vintermarknad_pan
Foto: Hyresgästföreningen

Bevara Smedsgårdarna

Vi i Hyresgästföreningen Sigtuna är kritiska till tankarna att riva Smedsgårdarna, befintliga hus bör rustas upp enligt tidigare plan. SigtunaHem hade kommit långt i en upprustningsprocess, men har plötsligt svängt.

centrum_artikel_host

Hyresgästföreningens inställning är att man, när det är möjligt, ska bevara och vid behov rusta upp de hus som finns. Smedsgårdarna är ett lugnt och trivsamt område som det är värt att värna om. SigtunaHem hade ansett det möjligt att rusta och behålla Smedsgådarna och de boende hade fått välja sin upprustningsnivå. Hyresgästerna såg fram emot att bo kvar i rustade och fräscha bostäder, men plötsligt förändrades allt – nu känner de bara stor otrygghet och är oroliga.

Vilken typ av hus som man i stället tänkt sig på platsen, det vet vi inte. Men vi känner väl till vilken inställning den Moderatledda kommunledningen (M,C,L,KD och Sfs) har. Det är att minska antalet hyresrätter, så det troliga är därför att de planerar att bygga bostadsrätter på den aktuella platsen. Detta skulle i så fall innebära att många, kanske alla, tvingas söka ny bostad någon annanstans i kommunen.

Är detta vad den Moderatledda kommunledningen, tillsammans med sina stödpartier, menar ska öka tryggheten? De borde fråga Smedsgårdarnas hyresgäster om det är ökad trygghet som de upplever nu om deras hem försvinner! Och dessutom ställa samma fråga till sig själva – skulle vi känna ökad trygghet om detta drabbade oss?

Ibland måste hus rivas, de kan vara så nedgångna att en upprustning skulle bli orimligt kostsam – det inser vi – men i fallet med Smedsgårdarna tyckte ju SigtunaHem att en upprustning skulle vara möjlig. Vår förhoppning är därför att man går tillbaka till det ursprungliga beslutet. Hyresgästföreningen står helt på de boendes sida i denna fråga.

  • Hyresgästföreningen Sigtuna
    Hans Törnqvist
    Ordförande
julmarknad_2022

En liberal skolpolitik för framtiden

Debatt Liberalerna gick till val på att göra så att svensk skola fungerar bättre för alla. Att stoppa stök och otrygghet. Att ge eleverna riktiga skolböcker. Att sätta kunskapen först. Nu levererar vi det vi lovade.

advent_kyrka_helsida

repliken: Vinterpengen har inte höjts på fem år

Debatt Små insatser kan ge stora förändringar skriver Centerns Gill Brodin och Marie Unander-Scharin. Och det är verkligen små insatser det rör sig om. Beloppet har inte höjts sedan det infördes och att Vänsterpartiet i år, när förvaltningen går med miljonöverskott, ville dubbla summan håller man tyst om.

Sigtuna bör välkomna Bromma-flyget till Arlanda

Debatt En av de frågor som den nya regeringen får på sitt bord är förslaget att flytta flygtrafiken på Bromma till Arlanda. Swedavia vill ha en sådan förändring. S-MP-regeringen har låtit utreda saken i två omgångar. Den senaste utredningen är nu ute på remiss fram till 31 oktober. Utredningarna utgår från att det är möjligt att följa Swedavias förslag.

pantamera_avc_helsida

Stoppa uttagen från SigtunaHem!

Debatt Hyresförhandlingarna för 2023 drar snart igång, förhandlingen med SigtunaHem startar under oktober månad. Vi vet inte hur högt yrkande blir i år, men vi befarar att det blir mycket högre än vad det brukar vara.

Små insatser kan ge stora förändringar

Debatt Sigtuna kommun betalar året runt ut försörjningsstöd till ett antal familjer i kommunen. Dessa familjer har ingenting över när allt är betalt. Barn som lever i fattigdom tillsammans med sina föräldrar.

connys_helsida
valet2022

Krönika: Valet är över

Debatt Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

agy_oppethus

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Debatt I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

moderat_pan_helsida
valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Debatt I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

valet2022

Upp till bevis, Gill Brodin

Debatt När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

vintermarknad_helsida
valet2022

Liberal politik botar vården

Debatt Sjukvården fångar upp oss när livet går sönder. Med Liberalerna får du långsiktiga satsningar på goda arbetsvillkor, nära vård och fler vårdplatser.

valet2022

Sigtuna kommun går emot strömmen – negativ utveckling i Sigtuna kommun

Debatt Uppdrag granskning rapporterade förra veckan om skillnader mellan M-styrda kommuner kontra S-styrda. Moderaterna styr bland annat över 21 utsatta områden. Många av dessa kommuner uppvisar en positiv utveckling. Dock sticker Sigtuna kommun ut. Enligt polisens rapport har kommunen en negativ utveckling.

defacto_helsida
valet2022

repliken: MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten

Debatt MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten I föregående fyra mandatperioder satt Miljöpartiet med i Sigtuna kommuns politiska majoritet och styrde kommunen. Ändå tog de inte fram några av de planer och program som nu efterfrågas. Kanske är det lika bra det.

valet2022

Kommunens klimatarbete är ett luftslott

Debatt Sigtuna kommun faller i miljörankingar. Från att ha varit en av länets bästa miljökommuner är den moderatledda kommunen nu bland de sämsta. I brinnande klimatkris och med enorma miljöutmaningar hörs inte ett ord om klimat och miljö från ledande politiker. Miljö- och klimatarbetet i kommunen är ett sjunkande skepp i tider då det borde vara maximalt.

centrum_host_helsida
valet2022

Krafttag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Debatt Det finns barn i vår kommun som växer upp i våld och utsatthet. Det finns kvinnor i vår kommun som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella trakasserier och psykisk terror. Det är helt oacceptabelt.

valet2022

Skolan först för Liberalerna

Debatt En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först. Vi har haft en positiv skolutveckling de senast åren under liberalt ledarskap. Numera är våra skolor bland toppen i Sverige på plats 37 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste ranking Öppna jämförelser. Värt att nämnas är också att vi tidigare i år lyfts fram som en förebild på skolområdet av rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA). Vi är stolta men inte nöjda. Utvecklingen måste fortsätta med full kraft.

valet2022

MP enda parti med politik för djuren

Debatt Ett modernt samhälle tar djurens välfärd på allvar och ser sambandet mellan djurs och människors hälsa. Om den politiska viljan finns kan Sigtuna kommun göra skillnad för djur i vår närhet och globalt.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

vintermarknad_outsider
ridskola_2020_outsider
swedol_outsider
nrh
connys
centrum_outsider_host
marknaden_outsider
pantamera_out
kyrka_outsider_advent