eu_valet_panorama
Händelsen inträffade i Rosersberg för ett år sedan Foto: Street view/Google

Åtalas för försök till grov misshandel efter att ha kört på en man

En man åtalas för försök till grov misshandel alternativt misshandel sedan han försökt köra över en annan man med en bil. Händelsen inträffade den 26 mars 2023 på Rosersbergsvägen i Rosersberg, Sigtuna kommun.

centrum_artikel_host

Åklagaren hävdar att mannen med avsikt försökte att allvarligt skada offret genom att köra på honom med en personbil. Offret träffades av bilen och ådrog sig smärta och sårskador till följd av händelsen.

Det anges att det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas, och om så hade skett skulle det ha bedömts som grovt då det innebar en betydande risk för svår kroppsskada. Mannen anklagas också för att ha uppvisat särskild hänsynslöshet och/eller råhet i samband med händelsen.

Åklagaren menar att mannen handlade med uppsåt när han utförde gärningen, trots att han förnekar brott. Bevisningen som presenteras i målet inkluderar förhör som styrker händelseförloppet och den skada som offret åsamkades.

mp_helsida_eu
connys_helsida
sigtunakampen_helsida
eldsjal2024_helsida

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Så motverkas isolering och ensamhet bland seniorer

Nyheter Sigtuna kommun har tagit initiativ till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att genomföra hälsosamtal med kommuninvånare över 80 år under våren, i samarbete med företaget Seniorglädje. Syftet med samtalen är att fånga upp signaler om social isolering och informera om olika senioraktiviteter i kommunen.

Sigtuna långt ner som barnvänlig kommun

Nyheter En ny sammanställning från Länsförsäkringar har avslöjat vilka kommuner som erbjuder de mest barnvänliga miljöerna i Sverige, sedda ur barnens perspektiv. Resultaten pekar tydligt på att Vellinge, beläget i Skåne, är landets mest barnvänliga kommun, med Lidingö och Danderyd som tätt följande på andra och tredje plats.

Färre än en tredjedel har cykelavstånd till jobbet

Notiser Enligt den senaste analysen från Statistiska Centralbyrån (SCB) har nästan en tredjedel av svenskarna möjlighet att cykla till jobbet på bara 15 minuter. Detta är en del av den vision som kallas för 15-minutersstaden, där det ska vara möjligt att på kort tid nå viktiga destinationer som jobb, skola och affärer genom hållbara transportmedel som cykel eller gång.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
mp_eu_outsider
connys
eldsjal2024_out
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
nrh_sigtuna
sigtunakampen_outsider
eu_valet_outsider