moderat_fokus_pan
Foto: Jamshid Jamshidi

Bevara grönområdena i kommunen

Först av allt var det väldigt svårt att orientera sig på kommunens hemsida. När jag lyckades hitta och läsa hela dokumentet tog det en stund att ta in all information.

centrum_artikel_host

När jag väl satt mina tankar i skrift låg inte längre informationen om översiktsplanen kvar på startsidan utan jag fick leta en bra stund innan jag hittade hur jag skulle skicka in mina åsikter. Jag tror inte att jag är ensam om att efter att ha lagt tid på att formulera mina tankar nästan tappa modet när jag inte hittade hur de skulle skickas in. Jag lyckades till slut skicka in mina åsikter, men vill här dela med mig av åsikter som jag delar med många.

I översiktsplanen föreslås byggnation i skogen norr om Aspvägen. Denna nära gröna miljö som redan nu är försvinnande liten, riskerar att försvinna helt för oss. I takt med att Norrbacka förtätas ser man redan nu spår i skogen i form av bredare stigar och att man allt oftare möter människor som promenerar sina hundar, joggar eller bara njuter av skogen. När det blir fler och fler boende i området är det viktigt att den natur som finns i närheten får vara kvar eftersom slitaget på skogen ökar när fler människor rör sig där. Närheten till denna natur är väldigt viktig för barnen som bor i närheten. Spåren efter deras lekar i form av ”riskojor” och glömda ”kott-djur” är roliga att se.

De som är äldre och de som inte har tillgång till bil har också stor glädje av tillgång till denna lilla skog. Skogen är också bitvis förvånansvärt tillgänglig för funktionshindrade! För de här grupperna är det jätteviktigt att skogen nära deras bostäder bevaras! För djuren som lever i den här skogen är det också viktigt att den inte styckas upp med bebyggelse. Skogen är hem åt både rävar, igelkottar, harar, fåglar och en stor mängd groddjur som är skyddade enligt artskyddsförordningen. Huggormarna och snokarna är även de fridlysta. Skogen innehåller även flera växter så som backsippa som är listad som sårbar enligt Naturvårdsverkets röda lista. Det finns även gott om olika lavar och mossor.

Ett annat förslag är att Aspvägen ska förlängas med en bro över järnvägen vid Rolsta. Det är oacceptabelt för både boende i området och för kulturlandskapet och naturvärden. Trafiken på Aspvägen skulle öka markant och Aspvägen skulle utgöra en barriär för såväl människor som djurlivet. I översiktsplanen framgår att ett av syftena med Aspvägens förlängning är att avlasta väg 263. Att Aspvägen skulle bli en ”mysig stadsgata” går inte ihop med att den ska fungera som avlastning för 263:an. Det går redan nu mycket tung trafik som tar den här vägen och en förlängning över Ostkustbanan skulle bjuda in till mer tung trafik! Även endast mer biltrafik skulle öka ljudnivån och avgasutsläppen. Skogsområdet norr om Aspvägen är ett av få väldigt tysta naturområden i Märsta. Låt oss bevara det!

  • Angela Atzori, Märsta

Fotnot: Kommunledningen återkommer eventuellt med bemötande.

slutreplik Bostadskrisen är här och nu

Insändare Tre erfarna moderatpolitiker borde kunna bättre än så här. Nivån i deras replik är pinsamt låg. Den bostadspolitiska debatten är för viktig för att fintas bort på det här sättet.

centrum_host_helsida

repliken: Svar till Marie Axelsson (S) om Moderat bostadspolitik

Insändare Marie Axelssons insändare innehåller i många avseenden en lång rad fel om bostadspolitiken i allmänhet och om ombildning till bostadsrätter i synnerhet. Marie Axelsson har fel om hon tror att en ombildning av 64 lägenheter i Sigtuna från hyresrätter till bostadsrätter minskar antalet bostäder.

moderat_fokus_helsida

Socialliberala segrar i höstbudgeten

Insändare Regeringens satsningar under nästa år visar att Liberalerna gör skillnad i svensk politik. Vi har prioriterat skolan, det förebyggande arbetet och Sveriges klimatomställning.

nrh_sigtuna
connys_helsida

repliken: Kommunledningen undviker siffrorna

Insändare Inför 2024 aviseras hela 34 miljoner kronor i nedskärningar inom skolverksamheten i Sigtuna kommun. Det motsvarar 3 % av Barn- och ungdomsnämndens hela budget. Detta är fakta och vi vill stoppa nedskärningarna.

slutreplik Kommunens medarbetare är inte gränspoliser

Insändare Naturligtvis finns det många stora utmaningar som vi som politiker behöver arbeta med så att vi får ett bättre samhälle. Det Moderaterna då vill göra är att fokusera på enskilda personer i utsatt läge och önskar transformera välfärden till att bli angivare. Den väg som den högernationalistiska regeringen slagit in på är på många sätt oerhört skrämmande.

pantamera_avc_helsida

repliken: Vänstern är skuggsamhällets bästa vänner

Insändare Sverige har stora utmaningar, gängkriminalitet, bidragsbrott och ett växande skuggsamhälle för att nämna några. Ansvarsfulla partier föreslår, med rätta, åtgärder för att förhindra den utveckling vi ser. Tyvärr kan det inte sägas om vänsteroppositionen. De har snarare tagit ställning som bidragsbrottslingarnas och skuggsamhällets nyttiga idioter.

mp_ute_helsida

Angiveri hör inte hemma i Sverige

Insändare Regeringen vill att offentligt anställda inom välfärden ska anmäla papperslösa. Det är ett förslag som inte hör hemma i det fria, öppna och demokratiska samhället. Vänsterpartiet ställer sig starkt kritiskt till detta och föreslog att kommunstyrelsen skulle tillskriva regeringen om att anmälningsplikt inte bör införas i kommunal verksamhet. Dessvärre gick det inte igenom och det var ingen av den styrande minoritetens ledamöter som ställde sig bakom det.

Nöjesflyg mindre – för klimatets skull!

Insändare Rapporteringen om flygresandets utveckling efter Covid-pandemin har ett konsekvent mönster. Researrangörernas och flygbolagens pressmeddelanden berättar om ökade volymer, fler destinationer, nya flygplan, rusning efter sistaminuten-biljetter etc och media vidarebefordrar den bilden utan nämnvärt ifrågasättande.

defacto_helsida

Centerpartiet jobbar för små och stora marknader

Insändare Det är på marknaden du hittar det du behöver och ibland det du inte visste du behövde. Det är här säljare och köpare möts, ibland personligen, mellan fyra ögon. Det är så jobb och tillväxt skapas. Det är viktigt med små och stora marknader, från minsta bondemarknad till världshandel.

Ge flickor och pojkar lika möjligheter att förverkliga sina fotbollsdrömmar!

Insändare Intresset för damfotboll har skjutit i höjden på senaste tiden. Det är inte särskilt konstigt med tanke på den framgångssaga vårt landslag levererat: ett VM-silver, två OS-silver och två EM-semifinalistplaceringar, för att nämna några meriter från de senaste mästerskapen. I sommar får vi återigen njuta av ett fotbolls-VM i våra blågula tröjor.

adhd_kommun

Socialdemokraterna slår in öppna dörrar

Insändare Marie Axelsson (S) skriver i en insändare på märsta.nu om våldsutsatta kvinnors situation. Det är mycket glädjande att Socialdemokraterna äntligen brinner för att sätta brottsoffret i fokus, något som S nationellt inte gjort under många år. Låt oss kroka arm och driva frågan om att det är våldsutövaren som borde placeras utanför det egna hemmet, inte den som utsatts för våld.

hockeyskola_helsida

Låt inte bostadsbristen gå ut över våldsutsatta personer

Insändare Bostadsbristen i Sigtuna kommun och i övriga Stockholms län utgör ett allvarligt problem, särskilt för dem som lever i våldsamma relationer och söker ny bostad. Dessa människor ställs inför svåra val, inklusive att fly från sina hem och söka skydd på skyddade boenden. Tyvärr är tillgången till denna typ av boenden ofta begränsad, vilket lämnar många utan någonstans att ta vägen.

Vatten – en källa till sommarglädje!

Insändare Vatten är en förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Att få uppleva friheten att simma eller bara plumsa omkring i vattenbrynet är något vi tar för självklart, liksom att badvattnet ska vara rent utan risk när barn och barnbarn får en kallsup.

ica_helsida

Blir det någon kommunalskattesänkning, M?

Insändare I Sigtuna-valrörelserna före maktskiftet 2017 pratade Moderaterna rätt mycket om kommunalskatten. Om de fick styra, skulle Sigtunas skattesats sänkas ner mot medelnivån i Stockholms län eller i vart fall till medelnivån i angränsade kommuner.

Årsredovisning 2022

Insändare Vi lägger nu ännu ett år till handlingarna. Ett år som i hög grad präglats av mycket stora oroligheter i vår omvärld. Redan innan pandemin fanns det tecken på att världen var på väg in i en lågkonjunktur.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

mp_ute_outsider
kommun_skoterska_outsider
ica_outsider
ridskola_2020_outsider
swedol_outsider
kommun_adhd_outsider
centrum_outsider_host
hockeyskola_outsider
moderat_bli_medlem
nrh
connys
pantamera_out