centrum_panorama_hostshopping
Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Åtgärdsprogram för bättre äldreomsorgen

Sigtuna kommun har antagit ett åtgärdsprogram för att göra äldreomsorgen bättre.

centrum_artikel_host

Åtgärdsprogrammet innehåller 30 punkter, 17 av dessa ska redan implementerats enligt ett pressmeddelande från Sigtuna kommun. Målet är bättrad äldreomsorg. Tandemcyklar och djurbesök är två av punkterna på listan, nu kan äldre få sig en cykeltur eller besök av tjänstehundar med deras förare.
– Sigtuna kommun var ju dessutom först i landet med att ha kvalitetscertifierat alla särskilda boenden. Det säger något om kvaliteten inom äldreomsorgen och drivkraften att vilja göra det allra bästa för våra äldre, säger Kerstin Eriksson (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden

Sigtuna kommun har även utbildat personal i omvårdnad av personer i livets slutskede, förstärkt kompetensen inom demensvården samt ökat personal med legitimering som sjuksköterska eller fysio- och arbetsterapeuter. Träffpunkten i Märsta och Sigtuna är också en plats som de äldre kan träffas och genomföra aktiviteter.
– Jag är så otroligt stolt över allt fantastiskt som händer inom äldreomsorgen. Från satsningar på ny digital välfärdsteknik och aktiviteter för seniorer till kompetensutveckling av personalen och ökad bemanning. Listan är lång, uppger Annika Vogel, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen.

mp_tack_helsida
pantamera_avc_helsida

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Politik I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

fritidsbanken_helsida
brobygget_2024
connys_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

centrum_host_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

mp_tack_outsider
connys
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
fritidsbanken_outsider
brobygget_outsider
nrh_sigtuna
centrum_outsider_host