sap_feb_pan
Lundqvist och Wedén

Arlanda måste bli landets tydliga huvudflygplats

Nätverket ”Fördel Arlanda” driver uppfattningen att Arlanda borde vara det enda flygnavet i Stockholmsområdet, och att Swedavia bör slippa driva flyglinjetrafik på Bromma.

centrum_artikel_host

Den trafiken kan flyttas till Arlanda, som med sina tre rullbanor har kapacitet att hantera den trafikökning det innebär. En statlig utredning föreslog i augusti 2021 att en sådan flytt skulle ske, ett av alternativen kallades ”snarast”. En ny utredning med liknande direktiv föreslog i maj 2022 en något längre avvecklingsperiod.

Två viktiga saker har hänt sen dess. En är att Arlanda efter pandemin och SAS’ ägarförändringar har tappat kraftigt i tillgänglighet till orter runt om i världen. En utredning gjord i september 2023 visar att nedgången är 25 procent räknat från trafiktoppåret 2018. Linjer från Arlanda till europeiska städer har minskat mer än från jämförda regioner i Europa. Region Stockholm oroas av denna försämring, Stockholms handelskammare gör det också.

Det förefaller troligt att svenskars flygande – särskilt utrikes och långväga – kommer att mattas eller t o m minska pga ökade kostnader och allmänhetens ökande klimatmedvetande. Men Sverige och Stockholmsregionen behöver ändå – och just därför – ett flygnav, ett nav som inte tappar, utan som står sig i konkurrrensen.

Den andra är att Sverige hösten 2022 fick en regering, som är helt låst i Bromma-Arlanda-frågan. Moderaterna hade redan innan villkorat en flytt av den kommersiella Bromma-trafiken med att en fjärde rullbana först måste byggas, vilket är en feluppfattning. Och Sverigedemokraterna motsätter sig helt att den kommersiella trafiken på Bromma läggs ned. Låsningen är så hård att saken t o m är inskriven i Tidö-avtalet (sid 57): ” Bromma flygplats ska bevaras. Något beslut om att lägga ned Bromma flygplats kommer inte fattas under mandatperioden.”

Det här har gjort att regeringen givit ett mycket urvattnat direktiv till uppföljningen av de ovan nämnda Bromma/Arlanda-utredningarna. Samordnaren Peter Norman ska ”ta fram underlag som kan bidra till att öka kapaciteten i infrastrukturen och förbättra tillgängligheten till och från Arlanda flygplats för att på så sätt stärka flygplatsens konkurrenskraft och bidra till att flygplatsen ges bättre möjligheter att utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt.” Direktivet kan inte läsas på annat sätt än att det är tillgängligheten på marken runtom Arlanda som här avses. En Bromma-flytt är alltså ute ur bilden, och en ytterligare rullbana nämns bara pliktskyldigast.

Inget fel i att trafik-infrastrukturen runtom Arlanda förbättras, tvärtom. Vi önskar Peter Norman lycka till med detta. Men det räddar inte Arlanda kvar som en framträdande internationell flygplats med god tillgänglighet till städer i Europa och övriga världen. Vad som skulle kunna göra det, eller i vart fall bidra, är att Bromma-flygtrafiken flyttas till Arlanda, att Arlanda blir det tydliga huvudstads-flygnavet.

  • David Lundqvist, Märsta
  • Lars Wedén, Sigtuna
    Nätverket Fördel Arlanda

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

foraldranatverk_helsida
centrum_host_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

sportlov

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

connys_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

steningekompani_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

skridskodisco_helsida

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

spedition_helsida
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

fritidsbanken_sportlov
funkisfest_helsida

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

pantamera_avc_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
skridskodisco_outsider
funkisfest_outsider
foraldranatverk_outsider
stentekompani_outsider
nrh_sigtuna
spedition_outsider
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
connys