defacto_pan2020
Foto: Orlando Boström/Swedavia

Arlandas avloppsvatten ska testas på Arlanda

FHM meddelar att avloppsvatten på Arlanda ska provtas för att mäta virushalten i vattnet.

centrum_artikel_host

Som ett komplement för att analysera det epidemiologiska läget av covid-19 kommer avloppsvatten av provtas på Arlanda. Nyligen införde regeringen krav på negativt covid-test för resenärer från Kina.
– Värdet av en sådan övervakning är framförallt att kunna följa förändringar i virusnivåer och vilka virusvarianter som dominerar från inresande till Arlanda över tid. Folkhälsomyndigheten kommer därför att under januari månad tillsammans med en forskargrupp på Kungliga Tekniska Högskolan genomföra ett pilotprojekt, där prover kommer att tas från avloppsvattnet på Arlanda, säger Karin Tegmark Wisell.

connys_helsida
defacto_helsida
pantamera_avc_helsida
humbacken_helsida
moderat_pan_helsida
centrum_host_helsida

Kraftig ökning av källar- och vindsinbrott

Nyheter Källar- och vindsinbrotten i kommunen har ökat kraftigt efter pandemin: - Inbrottstjuvarna har anpassat sig till våra nya vanor efter pandemin. Bostadsinbrotten fortsätter att minska, medan mer obevakade utrymmen ligger i riskzonen. Det blir allt viktigare att se över lås och bättra på säkerhetstänket kring förråd, säger Jenny Rudslätt, skadechef på If.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

ridskola_2020_outsider
pantamera_out
centrum_outsider_host
connys
nrh
humbacken_outsider
swedol_outsider