kyrka_advent _pan
Foto: CompuGroup Medical Sweden AB

Åtta procent har fått minst en dos

Åtta procent av kommuninvånarna har nu fått sin första vaccindos och 3,2 procent har fått sin andra dos dessutom.

centrum_artikel_host

Vaccineringen i kommunen går vidare. Av samtliga över 18 år hade åtta procent av befolkningen fått sin första dos, 3,2 procent har dessutom fått sin andra dos. Totalt rör dig sig om 3002 personer enligt siffror från Vaccinationsregistret som Newsworthy har sammanställt.

Just nu vaccineras 80+ i Region Stockholm och inom kort startar vaccinering av 70+. Via 1177.se kan man följa prioriteringsordningen av vaccinering. Vaccineringen av äldre är prioriterad då tre av tio som avlidit med covid-19 varit även 70 år. I hela länet har drygt var fjärde invånare över 70 år fått minst en dos. Över en miljon är nu vaccinerade i Region Stockholm. Men i den här takten kommer man inte att nå vaccinationsmålet om att erbjuda alla vaccin till sista juni. Snarare kommer tre av tio ha erbjudits vaccins tills dess.

På kommunnivå har Sigtuna med sina åtta procent vaccinerade bara Vaxholm, Sollentuna, Sundbyberg och Solna bakom sig i andelen vaccinerade. Vaccinationstakten har dock med hur många äldre det finns i kommunen. Sigtuna har en av landets yngsta kommuner.

Budgetdebatt på onsdagen: Stora utmaningar väntar

Politik Onsdag 30:e november ska budgeten klubbas för 2023: - Att Sverige, Sigtuna och resten av världen står inför mycket stora ekonomiska utmaningar 2023 på grund av flera sammanvägda faktorer råder ingen oenighet kring, säger Bengt Hellström (KD), gruppledare.

moderat_pan_helsida
dackskifte_helsida
connys_helsida
agy_oppethus
advent_kyrka_helsida

Ljusmanifestation för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor

Notiser En Ljusmanifestation hölls i Valsta i torsdags för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor: - Vi är tacksamma för att varje år få vara med och bidra med en aktiv ståndpunkt mot våldet mot kvinnor och det är en självklarhet för oss att medverka med andra föreningar, organisationer och kommunen kring frågan, sa Sibtain Govani från Shiamuslimska församlingen i Valsta

pantamera_avc_helsida
vintermarknad_helsida
centrum_host_helsida
defacto_helsida
julmarknad_2022
busshållsplatsmordet

Rättegång utan misstänkt i HD

Notiser Högsta domstolen tog upp Busshållsplatsmordet på tisdagen - Men den misstänkte som är delgiven inställde sig inte då han befaras vara i Sierra Leone.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

nrh
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
marknaden_outsider
centrum_outsider_host
connys
vintermarknad_outsider
kyrka_outsider_advent
swedol_outsider
dackskifteoutsider