centrum_panorama_hostshopping
Foto: Swedavia

Arlandas resenärer ökade kraftigt i april

Flygresandet fortsätter att återhämta sig efter pandemin, enligt en rapport från Swedavia. Totalt sett reste över 2,6 miljoner resenärer via Swedavias flygplatser under april, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med förra årets aprilresande. Detta motsvarar 81 procent av prepandeminivåerna från 2019.

centrum_artikel_host

Utrikesresandet ökade med 22 procent till drygt 1,9 miljoner jämfört med april förra året, medan inrikesresandet ökade med 5 procent till nära 700 000. Den primära orsaken till denna utveckling är det ökade utrikesresandet via Stockholm Arlanda, samt flygbolagens fortsatta satsningar på nya linjer och flygtrafik.

Stockholm Arlanda Airport var den mest populära flygplatsen under april, med nära 1,8 miljoner resenärer. Detta motsvarar en ökning med 19 procent jämfört med förra årets april och 87 procent av nivåerna före pandemin. Utrikesresandet ökade med 22 procent till nära 1,5 miljoner jämfört med april 2022, medan inrikesresandet ökade med 8 procent till nära 300 000 resenärer.

Jonas Abrahamsson, VD och koncernchef på Swedavia, kommenterade rapporten genom att säga: ”Tillväxten i efterfrågan på flygresor fortsätter under april månad trots det makroekonomiska läget. Utvecklingen drivs främst av resande till och från destinationer i Europa, men även interkontinentaltrafiken ökar, då fler länder har öppnat upp efter pandemin jämfört med i fjol. Sammantaget närmar sig utrikesresandet under månaden den nivå vi såg före pandemin. Däremot är utvecklingen liksom tidigare svagare för efterfrågan på inrikesresor.”

Rapporten från Swedavia tyder på att flygindustrin fortsätter att återhämta sig efter pandemin, men att det inrikes resandet fortfarande är svagare än utrikes resandet.

Fotnot: Denna text genererades med en textrobot

centrum_host_helsida
connys_helsida
brobygget_2024
pantamera_avc_helsida
fritidsbanken_helsida
mp_tack_helsida

Företagsklimatet anses vara på bättringsvägen

Näringsliv Enligt en nyligen genomförd enkät av Svenskt Näringsliv upplever företagen i Sigtuna kommun ett förbättrat företagsklimat. 154 företag i Sigtuna deltog i undersökningen "Lokalt företagsklimat", som totalt samlade svar från över 3800 företag i Stockholms län. Resultaten visar en positiv utveckling inom flera områden jämfört med föregående år.

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nrh_sigtuna
mp_tack_outsider
centrum_outsider_host
pantamera_out
fritidsbanken_outsider
ridskola_2020_outsider
brobygget_outsider
connys