sap_feb_pan
Foto: Sigtuna kommun

Begär 660 miljoner i krisstöd

Sigtuna kommun begär krisstöd på 660 miljoner kronor av regeringen: - När aktiviteten på och omkring Sveriges största flygplats näst intill upphör helt, blir konsekvenserna för oss som värdkommun lika de hos en bruksort, där bruket läggs ner, säger Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

centrum_artikel_host

Sigtuna kommun som är extremt beroende av Arlanda flygplats begär krisstöd då Arlanda i princip tappat all sin trafik och med det att anställda varslats eller sagts upp.
– En mycket stor del av den arbetsföra befolkningen i vår kommun har arbeten kopplade till Arlandaområdet så vi är i ett extremt utsatt läge där vi ser såväl massarbetslöshet som ökade sociala problem, uppger Olov Holst (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Arbetslösheten kraftigt uppåt
Antalet nyinskrivna på Arbetsförmedlingen har under coronakrisen ökat med 228 procent. De flesta branscher med koppling till Arlanda är drabbade, som transport, hotell- och restaurang samt företagstjänster.
– Många av våra invånare har förlorat sina arbeten och vi märker redan av en ökning av ansökningar för försörjningsstöd till följd av det. Vi välkomnar de åtgärder som regeringen hittills presenterat i den svåra situation som råder, men för vår del krävs mer för att vi ska ta oss genom den här krisen och klara av att trygga de kommunala kärnverksamheterna, säger kommundirektören Birgitta Pettersson

Besöksnäringen hårt drabbad
Besöksnäringen i kommunen omsatte 42 miljarder innan coronautbrottet, 94 procent av summan var relaterad till Arlanda. Sigtuna har landets största antal gästnätter i förhållande till folkmängd av alla kommuner i landet. Men under mars minskade hotellövernattningarna med hela 64 procent.

Ökade utgifter
Detta har lett till att kommunen fått kraftigt ökade utgifter i kombination med stort inkomstbortfall. Därför önskar kommunen ett krispaket på 660 miljoner kronor för åren 2020-2022. Av pengarna ska 33 miljoner täcka ökat försörjningsstöd, 22,5 miljoner för utbildningsinsatser, 525 miljoner för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, 75 miljoner för etablering av travel tech center och fem miljoner för särskild insats för besöksnäringen. Utöver det vill man se en bred satsning på infrastrukturen. Det återstår att se hur regeringen svarar på kommunens hemställan.

funkisfest_helsida
centrum_host_helsida
steningekompani_helsida
skridskodisco_helsida
foraldranatverk_helsida

Före detta finansregionsrådet lämnar sitt uppdrag

Politik Oppositionsregionrådet Irene Svenonius meddelade vid ett extrainsatt möte med den moderata regiongruppen i Stockholm att hon lämnar såväl sina uppdrag för Moderaterna i Region Stockholm som övriga uppdrag för Moderaterna. Efter sju år som gruppledare på heltid, varav sex år som finansregionråd (2017-2022) under en turbulent period för Stockholmsregionen.

pantamera_avc_helsida
connys_helsida

Trafikverket arbetar med att åtgärda potthål

Nyheter Trafikverket upplever för närvarande ökade problem med potthål på vägarna. Vägnätet är omfattande, vilket gör det till ett betydande arbete att åtgärda dessa problem. De stora vägarna som påverkas i kommunen inkluderar 263, 273 och 255, där det är särskilt många potthål mellan Märsta och Sigtuna i båda riktningarna.

A-traktorer fortsätter öka

Notiser Den senaste utvecklingen inom användningen av A-traktorer i Sverige och särskilt i Sigtuna kommun visar en markant ökning under det senaste decenniet, med fortsatt tillväxt under 2023. Enligt nyligen publicerade siffror från Trafikanalys har antalet A-traktorer i Sigtuna ökat för tredje året i rad, vilket pekar på en stadigt växande trend i regionen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
pantamera_out
nrh_sigtuna
stentekompani_outsider
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
skridskodisco_outsider
funkisfest_outsider
foraldranatverk_outsider