defacto_pan2020
Olivia Hemomsorg har certifierats enligt ÄTUPFoto: Pressbild

ÄTUP-certifiering i hemtjänsten

Olivia Hemomsorg har certifierats enligt ÄTUP som innebär att personal får ett kunskapslyft inom måltider och nutrition för äldre.

centrum_artikel_host
Två av Olivia Hemomsorgs enheter i Sigtuna kommun har certifierats enligt ÄTUP som syftar till att äldre ska äta mer och äta hälsosammare. Certifieringen skedde i samband med att Olivia Hemomsorg invigde sina nya lokaler på Södergatan.
– Hela teamen arbetar tillsammans för att förebygga och upptäcka risk för undernäring, vilket är helt i enlighet med den nya författningen som trädde i kraft den 1 november 2022. Detta innebär även att enheterna arbetar aktivt med fallprevention eftersom bristande nutrition kan vara en bidragande orsak till fallolyckor i hemmen, berättar Therese Cederlund, regionchef för Region öst och teamchef i Sigtuna.
Enligt Therese Cederlund är det enbart två hemtjänstgrupper i hela landet som genomgått certifieringen, varav Sigtuna är en av dessa. Den andra ligger i Nacka och är också en del av Olivia Hemomsorg. Sigtuna kommuns äldreboende har sedan tidigare ÄTUP-certifierats. Olivia Hemomsorg är först ut med certifieringen bland hemtjänstaktörerna i kommunen.
ica_helsida
hamnplanen

Axelsson: Kommunledningen har gjort fel på alla punkter

Politik Marie Axelsson riktar nu skarp kritik mot kommunledningen efter beslutet att pausa restaurangen på Hamnplan: - Den moderatledda kommunledningen som styr i minoritet har gjort fel på alla punkter i detta ärende hittills och nu till slut inser de sitt stora misstag, säger Axelsson.

hamnplanen

Restaurang på hamnplan pausas

Nyheter Planerna för en restaurang på Hamnplan pausas tillfälligt efter beslut i samhällsbyggnadskontoret: - Vi tycker fortfarande att en restaurang på Hamnplan vore det bästa, men kostnaderna för detta har dragit iväg rejält på grund av omvärldsfaktorer som vi ju alla känner till. Vi stoppar inte projektet men har valt att pausa det, säger kommunstyrelsens ordförande Olov Holst.

defacto_helsida
dack_helsida
pendelkaoset

Beslut om tågvärdar står fast

Politik Region Stockholm har beslutat beslutet om att avskaffa tågvärdarna står kvar, något som Vänsterpartiet kritiserar: - Efter de senaste veckornas kaos i trafiken borde det vara uppenbart för alla inblandade att avvecklingen av tågvärdarna är ett stort misstag. Tyvärr förstår inte regionens styre det, uppger Anna Sehlin (V), gruppledare.

pantamera_avc_helsida

Stadsdelsmammor ska synas ute

Nyheter Sigtuna kommun har anställt fyra så kallade stadsdelsmammor som ska finnas ute bland allmänheten och sprida kunskap om samhällsservice och öka känslan av delaktighet hos utrikesfödda.

centrum_host_helsida
joes-helsida
connys_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

pantamera_out
centrum_outsider_host
joes_outsider
nrh
dack_outsider
swedol_outsider
connys
ridskola_2020_outsider
ica_outsider