centrum_panorama_hostshopping
Foto: Jamshid Jamshidi

Badet kan öppna med max 1000 besökare

Midgårdsbadet utedel väntas öppna under sommaren men antalet besökare kommer sannolikt att vara max 1000 personer samtidigt.

centrum_artikel_host

Normalt sett har Midgårdsbadets utedel en kapacitet för ca 2500 besökare. Under våren har Kultur- och fritidsförvaltningen utrett en öppning och sökt svar från bland annat tyska företaget Polyplan som konsulterar Sigtuna kommun kring Midgårdsbadets rening, likaså har Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm tillfrågats samt Miljö- och hälsokontoret.

Att coronaviruset skulle spridas i vattnet bedöms vara liten risk för enligt Folkhälsomyndigheten. Detta då det späds ut i vattnet och renas. Det är möjligt även att öka filtreringen i samband med rening enligt Polyplan. Dock är det stora problemet att hantera besökare så att de håller avstånd. Därför behöver Kultur- och fritidsförvaltningen vidta åtgärder för social distansering inne på anläggningen samt i köer innan man kan vara redo för en öppning.

Enligt tjänsteskrivelsen från Kultur- och fritidsförvaltningen väntas rekommendationen vara att max 1000 personer kan vistas inne på utedelen samtidigt. Slutgiltigt beslut om öppning har ännu inte fattats.

brobygget_2024
pantamera_avc_helsida
fritidsbanken_helsida
connys_helsida
centrum_host_helsida

Flyg ställdes in: Man kastade sko

Blåljus En man kastade sin skog in i en fönsterruta när han fick besked om att hans flygplan ställts in i samband med de globala tekniska problemen som pågick under fredagen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
fritidsbanken_outsider
pantamera_out
brobygget_outsider
connys
klara_outsider
ridskola_2020_outsider