eu_valet_panorama
Per Taube och Erik AnderssonFoto: Pressbild

Årets Företagare och Årets Unga Företagare utsedda

Per Taube utses till Årets Företagare i Sigtuna kommun och Erik Andersson till Årets Unga företagare.

centrum_artikel_host

I sedvanlig ordning har Företagarna i Sigtuna kommun utsett Årets Företagare och även Årets Unga Företagare. Entreprenören Per Taube, Gelba, som utvecklar Steninge slottsby och Arlandastad, utses till Årets Företagare. I juryn sitter bland annat kommundirektören Birgitta Pettersson.
– I år har vi fått in väldigt många nomineringar på duktiga företagare så juryarbetet har varit både roligt och spännande säger kommundirektör Birgitta Pettersson.

Juryns motivering för att utse Per Taube lyder ”Genom att satsa när andra tvekar ser Per oanade möjligheter. Under tre decennier har det skapat nya stadsdelar, besöksmål och mängder av arbetstillfällen vilket gjort Per till en förebild i hela Sigtuna och Arlandaområdet. Genom att lyfta fram medarbetare och skapa starka team har visionerna blivit till verklighet, och Per är en mästare på att skapa nätverk till gagn för alla parter.”

Till Årets Unga Företagare har Erik Andersson på Emtek AB utsetts. Erik får priset för att han gått från fast anställning till egen företagare under pandemin och fokuserat på hållbarhet och kvalitet i en bransch där det råder stor konkurrens och samtidigt gjort ett positivt resultat. Emtek AB är verksamt inom projektering av byggprojekt av olika slag, de flesta inom bostadssektorn. Erik har varit med om att projektera tusentals bostäder enligt Emteks hemsida.

sigtunakampen_helsida
mp_helsida_eu

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

pantamera_avc_helsida
eldsjal2024_helsida
bygdensdag_helsida

Klart med övertagande av fastigheter från Rikshem

Näringsliv Kommunfullmäktige i Sigtuna har fattat beslutet att godkänna kommunens förvärv av 14 samhällsfastigheter från Rikshem. Dessa fastigheter, som inkluderar LSS-boenden, förskolor, skolor och ett äldreboende, kommer att övergå till kommunens ägo.

centrum_host_helsida
connys_helsida

Här renas tusentals liter vatten om dagen

Näringsliv Arlandastad Group engagerar sig i utvecklingsprojekt som syftar till att göra en positiv skillnad för samhället och miljön. I östra Arlandastad har det anlagts dammar som renar tusentals liter vatten om dagen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
bygdensdag_outsider
centrum_outsider_host
eu_valet_outsider
pantamera_out
mp_eu_outsider
sigtunakampen_outsider
nrh_sigtuna
eldsjal2024_out
connys