defacto_pan2020
Elbil som laddar på Strandvägen i Sigtuna

Avgifter för elbilsladdning dröjer ytterligare

Sigtuna kommun får ännu en gång skjuta upp implementeringen av avgifter för laddstolpar: - Tyvärr har upphandlingen tagit mycket mera tid än förutsatt, men den är på gång nu och vi kommer att ha en ny operatör på plats inom kort, säger Ulf Sävström på Teknik och servicekontoret.

centrum_artikel_host

Återigen får Sigtuna kommun skjuta upp implementering av betalsystem för laddstolparna runt om i kommunen. Det är andra gången lanseringen skjuts upp, först var 1:a juni och nu 1:a juli. En uppmärksammad läsare hörde av sig 1:a juli då denne konstaterade att det fortfarande var gratis:
– Elpriset är uppe i 500 öre i timmen stundtals och här skänker kommunen gratis el för bilar.

Stänger inte ner stolparna
Ett alternativ att stänga ner laddningen är inte aktuellt försäkrar Ulf Sävström på Teknik och Natur. Även när operatören är på plats så är det andra delar som ska hanteras som rör betalsystem och flöden.
– Att avgiftsbelägga laddstolpar krävs också att nya skyltar sätts upp samt att laddstolparna måste omprogrammeras för att den nya operatören ska kunna sköta sin hantering. Vi kommer så snart som möjligt att se till att vi har ett fungerande system för betalning av el i våra publika laddstolpar.

ica_helsida
pendelkaoset

Beslut om tågvärdar står fast

Politik Region Stockholm har beslutat beslutet om att avskaffa tågvärdarna står kvar, något som Vänsterpartiet kritiserar: - Efter de senaste veckornas kaos i trafiken borde det vara uppenbart för alla inblandade att avvecklingen av tågvärdarna är ett stort misstag. Tyvärr förstår inte regionens styre det, uppger Anna Sehlin (V), gruppledare.

connys_helsida

Stadsdelsmammor ska synas ute

Nyheter Sigtuna kommun har anställt fyra så kallade stadsdelsmammor som ska finnas ute bland allmänheten och sprida kunskap om samhällsservice och öka känslan av delaktighet hos utrikesfödda.

pantamera_avc_helsida
defacto_helsida
dack_helsida
joes-helsida
centrum_host_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

ica_outsider
dack_outsider
ridskola_2020_outsider
joes_outsider
nrh
swedol_outsider
pantamera_out
connys
centrum_outsider_host