sap_feb_pan
Foto: Riksbanken

Beslut om att skatten lämnas oförändrad 2024

Kommunfullmäktige höll sitt sammanträde den 30 november och beslutade att behålla den nuvarande skattesatsen på 20.0 procent oförändrad för det kommande året 2024.

centrum_artikel_host

Under torsdagens möte stod även kommunens Mål och budget inför det kommande året på agendan, men inget definitivt beslut togs i frågan. Istället ledde diskussionen till en minoritetsåterremiss av det föreslagna förslaget, som hade utarbetats gemensamt av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Samling för Sigtuna.

Enligt kommunallagen krävs en återremiss om minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna begär det, vilket inträffade när Centerpartiet och Liberalerna, med stöd av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, yrkade på en återremiss.

Ärendet kommer att tas upp på nytt vid kommunfullmäktigemötet den 14 december. För att ärendet ska återremitteras en gång till krävs att en majoritet begär det.

Mål och budget är en viktig dokumentation som beskriver hur skattemedel ska fördelas, vilka prioriteringar kommunen har för avsikter och vad invånarna kan förvänta sig av kommunen under perioden 2024-2026.

Trafikverket arbetar med att åtgärda potthål

Nyheter Trafikverket upplever för närvarande ökade problem med potthål på vägarna. Vägnätet är omfattande, vilket gör det till ett betydande arbete att åtgärda dessa problem. De stora vägarna som påverkas i kommunen inkluderar 263, 273 och 255, där det är särskilt många potthål mellan Märsta och Sigtuna i båda riktningarna.

pantamera_avc_helsida

A-traktorer fortsätter öka

Notiser Den senaste utvecklingen inom användningen av A-traktorer i Sverige och särskilt i Sigtuna kommun visar en markant ökning under det senaste decenniet, med fortsatt tillväxt under 2023. Enligt nyligen publicerade siffror från Trafikanalys har antalet A-traktorer i Sigtuna ökat för tredje året i rad, vilket pekar på en stadigt växande trend i regionen.

spedition_helsida
steningekompani_helsida

Nya insatser för att stoppa utbrottet av granbarkborre

Notiser I kampen mot granbarkborren tar Sigtuna kommun nu ett aktivt steg genom att bekämpa dess spridning. I skogskanterna kan du möjligen se nedfällda granar, en del av det pågående arbetet med att förbereda inför granbarkborrens svärmningssäsong senare i vår.

sportlov
centrum_host_helsida

Gängkriminell greps på Arlanda

Blåljus En 31-årig man, känd som Foxtrotmannen, som varit jagad internationellt för flera grova brott, inklusive morden på två tonårspojkar i Stockholm, har gripits på Arlanda flygplats.

skridskodisco_helsida
hamnplanen

Nya förslaget: Krögare får bekosta fastigheten

Nyheter Det tidigare förslaget om att Sigtuna kommun skulle bygga och förvalta en restaurang på Hamnplanen i Sigtuna har reviderats. I det nya förslaget söks en intressent som själv vill bekosta bygget och driva verksamheten.

Ny aktör tar över Mälartåg

Nyheter Transdev kommer att ta över driften av Mälartåg, som ansvarar för den regionala tågtrafiken i Stockholm-Mälardalen, från och med den 16 juni i år.

fritidsbanken_sportlov

Ökad befolkning trots färre födda barn

Nyheter Antalet nyfödda i Sverige fortsätter att minska enligt ny statistik från SCB. I Sigtuna kommun var antalet nyfödda det lägsta på elva år under 2023, med endast 546 levande födslar. Även om antalet nyfödda minskar, ökade den totala folkmängden i Sigtuna med 653 invånare.

funkisfest_helsida
connys_helsida

Varning utfärdad för ishalka i Sigtuna kommun

Nyheter En varning har utfärdats för plötslig ishalka i Sigtuna kommun och stora delar av Svealand samt sydostligaste Norrland. Underkylt regn eller regn på kalla vägytor kan orsaka svårigheter med plötslig ishalka.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nrh_sigtuna
connys
spedition_outsider
funkisfest_outsider
pantamera_out
centrum_outsider_host
skridskodisco_outsider
stentekompani_outsider
ridskola_2020_outsider