centrum_panorama_hostshopping
Foto: Pressbild

Barns rättigheter i undersöks

Rädda Barnen i ska undersöka hur barnen ser på sina rättigheter i Sigtuna kommun.

centrum_artikel_host

Undersökningen Ung Röst kommer till Sigtuna kommun. Syftet är att undersöka hur barnen i kommunen upplever sina rättigheter inom områden som skola, trygghet, klimat och hälsa. I Stockholms län är det fem kommuner som omfattas, däribland Sigtuna. Totalt kommer 28 000 barn i hela landet att tillfrågas. Det är i åldrarna 12, 14 och 16. Frågorna handlar om barns inflytande, skola, trygghet, hälsa, klimat och framtidstro.
– Som barnrättsorganisation är det viktigt för oss att lyssna på vad barn och unga tycker och hur de upplever sin situation. Det gör vi kontinuerligt, och undersökningen är ytterligare ett sätt. Vi vill samtidigt följa upp de rekommendationer som Sverige fått från FN:s barnrättskommitté ur ett barnrättsperspektiv. Det vill säga vi vill höra hur barn och unga upplever att deras rättigheter efterlevs i vardagen, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

eldsjal2024_helsida
sigtunakampen_helsida
centrum_host_helsida
mp_helsida_eu

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

connys_helsida
pantamera_avc_helsida

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Så motverkas isolering och ensamhet bland seniorer

Nyheter Sigtuna kommun har tagit initiativ till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att genomföra hälsosamtal med kommuninvånare över 80 år under våren, i samarbete med företaget Seniorglädje. Syftet med samtalen är att fånga upp signaler om social isolering och informera om olika senioraktiviteter i kommunen.

Sigtuna långt ner som barnvänlig kommun

Nyheter En ny sammanställning från Länsförsäkringar har avslöjat vilka kommuner som erbjuder de mest barnvänliga miljöerna i Sverige, sedda ur barnens perspektiv. Resultaten pekar tydligt på att Vellinge, beläget i Skåne, är landets mest barnvänliga kommun, med Lidingö och Danderyd som tätt följande på andra och tredje plats.

Färre än en tredjedel har cykelavstånd till jobbet

Notiser Enligt den senaste analysen från Statistiska Centralbyrån (SCB) har nästan en tredjedel av svenskarna möjlighet att cykla till jobbet på bara 15 minuter. Detta är en del av den vision som kallas för 15-minutersstaden, där det ska vara möjligt att på kort tid nå viktiga destinationer som jobb, skola och affärer genom hållbara transportmedel som cykel eller gång.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
ridskola_2020_outsider
sigtunakampen_outsider
eldsjal2024_out
mp_eu_outsider
centrum_outsider_host
eu_valet_outsider
nrh_sigtuna
pantamera_out