centrum_panorama_hostshopping
Foto: Miljöpartiet

Bevara vår kultur och historia!

Miljöpartiet har reagerat på hur viktiga kulturmiljöer i Märsta rivs eller byggs om. Miljöpartiet menar att trevliga äldre områden både i Sigtuna och Märsta är viktiga för tryggheten och ortens identitet.

centrum_artikel_host

När det gäller Smedsgården vill varken Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) eller SigtunaHems vd Göran Langer ta ansvar för rivningsplanerna som skapat stor oro hos hyresgästerna. Miljöpartiet anser att det är rimligt att den moderatledda kommunledningen har kontroll på hur det kommunägda SigtunaHem agerar. När de högst ansvariga skyller på varandra kommer hyresgästerna i kläm. Så här får kommunens hyresgäster inte behandlas.

I sin korrespondens med hyresgästerna hänvisar SigtunaHem till kommunen och kommunen hänvisar till SigtunaHem.
SigtunaHem skriver till hyresgästerna:
– Just nu förs en dialog med Sigtuna kommun. Får vi klartecken från Sigtuna kommun så ska ett arbete med detaljplan påbörjas.
– Dialog förs med planchef, stadsarkitekt och mark- och exploateringsansvarig på Sigtuna kommun. Hos oss på SigtunaHem är det vår VD som är ansvarig. Han har ansvaret att genomföra de beslut som vår ägare och styrelse tar.
– Vi beklagar djupt återigen att ni erbjudits en renovering som sedan drogs tillbaka utan någon riktig förklaring.

I sin insändare skriver SigtunaHems vd, tvärtemot sin egen personal:
– Redan när planerna för att renovera fastigheten Sätuna 3:181 stoppades för mer än ett år sedan så gick vi ut med information om orsaken.
– Däremot så håller SigtunaHem på att ta fram ett förslag för hur fastigheten Sätuna 3:181 skulle kunna utvecklas. Det sker i linje med det uppdrag vi har från vår ägare, Sigtuna kommun – att utreda var och hur vi kan bygga nya bostäder.

Kommunstyrelsens ordförande Holst (M) i sin tur verkar inte känna till dialogen som SigtunaHem säger sig ha med sin ägare Sigtuna kommun. I sin aggressiva insändare skriver han:
– Poängteras bör att det är SigtunaHems förslag att riva husen, inte kommunens. Kommunen har hittills inte ens fått förfrågan om att göra den isåfall nödvändiga detaljplaneändringen.

Miljöpartiet efterlyser ordning och reda i kommunledningen och kommunägda bolag och en transparent kommunikation med respekt för hyresgästerna. Att till varje pris skapa fler bostäder på bekostnad av historiska och kulturella värden som ger trivsel, trygghet och identitet i Märsta och Sigtuna är inte en rimlig prioritering.

  • Jan Franzén och Tove Björlin
    Miljöpartiet de gröna i Sigtuna kommun
pantamera_avc_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

fritidsbanken_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

connys_helsida

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

brobygget_2024
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

mp_tack_helsida
eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

centrum_host_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nrh_sigtuna
pantamera_out
brobygget_outsider
mp_tack_outsider
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
connys
fritidsbanken_outsider