moderat_pan_nov
Foto: Jamshid Jamshidi

Bevara grönområdena i kommunen

Först av allt var det väldigt svårt att orientera sig på kommunens hemsida. När jag lyckades hitta och läsa hela dokumentet tog det en stund att ta in all information.

centrum_artikel_host

När jag väl satt mina tankar i skrift låg inte längre informationen om översiktsplanen kvar på startsidan utan jag fick leta en bra stund innan jag hittade hur jag skulle skicka in mina åsikter. Jag tror inte att jag är ensam om att efter att ha lagt tid på att formulera mina tankar nästan tappa modet när jag inte hittade hur de skulle skickas in. Jag lyckades till slut skicka in mina åsikter, men vill här dela med mig av åsikter som jag delar med många.

I översiktsplanen föreslås byggnation i skogen norr om Aspvägen. Denna nära gröna miljö som redan nu är försvinnande liten, riskerar att försvinna helt för oss. I takt med att Norrbacka förtätas ser man redan nu spår i skogen i form av bredare stigar och att man allt oftare möter människor som promenerar sina hundar, joggar eller bara njuter av skogen. När det blir fler och fler boende i området är det viktigt att den natur som finns i närheten får vara kvar eftersom slitaget på skogen ökar när fler människor rör sig där. Närheten till denna natur är väldigt viktig för barnen som bor i närheten. Spåren efter deras lekar i form av ”riskojor” och glömda ”kott-djur” är roliga att se.

De som är äldre och de som inte har tillgång till bil har också stor glädje av tillgång till denna lilla skog. Skogen är också bitvis förvånansvärt tillgänglig för funktionshindrade! För de här grupperna är det jätteviktigt att skogen nära deras bostäder bevaras! För djuren som lever i den här skogen är det också viktigt att den inte styckas upp med bebyggelse. Skogen är hem åt både rävar, igelkottar, harar, fåglar och en stor mängd groddjur som är skyddade enligt artskyddsförordningen. Huggormarna och snokarna är även de fridlysta. Skogen innehåller även flera växter så som backsippa som är listad som sårbar enligt Naturvårdsverkets röda lista. Det finns även gott om olika lavar och mossor.

Ett annat förslag är att Aspvägen ska förlängas med en bro över järnvägen vid Rolsta. Det är oacceptabelt för både boende i området och för kulturlandskapet och naturvärden. Trafiken på Aspvägen skulle öka markant och Aspvägen skulle utgöra en barriär för såväl människor som djurlivet. I översiktsplanen framgår att ett av syftena med Aspvägens förlängning är att avlasta väg 263. Att Aspvägen skulle bli en ”mysig stadsgata” går inte ihop med att den ska fungera som avlastning för 263:an. Det går redan nu mycket tung trafik som tar den här vägen och en förlängning över Ostkustbanan skulle bjuda in till mer tung trafik! Även endast mer biltrafik skulle öka ljudnivån och avgasutsläppen. Skogsområdet norr om Aspvägen är ett av få väldigt tysta naturområden i Märsta. Låt oss bevara det!

  • Angela Atzori, Märsta

Fotnot: Kommunledningen återkommer eventuellt med bemötande.

pantamera_avc_helsida

En liberal skolpolitik för framtiden

Insändare Liberalerna gick till val på att göra så att svensk skola fungerar bättre för alla. Att stoppa stök och otrygghet. Att ge eleverna riktiga skolböcker. Att sätta kunskapen först. Nu levererar vi det vi lovade.

connys_helsida

repliken: Vinterpengen har inte höjts på fem år

Insändare Små insatser kan ge stora förändringar skriver Centerns Gill Brodin och Marie Unander-Scharin. Och det är verkligen små insatser det rör sig om. Beloppet har inte höjts sedan det infördes och att Vänsterpartiet i år, när förvaltningen går med miljonöverskott, ville dubbla summan håller man tyst om.

Sigtuna bör välkomna Bromma-flyget till Arlanda

Insändare En av de frågor som den nya regeringen får på sitt bord är förslaget att flytta flygtrafiken på Bromma till Arlanda. Swedavia vill ha en sådan förändring. S-MP-regeringen har låtit utreda saken i två omgångar. Den senaste utredningen är nu ute på remiss fram till 31 oktober. Utredningarna utgår från att det är möjligt att följa Swedavias förslag.

centrum_host_helsida

Stoppa uttagen från SigtunaHem!

Insändare Hyresförhandlingarna för 2023 drar snart igång, förhandlingen med SigtunaHem startar under oktober månad. Vi vet inte hur högt yrkande blir i år, men vi befarar att det blir mycket högre än vad det brukar vara.

Små insatser kan ge stora förändringar

Insändare Sigtuna kommun betalar året runt ut försörjningsstöd till ett antal familjer i kommunen. Dessa familjer har ingenting över när allt är betalt. Barn som lever i fattigdom tillsammans med sina föräldrar.

moderat_pan_helsida
valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

advent_kyrka_helsida

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

julmarknad_2022
valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

valet2022

Upp till bevis, Gill Brodin

Insändare När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

dackskifte_helsida
valet2022

Liberal politik botar vården

Insändare Sjukvården fångar upp oss när livet går sönder. Med Liberalerna får du långsiktiga satsningar på goda arbetsvillkor, nära vård och fler vårdplatser.

vintermarknad_helsida
valet2022

repliken: MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten

Insändare MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten I föregående fyra mandatperioder satt Miljöpartiet med i Sigtuna kommuns politiska majoritet och styrde kommunen. Ändå tog de inte fram några av de planer och program som nu efterfrågas. Kanske är det lika bra det.

valet2022

Kommunens klimatarbete är ett luftslott

Insändare Sigtuna kommun faller i miljörankingar. Från att ha varit en av länets bästa miljökommuner är den moderatledda kommunen nu bland de sämsta. I brinnande klimatkris och med enorma miljöutmaningar hörs inte ett ord om klimat och miljö från ledande politiker. Miljö- och klimatarbetet i kommunen är ett sjunkande skepp i tider då det borde vara maximalt.

defacto_helsida
valet2022

Krafttag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Insändare Det finns barn i vår kommun som växer upp i våld och utsatthet. Det finns kvinnor i vår kommun som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella trakasserier och psykisk terror. Det är helt oacceptabelt.

valet2022

Skolan först för Liberalerna

Insändare En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först. Vi har haft en positiv skolutveckling de senast åren under liberalt ledarskap. Numera är våra skolor bland toppen i Sverige på plats 37 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste ranking Öppna jämförelser. Värt att nämnas är också att vi tidigare i år lyfts fram som en förebild på skolområdet av rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA). Vi är stolta men inte nöjda. Utvecklingen måste fortsätta med full kraft.

valet2022

MP enda parti med politik för djuren

Insändare Ett modernt samhälle tar djurens välfärd på allvar och ser sambandet mellan djurs och människors hälsa. Om den politiska viljan finns kan Sigtuna kommun göra skillnad för djur i vår närhet och globalt.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

pantamera_out
dackskifteoutsider
centrum_outsider_host
kyrka_outsider_advent
marknaden_outsider
connys
vintermarknad_outsider
nrh
ridskola_2020_outsider
swedol_outsider