centrum_panorama_hostshopping
Thomas Cassel och Anna StenströmmerFoto: Pressbild

Arlandastad Group investerar i ny energiinfrastruktur

Med två av Sveriges största utvecklingsprojekt i sin portfölj, tar Arlandastad Group initiativet till att bygga en energiinfrastruktur som säkrar framtidens energiförsörjning för både befintliga och kommande fastigheter.

centrum_artikel_host

– En snabb omställning av energisystemet är helt avgörande för en hållbar utveckling, säger Anna Stenströmer, HR- och hållbarhetschef på Arlandastad Group. Hon betonar att företaget aktivt söker lösningar som minskar klimatpåverkan och främjar hållbara energisystem. Resultaten mäts inte bara i ekonomiska termer utan även i minskade koldioxidutsläpp, kundnöjdhet och medarbetartillfredsställelse.

Den omfattande mark som Arlandastad Group äger och utvecklar ger unika möjligheter att bygga ett sammanhängande elnät för fastighetsinnehavet.

– Vi ser potentialen i att skapa ett nätverk som inte bara försörjer separata fastigheter men också möjliggör elnätsamverkan mellan dem, säger Thomas Cassel, affärsutvecklare på Arlandastad Group. Att erbjuda hyresgäster och samarbetspartners energilösningar kan bli en värdefull del av omställningen och en lönsam service.

I ett första steg testar företaget två fastigheter med en kombination av solceller och energilagring. Denna lösning gör det möjligt att fördela energin över dygnet och använda överskottet från solelproduktionen när solen inte skiner. Batterierna bidrar också till att skapa en effektreserv, vilket ger större flexibilitet och stabilitet.

Scandinavian XPO, en mötes- och evenemangsarena som hyr lokaler i en av fastigheterna, blir först ut med att testa denna energilösning.

– Våra kunder efterfrågar hållbara och säkra event. Möjligheten att leverera egenproducerad el till evenemangen ser vi som en stor fördel för både lönsamhet och resiliens, säger Anna Bauer, VD för Scandinavian XPO.

fritidsbanken_helsida

Trots negativt halvårsresultat tror Arlandastad Group på vändning

Näringsliv Arlandastad Group ser ljusare på framtiden efter ökad aktivitet på marknaden under första halvåret 2024: – Aktiviteten på marknaden ökade under första halvåret, och vi planerar för en högre utvecklingstakt framöver. Åtgärder för att förbättra lönsamheten är fortsatt starkt prioriterade, säger Dieter Sand CEO, Arlandastad Group.

connys_helsida
pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida
brobygget_2024

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

fritidsbanken_outsider
pantamera_out
connys
klara_outsider
brobygget_outsider
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host