centrum_panorama_hostshopping
Sigtuna kommun kommer att finnas i Almedalen med en egen dag om Arlandas utvecklingFoto: Region Gotland/Malin Ericsson

Arlanda i fokus under Sigtunas dag i Almedalen

Sigtuna kommun kommer att finnas i Almedalen och ha en egen dag med fokus på Arlanda: - Arlanda flygplats är extremt viktig för Sigtuna kommun och påverkar det mesta vi gör. Därför är det viktigt att vi på olika sätt tar initiativ till att lyfta alla de möjligheter och utmaningar som kommer med rollen som värdkommun för Sveriges största flygplats, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.

centrum_artikel_host

Tisdagen 5 juli ska Sigtuna kommun ha en dag i Almedalen med fokus på Arlanda. Man kommer ha olika programpunkter och seminarier. Bland annat besöker Märta Stenevi (MP) Hansaplatsen där Sigtuna finns. Per Taube har bjudits in tillsammans med andra aktörer kring Arlandas näringsliv och bostadsutveckling för att debattera hur en stad i staden kan utvecklas. Dagen avslutas med seminarium kring Arlandas framtid som globalt nav eller nytt Bromma.
– Som Sveriges största arbetsplats skapar själva flygplatsen jobb för invånarna och det påverkar även etableringen av företag i resten av kommunen. Dessa jobb är grunden för att kommunen ska kunna leverera välfärd till invånarna. Arlanda påverkar också i hög grad den fysiska planeringen där bostadsbyggande, vägar, järnvägar, kollektivtrafik och så vidare är beroende av flygplatsens utveckling, uppger Olov Holst.

pantamera_avc_helsida
mp_tack_helsida
centrum_host_helsida
fritidsbanken_helsida
connys_helsida
brobygget_2024

Företagsklimatet anses vara på bättringsvägen

Näringsliv Enligt en nyligen genomförd enkät av Svenskt Näringsliv upplever företagen i Sigtuna kommun ett förbättrat företagsklimat. 154 företag i Sigtuna deltog i undersökningen "Lokalt företagsklimat", som totalt samlade svar från över 3800 företag i Stockholms län. Resultaten visar en positiv utveckling inom flera områden jämfört med föregående år.

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
connys
pantamera_out
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
mp_tack_outsider
fritidsbanken_outsider
brobygget_outsider