centrum_panorama_hostshopping
Lundqvist och Wedén

Arlanda måste bli landets tydliga huvudflygplats

Nätverket ”Fördel Arlanda” driver uppfattningen att Arlanda borde vara det enda flygnavet i Stockholmsområdet, och att Swedavia bör slippa driva flyglinjetrafik på Bromma.

centrum_artikel_host

Den trafiken kan flyttas till Arlanda, som med sina tre rullbanor har kapacitet att hantera den trafikökning det innebär. En statlig utredning föreslog i augusti 2021 att en sådan flytt skulle ske, ett av alternativen kallades ”snarast”. En ny utredning med liknande direktiv föreslog i maj 2022 en något längre avvecklingsperiod.

Två viktiga saker har hänt sen dess. En är att Arlanda efter pandemin och SAS’ ägarförändringar har tappat kraftigt i tillgänglighet till orter runt om i världen. En utredning gjord i september 2023 visar att nedgången är 25 procent räknat från trafiktoppåret 2018. Linjer från Arlanda till europeiska städer har minskat mer än från jämförda regioner i Europa. Region Stockholm oroas av denna försämring, Stockholms handelskammare gör det också.

Det förefaller troligt att svenskars flygande – särskilt utrikes och långväga – kommer att mattas eller t o m minska pga ökade kostnader och allmänhetens ökande klimatmedvetande. Men Sverige och Stockholmsregionen behöver ändå – och just därför – ett flygnav, ett nav som inte tappar, utan som står sig i konkurrrensen.

Den andra är att Sverige hösten 2022 fick en regering, som är helt låst i Bromma-Arlanda-frågan. Moderaterna hade redan innan villkorat en flytt av den kommersiella Bromma-trafiken med att en fjärde rullbana först måste byggas, vilket är en feluppfattning. Och Sverigedemokraterna motsätter sig helt att den kommersiella trafiken på Bromma läggs ned. Låsningen är så hård att saken t o m är inskriven i Tidö-avtalet (sid 57): ” Bromma flygplats ska bevaras. Något beslut om att lägga ned Bromma flygplats kommer inte fattas under mandatperioden.”

Det här har gjort att regeringen givit ett mycket urvattnat direktiv till uppföljningen av de ovan nämnda Bromma/Arlanda-utredningarna. Samordnaren Peter Norman ska ”ta fram underlag som kan bidra till att öka kapaciteten i infrastrukturen och förbättra tillgängligheten till och från Arlanda flygplats för att på så sätt stärka flygplatsens konkurrenskraft och bidra till att flygplatsen ges bättre möjligheter att utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt.” Direktivet kan inte läsas på annat sätt än att det är tillgängligheten på marken runtom Arlanda som här avses. En Bromma-flytt är alltså ute ur bilden, och en ytterligare rullbana nämns bara pliktskyldigast.

Inget fel i att trafik-infrastrukturen runtom Arlanda förbättras, tvärtom. Vi önskar Peter Norman lycka till med detta. Men det räddar inte Arlanda kvar som en framträdande internationell flygplats med god tillgänglighet till städer i Europa och övriga världen. Vad som skulle kunna göra det, eller i vart fall bidra, är att Bromma-flygtrafiken flyttas till Arlanda, att Arlanda blir det tydliga huvudstads-flygnavet.

  • David Lundqvist, Märsta
  • Lars Wedén, Sigtuna
    Nätverket Fördel Arlanda

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

connys_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

mp_tack_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

centrum_host_helsida
eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

fritidsbanken_helsida
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

brobygget_2024
eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

pantamera_avc_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
centrum_outsider_host
connys
fritidsbanken_outsider
brobygget_outsider
ridskola_2020_outsider
mp_tack_outsider
nrh_sigtuna