centrum_panorama_hostshopping
Foto: Swedavia/Victoria Ström

Arlandas utbyggnad stoppas

Utbyggnaden av Arlanda med ny pir och bagagehanteringssystem stoppas nu på grund av de ekonomiska förutsättningarna efter coronapandemin.

centrum_artikel_host

Swedavia tror att flygmarknaden för både 2020 och 2021 kommer att vara kraftigt påverkade av rådande coronapandemi. Därför kommer man att anpassa hela verksamheten till lägre trafikvolymer och ett nytt marknadsläge. Sedan tidigare har man varslat 800 helårstjänster.
– Svensk ekonomi och i förlängningen välfärden är beroende av tillgängligheten inom hela Sverige och goda förbindelser med omvärlden. Vid återstarten av Sverige kommer flyget och våra flygplatser spela en avgörande roll för tillväxten, men också för att möjliggöra för människor att återigen kunna mötas, säger Jonas Abrahamsson, VD för Swdedavia.

I samband med de nya förutsättningarna kommer byggandet av ny Pir och bagagehanteringssystem att pausas:
– När det gäller flygmarknadens utveckling på lite längre sikt är osäkerheterna stora och vi analyserar nu hur ett nytt normalläge på marknaden kan komma att se ut. Även om vi de närmaste åren inte ser något behov av varken ny terminal- eller bankapacitet, så är det viktigt att bibehålla både flexibilitet och beredskap för att kunna fortsätta utveckla våra flygplatser på längre sikt, säger Jonas Abrahamsson.

Swedavia behöver också ett aktieägartillskott från svenska staten på 3,15 miljarder kronor för att säkra bolagets finansiella ställning.

pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida
connys_helsida
fritidsbanken_helsida
mp_tack_helsida
brobygget_2024

Företagsklimatet anses vara på bättringsvägen

Näringsliv Enligt en nyligen genomförd enkät av Svenskt Näringsliv upplever företagen i Sigtuna kommun ett förbättrat företagsklimat. 154 företag i Sigtuna deltog i undersökningen "Lokalt företagsklimat", som totalt samlade svar från över 3800 företag i Stockholms län. Resultaten visar en positiv utveckling inom flera områden jämfört med föregående år.

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

fritidsbanken_outsider
nrh_sigtuna
brobygget_outsider
mp_tack_outsider
connys
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
pantamera_out