centrum_panorama_hostshopping
Vilokan invigde sin anläggning i Arlanda 2018Foto: Vilokan

Avisningsvatten och glykol återanvänds-Minskar Arlandas klimatavtryck

När rent vatten börjar bli allt mer av en bristvara så ser Vilokan till att vatten som avisar flygplanen kan återanvändas.

centrum_artikel_host

Vilokans anläggning på Arlanda återvinner vatten och glykol ur vätskan från inte bara Arlanda utan tretton andra svenska flygplatser. De renas från tungmetaller och glykol. Verksamheten är lönsam för alla parter och på två och ett halvt år har den sänkt flygplatsernas utsläpp med motsvarande 26000 ton koldioxid, det bara genom att återanvända råvaror.

Vilokan har kunnat expandera verksamheten till andra flygplatser i världen. Man driver en rad samarbeten med globala aktörer kring återvinning av vatten och lösningsmedel.
– Framsynta industrier vill ta ansvar för rent vatten, ren luft, säker arbetsmiljö och säkra produkter. Då är det smart att återanvända de resurser de redan har. Det är absurt att använda dricksvatten till industriprocesser och sedan inte ta tillvara på avloppsvattnet, säger Lars Rosell, medgrundare av Vilokankoncernen.

brobygget_2024
fritidsbanken_helsida
centrum_host_helsida
connys_helsida
mp_tack_helsida
pantamera_avc_helsida

Företagsklimatet anses vara på bättringsvägen

Näringsliv Enligt en nyligen genomförd enkät av Svenskt Näringsliv upplever företagen i Sigtuna kommun ett förbättrat företagsklimat. 154 företag i Sigtuna deltog i undersökningen "Lokalt företagsklimat", som totalt samlade svar från över 3800 företag i Stockholms län. Resultaten visar en positiv utveckling inom flera områden jämfört med föregående år.

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
fritidsbanken_outsider
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
mp_tack_outsider
pantamera_out
brobygget_outsider
connys