eu_valet_panorama
Foto: Jamshid Jamshidi

Bevara grönområdena i kommunen

Först av allt var det väldigt svårt att orientera sig på kommunens hemsida. När jag lyckades hitta och läsa hela dokumentet tog det en stund att ta in all information.

centrum_artikel_host

När jag väl satt mina tankar i skrift låg inte längre informationen om översiktsplanen kvar på startsidan utan jag fick leta en bra stund innan jag hittade hur jag skulle skicka in mina åsikter. Jag tror inte att jag är ensam om att efter att ha lagt tid på att formulera mina tankar nästan tappa modet när jag inte hittade hur de skulle skickas in. Jag lyckades till slut skicka in mina åsikter, men vill här dela med mig av åsikter som jag delar med många.

I översiktsplanen föreslås byggnation i skogen norr om Aspvägen. Denna nära gröna miljö som redan nu är försvinnande liten, riskerar att försvinna helt för oss. I takt med att Norrbacka förtätas ser man redan nu spår i skogen i form av bredare stigar och att man allt oftare möter människor som promenerar sina hundar, joggar eller bara njuter av skogen. När det blir fler och fler boende i området är det viktigt att den natur som finns i närheten får vara kvar eftersom slitaget på skogen ökar när fler människor rör sig där. Närheten till denna natur är väldigt viktig för barnen som bor i närheten. Spåren efter deras lekar i form av ”riskojor” och glömda ”kott-djur” är roliga att se.

De som är äldre och de som inte har tillgång till bil har också stor glädje av tillgång till denna lilla skog. Skogen är också bitvis förvånansvärt tillgänglig för funktionshindrade! För de här grupperna är det jätteviktigt att skogen nära deras bostäder bevaras! För djuren som lever i den här skogen är det också viktigt att den inte styckas upp med bebyggelse. Skogen är hem åt både rävar, igelkottar, harar, fåglar och en stor mängd groddjur som är skyddade enligt artskyddsförordningen. Huggormarna och snokarna är även de fridlysta. Skogen innehåller även flera växter så som backsippa som är listad som sårbar enligt Naturvårdsverkets röda lista. Det finns även gott om olika lavar och mossor.

Ett annat förslag är att Aspvägen ska förlängas med en bro över järnvägen vid Rolsta. Det är oacceptabelt för både boende i området och för kulturlandskapet och naturvärden. Trafiken på Aspvägen skulle öka markant och Aspvägen skulle utgöra en barriär för såväl människor som djurlivet. I översiktsplanen framgår att ett av syftena med Aspvägens förlängning är att avlasta väg 263. Att Aspvägen skulle bli en ”mysig stadsgata” går inte ihop med att den ska fungera som avlastning för 263:an. Det går redan nu mycket tung trafik som tar den här vägen och en förlängning över Ostkustbanan skulle bjuda in till mer tung trafik! Även endast mer biltrafik skulle öka ljudnivån och avgasutsläppen. Skogsområdet norr om Aspvägen är ett av få väldigt tysta naturområden i Märsta. Låt oss bevara det!

  • Angela Atzori, Märsta

Fotnot: Kommunledningen återkommer eventuellt med bemötande.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

mp_helsida_eu
eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

seniormassa_pan
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

connys_helsida

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

centrum_host_helsida
pantamera_avc_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
eu_valet_outsider
connys
mp_eu_outsider
centrum_outsider_host
pantamera_out
nationaldag_outsider
seniormassa_outsider
nrh_sigtuna