebetalande invånarna de som vill ta M på orden.

För övrigt: under 2000-talet är det bara S-ledda kommunledningar som har sänkt skatten i Sigtuna kommun. 2005 sänktes skatten med 10 öre, 2006 med 23 öre och 2010 med 12 öre.

  • David Lundqvist, enskild S-debattör,
    kommunalskattebetalare

Vatten – en källa till sommarglädje!

Insändare Vatten är en förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Att få uppleva friheten att simma eller bara plumsa omkring i vattenbrynet är något vi tar för självklart, liksom att badvattnet ska vara rent utan risk när barn och barnbarn får en kallsup.

valstadagen
ica_helsida

Årsredovisning 2022

Insändare Vi lägger nu ännu ett år till handlingarna. Ett år som i hög grad präglats av mycket stora oroligheter i vår omvärld. Redan innan pandemin fanns det tecken på att världen var på väg in i en lågkonjunktur.

slutreplik: Viktigt att stärka ungdomarna

Insändare Det är sorgligt att se hur Moderaterna, som också en gång stod för arbetslinjen nu tycks ha förlorat riktningen helt när det gäller sommarjobb för ungdomarna i kommunen. I deras replik om kommunala sommarjobb visar de tydligt att de inte förstår vad det handlar om, nämligen att stärka ungdomarna och förbereda dem för det kommande arbetslivet.

connys_helsida

Att ställa krav är att bry sig

Insändare I socialdemokraternas insändare rörande kommunala sommarjobb framkommer tydligt skillnaderna mellan våra partier. När Moderaterna ställer krav vill Socialdemokraterna återgå till kravlöshet och när Moderaterna tror att ett sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden är en bättre erfarenhet tror Socialdemokraterna på politiskt konstruerade jobb i kommunal verksamhet.

Ge kommunens ungdomar en chans

Insändare Vi socialdemokrater vill satsa fyra miljoner kronor mer än kommunledningen för att nästan 300 elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet ska bli garanterade kommunala sommarjobb. Oavsett om elever i gymnasiet har godkänt i matematik eller svenska anser vi att eleverna ska erbjudas sommarjobb och lovskola. Men det ena ska inte villkoras av det andra.

elon_helsida

Konsten att ropa vargen kommer  

Insändare Marie Axelsson fortsätter oroa sig och gör ett grundligt jobb för att även försöka oroa andra. Problemet med att ropa varg för många gånger utan att vargen faktiskt kommer är att trovärdigheten minskar för varje gång.

Islossning i bilpoolen

Insändare Den här veckan tar kommunen ett litet, men viktigt, kliv mot en hållbar utveckling av vårt samhälle. Det handlar om hur tjänstemännen tar sig runt i närområdet.

centrum_host_helsida

Viktigt för barn att både utveckla sitt minoritetsspråk och svenska

Insändare Det är viktigt att komma ihåg att förskolan ska medverka till att barn får möjlighet att utveckla alla sina språk. Ett av alla mål i förskolans läroplan är att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet.

finska förskolan

slutreplik: Öppna upp den finskspråkiga avdelningen

Insändare Omorganisationen som har skett innebär att undervisningsgruppen har integrerats med andra avdelningar. Integreringen med andra avdelningar kan bara tolkas som att majoritetsspråket blir svenska istället för finska. Då Sigtuna kommun har ett finskt förvaltningsområde är det av yttersta vikt att detta reflekteras inom kommunens verksamheter.

Wenngarns_cafe_helsida

repliken: Socialdemokraterna ljuger om finska förskolan

Insändare Det är fint att Socialdemokraterna delar vår åsikt att de nationella minoritetsspråken är en viktig del av landets historiskt språkliga och kulturella mångfald, och att det är viktigt att barnen ges möjlighet att lära sig och utveckla sitt modersmål inom dessa minoriteter.

defacto_helsida
mp_helsida

repliken: Vi vill att de äldre själva ska få välja var de ska bo

Insändare Man upphör aldrig att förvånas över hur mycket information som missuppfattas och misstolkas. Inte minst i den politiska debatten. Äldre- och Omsorgsnämnden presenterade vid sitt senaste möte arbetet med införandet av valfrihet inom SÄBO, Särskilt boende för äldre, i Sigtuna kommun. Det var inte ett möte som uppmanade Sigtuna kommuns äldre att lockas till att flytta från kommunen, inget skulle vara oss mer främmande.

Vänsterpartiet är definitivt hyresgästernas vänner

Insändare Vänsterpartiet är det parti som står bakom hyresgästerna i Sverige allra mest. Vi arbetar för att vi ska få fler miljövänliga och prisvärda hyresrätter. Alla människor behöver någonstans att bo, inte bara de som har mycket pengar. Därför vill Vänsterpartiet att det byggs fler hyresrätter. Det ska också vara med rimliga hyror som vanligt folk har råd med.

joes-helsida

De vill att vi flyttar från kommunen

Insändare Den borgerliga minoriteten i Sigtuna – med stöd av SD – ser gärna att vi, de äldsta kommunmedlemmarna, när vi behöver bo på särskilt boende (Säbo), flyttar ut från kommunen. Detta framgick tydligt vid ett långt sammanträde i Äldre- och omsorgsnämnden nu i slutet av mars. Det framgick också klart, att man inte följer sin egen Vision 2030 om Sigtuna som ”en bra kommun genom hela livet.”

nrh_sigtuna

Kvinna, liv, frihet

Insändare Tre ord som borde vara självklara under årets alla dagar. Inte bara den åttonde mars, på internationella kvinnodagen.

pantamera_avc_helsida

repliken: Moderaterna har tappat kontrollen

Insändare Aktörer som inte kan leverera god omsorg av våra äldre ska motverkas, inte belönas med förlängda avtal. Idag har Sigtuna kommun Sveriges tredje lägsta brukarnöjdhet inom hemtjänsten samtidigt som kommunens särskilda boenden har tredje lägst brukarnöjdhet bland Stockholms läns kommuner, enligt socialstyrelsen. Ändå menar den moderatledda kommunledningen att införandet av valfriheten är en kvalitetshöjande insats.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

valstadagen_outsider
centrum_outsider_host
nrh
wenngarn_outsider
joes_outsider
pantamera_out
connys
mp_outsider
student_outsider
ridskola_2020_outsider
swedol_outsider
ica_outsider