centrum_panorama_hostshopping
Elbil som laddar på Strandvägen i Sigtuna

Avgifter för elbilsladdning dröjer ytterligare

Sigtuna kommun får ännu en gång skjuta upp implementeringen av avgifter för laddstolpar: - Tyvärr har upphandlingen tagit mycket mera tid än förutsatt, men den är på gång nu och vi kommer att ha en ny operatör på plats inom kort, säger Ulf Sävström på Teknik och servicekontoret.

centrum_artikel_host

Återigen får Sigtuna kommun skjuta upp implementering av betalsystem för laddstolparna runt om i kommunen. Det är andra gången lanseringen skjuts upp, först var 1:a juni och nu 1:a juli. En uppmärksammad läsare hörde av sig 1:a juli då denne konstaterade att det fortfarande var gratis:
– Elpriset är uppe i 500 öre i timmen stundtals och här skänker kommunen gratis el för bilar.

Stänger inte ner stolparna
Ett alternativ att stänga ner laddningen är inte aktuellt försäkrar Ulf Sävström på Teknik och Natur. Även när operatören är på plats så är det andra delar som ska hanteras som rör betalsystem och flöden.
– Att avgiftsbelägga laddstolpar krävs också att nya skyltar sätts upp samt att laddstolparna måste omprogrammeras för att den nya operatören ska kunna sköta sin hantering. Vi kommer så snart som möjligt att se till att vi har ett fungerande system för betalning av el i våra publika laddstolpar.

fritidsbanken_helsida
connys_helsida
brobygget_2024
centrum_host_helsida
pantamera_avc_helsida

14 miljoner till utsatta skolor i kommunen

Nyheter Skolverket har delat ut cirka 14,5 miljoner kronor till tre skolor i kommunen: - Regeringen vill göra det mer attraktivt att arbeta på skolor med svårare förutsättningar, uppger skolminister Lotta Edholm.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

klara_outsider
fritidsbanken_outsider
connys
pantamera_out
centrum_outsider_host
brobygget_outsider
ridskola_2020_outsider