centrum_panorama_hostshopping
Foto: Sigtuna kommun

Askerson kritiseras för brev till migrationsministern

Socialdemokraterna riktar ny kritik mot Mattias Askerson (M), denna gång för att han skickat brev till migrationsminister Morgan Johansson.

centrum_artikel_host

Förra veckan rapporterade märsta.nu om Socialdemokraternas kritik mot Mattias Askerson (M) för att han JO-anmälde Migrationsverket på ”eget bevåg”. I samband med senaste mötet i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska det framkommit att Askerson skickat brev till migrationsminister Morgan Johansson (S) i kommunens namn i mitten av september. Kritiken handlar nu om att han inte informerat nämnden i samband med sammanträdet i september utan först en månad senare.
– Varför rapporterade inte Askerson om brevet redan i september? Brevet borde absolut ha varit ett beslut för nämnden och detta är alltså ytterligare ett ordförandebeslut som mörkats för nämndledamöterna. Så här får det inte gå till inom politiken, säger Mia Hämäläinen Persson(S), 2:e vice ordförande i Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden.

Socialdemokraterna skriver i ett pressmeddelande att man inte kan ha ett läge i politiken där kommunala beslut inte fattas rättsenligt, man hänvisar till ett fall från 2018 där Askerson fattade beslut om att neka personer som vistas illegalt i landet försörjningsstöd. Ett ärende som då inte anmäldes till nämnden trots att det var rätt i sak, men fel i hantering. Vilket Förvaltningsrätten slog fast.
– När ett fel har begåtts i någon kommunal verksamhet brukar normalt en utredning tillsättas för att vi i nämnden ska få information om omfattningen, har det gjorts på fler ställen och hur undviker vi att det sker igen. När det är en moderat ordförande som styr är det tydligen inte längre viktigt att utreda, säger Mia Hämäläinen Persson (S).

Mattias Askerson vill i nuläget inte bemöta kritiken från Socialdemokraterna. Socialdemokraterna anser att revisorerna borde granska samtliga ordförandebeslut som Askerson fattat, något som nämnden inte vill gå med på enligt (S).

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Nyheter I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

centrum_host_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Nyheter SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

fritidsbanken_helsida
mp_tack_helsida
pantamera_avc_helsida
brobygget_2024
connys_helsida

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Nyheter Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

1:a maj

Så firades första maj i Valsta

Nyheter Socialdemokraterna höll 1 maj-firande i Valsta Centrum. LO:s ungsekreterare Elsa Alm höll tal tillsammans med Marie Axelsson och Ann-Bly Lässman.

Liberalerna starta om seniorrådet i kommunen

Nyheter Liberalerna vill att seniorrådet som lades ner 2020 återupptas: – Äldre, som utgör en växande andel av befolkningen, har specifika behov och erfarenheter som måste beaktas för att Sigtuna kommun ska kunna erbjuda tjänster och stöd som verkligen möter deras förväntningar och förbättrar deras livskvalitet, uppger Liberalernas ordförande Anders Eriksson för tidningen Senioren.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

fritidsbanken_outsider
nrh_sigtuna
centrum_outsider_host
brobygget_outsider
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
mp_tack_outsider
connys