centrum_panorama_hostshopping
Mattias Askerson (M), ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndenFoto: Pressbild

Att ställa krav är att bry sig

I socialdemokraternas insändare rörande kommunala sommarjobb framkommer tydligt skillnaderna mellan våra partier. När Moderaterna ställer krav vill Socialdemokraterna återgå till kravlöshet och när Moderaterna tror att ett sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden är en bättre erfarenhet tror Socialdemokraterna på politiskt konstruerade jobb i kommunal verksamhet.

centrum_artikel_host

Låt oss börja med att förtydliga. Kommunledningens mål är att alla kommuninvånare som kan och vill ska ha förutsättningarna att stå på egna ben och ha ett jobb att gå till. Det är därigenom vi säkrar finansieringen till vårt gemensamma; skola, vård och omsorg samt möjliggör för självförverkligande och ett självständigt liv. De insatser som kommunledningen genomför tar oss dit. Satsningar på trygghet samt ordning och reda i skolan, heltidsmentorer och lektionsmodellen Arlandalektionen bidrar alla till att rusta våra ungdomar för vuxen- och arbetslivet. Det gäller även vår arbetsmarknadspolitik där Arbetslinjen är ledordet.

Ett kommunalt sommarjobb är dock varken en skyldighet för kommunen att anordna eller en rättighet att få som ungdom. Det är därför logiskt att vi som politiska företrädare säkerställer att vi rustar våra unga för arbetsmarknaden när vi erbjuder sommarjobb i kommunens regi. När vi också vet att det bästa vaccinet mot arbetslöshet är en gymnasieexamen är det därför logiskt att ställa krav som möjliggör detta när vi erbjuder sommarjobb. Att ha godkända betyg i svenska och matematik är grundläggande för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Men våra krav stannar inte där. Ett sommarjobb är inget man bara får, i motsats till vad som allt för ofta framställs av Socialdemokraterna. Ett sommarjobb är något man förtjänar. Det genom att skriva sin CV, kamma håret och gå ut och söka sommarjobb. Det är en minst lika viktig del i den första erfarenheten av arbetslivet som den första anställningen. Det är därför vi har krav på deltagande i CV-kurs och att man ska söka jobb på den reguljära arbetsmarknaden innan man kvalificerar sig till ett sommarjobb i kommunens regi.

Att ställa krav är att bry sig och de krav som kommunledningen har för de kommunala sommarjobben hjälper våra ungdomar att få hela erfarenheten av sitt första jobb, inte bara en rad i ens CV. Till skillnad från Socialdemokraternas björntjänster vill vi rusta våra ungdomar på riktigt. Det kan kännas jobbigare för den enskilde ungdomen just nu, men är något som kommer vara till stor hjälp senare i arbetslivet.

  • Mattias Askerson (M)
    Ordförande, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer om Ge kommunens ungdomar en chans

slutreplik: Dåligt försök att mörka katastrofala nedskärningar

Insändare Moderaterna säger att hållbarhetsmålen ska integreras i kommunens övriga mål, men hur ska de mätas och följas upp när kommunledningen samtidigt säger upp kommunens hållbarhetsspecialister? Där står Moderaterna svarslösa och försöker blanda bort korten. De duckar också helt frågan om miljömässig hållbarhet.

centrum_host_helsida

Ansvarslöst av M-SD-KD-SfS-styret

Insändare Ett av kommunens absolut viktigaste ansvarsområden är att utveckla Sigtuna kommun på ett hållbart sätt som värnar både nuvarande och framtida invånare. Men i en tid när de flesta kommuner höjer ambitionerna väljer M, SD, KD och SfS att avveckla Sigtuna kommuns arbete med miljömässig och social hållbarhet. Efter att ha avvecklat såväl Agenda 2030-utskottet som hållbarhetsenheten och dess budget fortsätter styret nedmonteringen.

brobygget_2024

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

fritidsbanken_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

pantamera_avc_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

connys_helsida

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

fritidsbanken_outsider
connys
brobygget_outsider
klara_outsider
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
pantamera_out