eldsjal2024_pan
Mattias Askerson (M) blir nu den politiker med störst ansvar för skolan i kommunen. Han var tidigare ansvarig för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.Foto: Sigtuna kommun

Askerson blir ny ordförande i förskole- och grundskolenämnden

Efter beslut från kommunfullmäktige har Mattias Askerson (M) utsetts till ny ordförande för den nybildade Förskole- och Grundskolenämnden i Sigtuna kommun från och med den första januari. Han tar över rollen efter Pernilla Bergqvist (L) som tidigare var ordförande för Barn- och Ungdomsnämnden, vilken tidigare hade ansvar för skolfrågor i kommunen.

centrum_artikel_host

Mattias Askerson har under de senaste sex åren lett arbetet inom Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden och lyfter fram flera framgångsrika insatser, däribland införandet av länsprislistan för gymnasieelever och auktorisationen inom komvux, vilket breddat utbudet av kurser för eleverna.

I ett uttalande noterar Askerson flera framgångsrika projekt, inklusive Arbetslinjens skapande för att öka fokus på egen försörjning inom ekonomiskt bistånd och införandet av åtgärder för att förebygga bidragsbrott inom samma område.

I och med det nya uppdraget som ordförande för Förskole- och grundskolenämnden, som ansvarar för en betydande del av kommunens totala budget, betonar Askerson vikten av att säkerställa trygghet och studiero i klassrummen samt att skapa de bästa förutsättningarna för barn och unga att växa och utvecklas inför vuxenlivet.

Nämnden kommer att ha ansvar för förskolor, grundskolor och anpassad grundskola och kommer att utgöra nästan 40% av den totala budgeten för kommunen.

pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida
connys_helsida

Bevakningsbolaget Avarn riskerar böter

Nyheter Transports skyddsombud har slagit larm om bristerna i arbetsmiljön till Arbetsmiljöverket. Efter en inspektion på Arlanda flygplats riskerar bevakningsbolaget Avarn Security böter på upp till 100 000 kronor om inga åtgärder vidtas.

eldsjal2024_helsida
storemore_helsida

Stor risk för gräsbrand i Sigtuna kommun

Notiser Under fredagen varnar SMHI för en hög risk för gräsbrand i Sigtuna kommun och omkringliggande områden. Det torra vädret har ökat risken för att gräsbränder lätt kan uppstå och spridas i det torra fjolårsgräset.

steningekompani_helsida
spedition_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
connys
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
storemore_out
nrh_sigtuna
eldsjal2024_out
stentekompani_outsider
spedition_outsider