nationaldagen_pan
Foto: Genrebild/Daniel Iskandar

Barnperspektivet saknas

Inte någonstans i sitt svar på vår kritik om de höjda taxorna nämner Lars Björling(SfS) att han tillsammans med resten av den moderatledda kommunledningen med stöd av SD redan har lagt ett sparbeting 2023 på skola, äldreomsorg, socialtjänst och kultur- och fritid.

centrum_artikel_host

27 miljoner ska det sparas, men än så länge har kommunledningen inte ens vågat specificera vad man ska skära ned på. ”Det får vi se i januari” är svaret vi får när vi frågar om besparingarna. Inte heller berör han att kommunledningen lägger 1 miljon kronor på ett experiment med kulturcheckar som direkt konkurrerar med Kulturskolans verksamheter. Ta bort kulturcheckarna så behöver ni inte höja taxorna för fotbollsplaner, sporthallar och lokaler. Pengarna finns inom nämndens budget.

Det som berör mig mest är avsaknaden av barnperspektivet och det långsiktiga folkhälsoperspektivet. Jag hävdar med bestämdhet att det vi satsar på kommunens barn och ungdomar idag har vi igen mångfalt framöver. Goda möjligheter att kunna delta i föreningslivet på fritiden skapar friska starka ungdomar som också lyckas bättre i skolan. Det visar all forskning.

Att samhället står inför en vargavinter i dubbel bemärkelse är det ingen att tvekan om. Inflation med ökade levnadskostnader, höjda räntor och dyr el är kännbart för alla den här vintern. Att då salta föreningarnas kostnader är inte att ta ansvar. Tvärtom, det är en kortsiktig manöver som kommer att straffa sig i längden.

Konsumentprisindex har stigit med 18 % sedan borgarna tog över styret i Sigtuna kommun för drygt fem år sedan. Taxorna inom kultur- och fritid har stigit mer än dubbelt så mycket (40%)under samma tid. Det känns orimligt men M, C, L, Kd och Sfs håller inte med. Resultaten lär visa sig under 2023.

  • Marie Axelsson (S) oppositionsråd

Läs mer: Extraordinära påfrestningar

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

seniormassa_pan
eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

eldsjal2024_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

pantamera_avc_helsida

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

mp_helsida_eu
centrum_host_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

bygdensdag_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

connys_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

seniormassa_outsider
eldsjal2024_out
nationaldag_outsider
bygdensdag_outsider
centrum_outsider_host
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna
connys
eu_valet_outsider