moderat_pan_nov
Elbil som laddar på Strandvägen i Sigtuna

Avgifter för elbilsladdning dröjer ytterligare

Sigtuna kommun får ännu en gång skjuta upp implementeringen av avgifter för laddstolpar: - Tyvärr har upphandlingen tagit mycket mera tid än förutsatt, men den är på gång nu och vi kommer att ha en ny operatör på plats inom kort, säger Ulf Sävström på Teknik och servicekontoret.

centrum_artikel_host

Återigen får Sigtuna kommun skjuta upp implementering av betalsystem för laddstolparna runt om i kommunen. Det är andra gången lanseringen skjuts upp, först var 1:a juni och nu 1:a juli. En uppmärksammad läsare hörde av sig 1:a juli då denne konstaterade att det fortfarande var gratis:
– Elpriset är uppe i 500 öre i timmen stundtals och här skänker kommunen gratis el för bilar.

Stänger inte ner stolparna
Ett alternativ att stänga ner laddningen är inte aktuellt försäkrar Ulf Sävström på Teknik och Natur. Även när operatören är på plats så är det andra delar som ska hanteras som rör betalsystem och flöden.
– Att avgiftsbelägga laddstolpar krävs också att nya skyltar sätts upp samt att laddstolparna måste omprogrammeras för att den nya operatören ska kunna sköta sin hantering. Vi kommer så snart som möjligt att se till att vi har ett fungerande system för betalning av el i våra publika laddstolpar.

Budgetdebatt på onsdagen: Stora utmaningar väntar

Politik Onsdag 30:e november ska budgeten klubbas för 2023: - Att Sverige, Sigtuna och resten av världen står inför mycket stora ekonomiska utmaningar 2023 på grund av flera sammanvägda faktorer råder ingen oenighet kring, säger Bengt Hellström (KD), gruppledare.

julmarknad_2022
moderat_pan_helsida
connys_helsida
agy_oppethus
pantamera_avc_helsida

Ljusmanifestation för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor

Notiser En Ljusmanifestation hölls i Valsta i torsdags för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor: - Vi är tacksamma för att varje år få vara med och bidra med en aktiv ståndpunkt mot våldet mot kvinnor och det är en självklarhet för oss att medverka med andra föreningar, organisationer och kommunen kring frågan, sa Sibtain Govani från Shiamuslimska församlingen i Valsta

defacto_helsida
vintermarknad_helsida
advent_kyrka_helsida
centrum_host_helsida
dackskifte_helsida
busshållsplatsmordet

Rättegång utan misstänkt i HD

Notiser Högsta domstolen tog upp Busshållsplatsmordet på tisdagen - Men den misstänkte som är delgiven inställde sig inte då han befaras vara i Sierra Leone.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

marknaden_outsider
vintermarknad_outsider
nrh
pantamera_out
centrum_outsider_host
connys
ridskola_2020_outsider
dackskifteoutsider
swedol_outsider
kyrka_outsider_advent