sap_feb_pan
Olivia Hemomsorg har certifierats enligt ÄTUPFoto: Pressbild

ÄTUP-certifiering i hemtjänsten

Olivia Hemomsorg har certifierats enligt ÄTUP som innebär att personal får ett kunskapslyft inom måltider och nutrition för äldre.

centrum_artikel_host
Två av Olivia Hemomsorgs enheter i Sigtuna kommun har certifierats enligt ÄTUP som syftar till att äldre ska äta mer och äta hälsosammare. Certifieringen skedde i samband med att Olivia Hemomsorg invigde sina nya lokaler på Södergatan.
– Hela teamen arbetar tillsammans för att förebygga och upptäcka risk för undernäring, vilket är helt i enlighet med den nya författningen som trädde i kraft den 1 november 2022. Detta innebär även att enheterna arbetar aktivt med fallprevention eftersom bristande nutrition kan vara en bidragande orsak till fallolyckor i hemmen, berättar Therese Cederlund, regionchef för Region öst och teamchef i Sigtuna.
Enligt Therese Cederlund är det enbart två hemtjänstgrupper i hela landet som genomgått certifieringen, varav Sigtuna är en av dessa. Den andra ligger i Nacka och är också en del av Olivia Hemomsorg. Sigtuna kommuns äldreboende har sedan tidigare ÄTUP-certifierats. Olivia Hemomsorg är först ut med certifieringen bland hemtjänstaktörerna i kommunen.

Trafikverket arbetar med att åtgärda potthål

Nyheter Trafikverket upplever för närvarande ökade problem med potthål på vägarna. Vägnätet är omfattande, vilket gör det till ett betydande arbete att åtgärda dessa problem. De stora vägarna som påverkas i kommunen inkluderar 263, 273 och 255, där det är särskilt många potthål mellan Märsta och Sigtuna i båda riktningarna.

connys_helsida

A-traktorer fortsätter öka

Notiser Den senaste utvecklingen inom användningen av A-traktorer i Sverige och särskilt i Sigtuna kommun visar en markant ökning under det senaste decenniet, med fortsatt tillväxt under 2023. Enligt nyligen publicerade siffror från Trafikanalys har antalet A-traktorer i Sigtuna ökat för tredje året i rad, vilket pekar på en stadigt växande trend i regionen.

pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida

Nya insatser för att stoppa utbrottet av granbarkborre

Notiser I kampen mot granbarkborren tar Sigtuna kommun nu ett aktivt steg genom att bekämpa dess spridning. I skogskanterna kan du möjligen se nedfällda granar, en del av det pågående arbetet med att förbereda inför granbarkborrens svärmningssäsong senare i vår.

fritidsbanken_sportlov
sportlov

Gängkriminell greps på Arlanda

Blåljus En 31-årig man, känd som Foxtrotmannen, som varit jagad internationellt för flera grova brott, inklusive morden på två tonårspojkar i Stockholm, har gripits på Arlanda flygplats.

funkisfest_helsida
hamnplanen

Nya förslaget: Krögare får bekosta fastigheten

Nyheter Det tidigare förslaget om att Sigtuna kommun skulle bygga och förvalta en restaurang på Hamnplanen i Sigtuna har reviderats. I det nya förslaget söks en intressent som själv vill bekosta bygget och driva verksamheten.

Ny aktör tar över Mälartåg

Nyheter Transdev kommer att ta över driften av Mälartåg, som ansvarar för den regionala tågtrafiken i Stockholm-Mälardalen, från och med den 16 juni i år.

steningekompani_helsida

Ökad befolkning trots färre födda barn

Nyheter Antalet nyfödda i Sverige fortsätter att minska enligt ny statistik från SCB. I Sigtuna kommun var antalet nyfödda det lägsta på elva år under 2023, med endast 546 levande födslar. Även om antalet nyfödda minskar, ökade den totala folkmängden i Sigtuna med 653 invånare.

spedition_helsida
skridskodisco_helsida

Varning utfärdad för ishalka i Sigtuna kommun

Nyheter En varning har utfärdats för plötslig ishalka i Sigtuna kommun och stora delar av Svealand samt sydostligaste Norrland. Underkylt regn eller regn på kalla vägytor kan orsaka svårigheter med plötslig ishalka.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

skridskodisco_outsider
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
stentekompani_outsider
connys
nrh_sigtuna
funkisfest_outsider
spedition_outsider