eu_valet_panorama
Foto: Pressbild

Befolkningsökning i Sigtuna under andra kvartalet 2023

Enligt de senaste siffrorna från Statistiska centralbyrån (SCB), har befolkningen i Sigtuna kommun ökat under det andra kvartalet 2023. En kombination av ökad födelseöverskott och nettoinflyttning har bidragit till denna positiva trend.

centrum_artikel_host

Under det andra kvartalet föddes fler barn än det antal personer som avled i Sigtuna kommun, enligt SCB:s rapport som Newsworthy har sammanställt. Totalt sett föddes 141 barn medan 71 personer avled, vilket resulterade i ett positivt födelseöverskott – en trend som kommunen har upprätthållit under en längre tid.

Det som verkligen utmärker detta kvartal är dock den ökade nettoinflyttningen. Enligt SCB inflyttade 1 192 personer till Sigtuna under andra kvartalet, medan 1 117 personer flyttade ut från kommunen. Det resulterade i ett positivt flyttnetto för Sigtuna, där antalet inflyttade översteg antalet utflyttade med 75 personer. Av de som flyttade till Sigtuna kom majoriteten, närmare bestämt 679 personer, från Stockholms län. Ytterligare 333 personer kom från andra län i Sverige, medan 180 personer invandrade från andra länder.

Vid analys av utflyttningsmönstret märks en liknande trend. Av de 1 117 personerna som lämnade kommunen, flyttade 696 till andra delar av Stockholms län, medan 341 personer valde andra län i Sverige som sin nya destination. 80 personer flyttade till utlandet. Historiskt sett har Sigtuna haft en tendens där de flesta som flyttar till kommunen kommer från andra delar av Stockholms län, medan de som flyttar ut oftast stannar inom det egna länet.

Den totala befolkningsökningen för Sigtuna under andra kvartalet 2023 uppgick till 144 personer jämfört med föregående kvartal. Därmed når kommunens befolkning en total på 52 341 invånare. Om vi jämför med samma kvartal förra året har Sigtuna sett en ökning med 1 308 personer. Denna positiva utveckling är inte ovanlig för Sigtuna, som har upplevt en generell befolkningstillväxt under de flesta kvartal sedan millennieskiftet

connys_helsida
bygdensdag_helsida
eldsjal2024_helsida
sigtunakampen_helsida
centrum_host_helsida

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

mp_helsida_eu
pantamera_avc_helsida

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Så motverkas isolering och ensamhet bland seniorer

Nyheter Sigtuna kommun har tagit initiativ till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att genomföra hälsosamtal med kommuninvånare över 80 år under våren, i samarbete med företaget Seniorglädje. Syftet med samtalen är att fånga upp signaler om social isolering och informera om olika senioraktiviteter i kommunen.

Sigtuna långt ner som barnvänlig kommun

Nyheter En ny sammanställning från Länsförsäkringar har avslöjat vilka kommuner som erbjuder de mest barnvänliga miljöerna i Sverige, sedda ur barnens perspektiv. Resultaten pekar tydligt på att Vellinge, beläget i Skåne, är landets mest barnvänliga kommun, med Lidingö och Danderyd som tätt följande på andra och tredje plats.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

mp_eu_outsider
eldsjal2024_out
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
ridskola_2020_outsider
bygdensdag_outsider
pantamera_out
connys
sigtunakampen_outsider
eu_valet_outsider